НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Цифрове освітнє середовище у професійному розвитку фахівців

25-26 травня 2023 року відбулася II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», яку було присвячено 70-річчю ДЗВО «Університету менеджменту освіти».

Метою конференції був обмін досвідом щодо формування цифрового освітнього середовища та професійного розвитку фахівців у відкритому університеті післядипломної освіти, а також пошук шляхів розв’язання актуальних проблем ефективної організації та підтримки діяльності керівників і педагогів в умовах цифровізації освіти.

Організатор заходу – кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти», співорганізатори ДНУ – Інститут модернізації змісту освіти, Рівненський обласний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти.

У конференції взяло участь понад 200 науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів післядипломної, вищої, фахової передвищої та загальної середньої освіти, а також представників позашкільних закладів освіти з усіх регіонів України.

Учасників та учасниць конференції привітали: Спірін Олег, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,член-кореспондент НАПН України; Василашко Ірина, завідувач сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділуSTEM-освітиДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»МОН України; Гавлітіна Тетяна, завідувач кафедри педагогіки й освітніх інновацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент.

У ході пленарного засідання конференції було представлено досвід та науково-практичні розробки щодо цифровізації освіти та формування цифрового освітнього середовища КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Пойда Сергій, старший викладач кафедри управління та адміністрування, завідувач лабораторії STEM-освіти, кандидат педагогічних наук);Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти обласні інститути післядипломної освіти (Ребрина Віталій, старший викладач кафедри теорії та методики природничо-математичних наук).

Піднімалося питання використання цифрових інструментів у дистанційному навчанні та представлено досвід Центрального інституту післядипломної освіти: Антощук Світланою Володимирівною, завідувачем кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО ДЗВО«УМО», кандидатом педагогічних наук, доцентом та Кондратовою Людмилою, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО ДЗВО «УМО»; питанням психологічного забезпечення професійного розвитку фахівців в умовах воєнного часу присвятила свій виступ Пінчук Наталія, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід використання STEM технологій представила Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділуSTEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

У цілому, пленарна частина конференції, на думку всіх учасників, була практико-орієнтованою, цікавою і насиченою.

Другий день конференції відзначився представленням цікавих, корисних, практико-орієнтованих майстер-класів, спікерами яких стали представники кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО ДЗВО «УМО», а саме: доцент кафедри Ларін Станіслав, старший викладач кафедри Андрос Мирослав та аспіранти кафедри Лук’янчикова Тетяна, Бороденко Вікторія і Квятковська Анна.

Захід був проведений в межах Європейського року навичок в Україні. Організаційний комітет конференції висловлює ширу подяку всім учасникам та учасницям конференції за активну участь в пленарному засіданні з обговорення важливих питань цифровізації освіти, формування цифрового освітнього середовища і професійного розвитку фахівців, а також у майстер-класах, які були спрямовані на набуття цифрових навичок, їх застосуванню в професійній діяльності та освітній практиці.

З матеріалами конференції можна ознайомитися на сторінках сайту https://sites.google.com/uem.edu.ua/vosikt/. Готується до випуску збірник матеріалів конференції.

Наталія Муранова,
проректор ДЗВО «УМО»


13:56 05.06.2023