НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі»

7-8листопада 2023 року в Національній академії педагогічних наук України відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі».

Конференція заснована у 2021 році за ініціативи директора Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, віце-президента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олега Михайловича Топузова та відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Організатором конференції виступив Інститут педагогіки НАПН України: відділи дидактики і міжнародних зв’язків та наукової співпраці (модератори заходу – Олександр Володимирович Малихін, Наталія Олександрівна Арістова, Роман Анатолійович Попов, Світлана Володимирівна Алєксєєва).

Партнери конференції – провідні навчальні та наукові установи України, Республіки Польщі, Молдови, Латвії та Румунії: Міністерство освіти і науки України, Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України, Державний педагогічний університет імені Іона Крянге в Кишиневі (Республіка Молдова), Малопольський державний університет імені капітана Вітольда Пілецького в Освенцимі (Республіка Польща), Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі (Республіка Польща), Резекненська академія технологій (Латвійська Республіка), LUMEN Conference Center (Румунія), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Мета заходу – висвітлення й апробація результатів наукових досліджень з питань сучасної дидактики в Україні й у світі.

Протягом роботи конференції обговорювалися питання теорії і методології сучасних дидактичних процесів; організації освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану; компенсації освітніх втрат в умовах воєнного стану та повоєнний період; впровадження та використання в українській освіті інноваційних підходів, технологій, моделей, методик, методів і засобів навчання; а також психолого-дидактичні проблеми організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства; тенденції розвитку сучасної дидактики: зарубіжний досвід; трансформаційні процеси в освіті ХХІ століття: дистанційне та змішане навчання; формальна, неформальна, інформальна освіта.

Розпочинаючи роботу конференції, від імені директора Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, віце-президента Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олега Михайловича Топузова виступив заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент Микола Васильович Головко. У конференції прийняли участь провідні науковці України та закордонні партнери. Першого дня з вітальними словами та доповідями виступили академік-секретар відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем Національної академії педагогічних наук України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олександр Іванович Ляшенко; Надзвичайний і Повноважний Посол України в Кувейті, доктор педагогічних наук Олександр Олександрович Балануца; ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор Марина Вікторівна Гриньова та Janis Dzerviniks, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Education, Languages and Design, Rezekne Academy of Technology, Education Expert of the Latvian Council of Sciences, Rezekne, Republic of Latvia,Ewa Ogrodzka-Mazur, Doctor hab., Professor, Professor of Institute of Humanities and Social Sciences of Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Małopolska in Oświęcim (Republic of Poland), Member of the Committee of Pedagogical Sciences at the Polish Academy of Sciences, Foreign Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Foreign Member of the Ukrainian Academy of Acmeology, та Ireneusz Żuchowski, Doctor of Engineering, Professor, Rector of the International University of Applied Sciences in Lomza, Republic of Poland. У засіданні круглих столів другого дня конференції з науковими доповідями витупили Agnieszka Marekwia-Wójcik,Lecturer Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Małopolska in Oświęcim mgr inż, magister; Magdalena Gadamska-Kyrcz,asystent Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, doktor, Monika Gibała, nauczyciel akademicki Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Magister; Jan Сzechowski, Adiunkt, Małoplska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Doktor; Jadwiga Oleksy, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Doktor w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych; Bogusława Cholewa-Gałuszka,Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu,asystent w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych; Wiesława Kołodziej, Lecturer Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu, Doctor.

Детальна інформація про захід розміщена на сайті конференції.


17:04 20.11.2023