НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Відбулися Всеукраїнські психолого-педагогічні читання "Профорієнтація: стан і перспективи розвитку – 2023"

15 травня 2023р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбулися ХІІІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича.

Співорганізаторами заходу виступили Інститут проблем виховання НАПН України, Університет Григорія Сковороди в Переяславі та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Психолого-педагогічні читання підтрималиІнститут обдарованої дитини НАПН України; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; КНЕУ імені Вадима Гетьмана; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України; Кам′янець-Подільський ліцей №2 ім. Т.Г. Шевченка Кам′янець-Подільської міської ради; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Спеціалізований навчально-виховний комплекс: «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад «Лілея»; Київський Палац дітей та юнацтва; Академічний ліцей №3 Обухівської міської ради Київської області та інші.

До психолого-педагогічних читань долучилося понад 70 учасників, серед яких науковці інститутів НАПН України, науково-педагогічні працівники університетів України, аспіранти, представники закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти України.

Наукові напрями роботи Читань:

  1. Федоришин Б. О. – фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації.
  2. Науково-методичні та практичні основи сучасної профорієнтації: нові підходи.
  3. Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін.
  4. Формування кар’єрної спрямованості в учнів закладів загальної середньої освіти в умовах НУШ.
  5. Актуалізація та розвиток особистісно-професійного ресурсу людини.
  6. Стратегії усвідомлення професійного покликання та способів самореалізації випускників ЗВО: виклики сьогодення та перспективи.
  7. Професійна діагностика та консультування в умовах світових змін.
  8. Професійна адаптація та дезадаптація суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення тощо).

З мотиваційним словом до учасників звернулася директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова. Модератором виступив науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Іван Заєць.

Читання завершилися підбиттям підсумків та оформленням наступних пропозицій: 1. Висвітлення на сторінках Вікіпедії інформації про Федоришина Бориса Олексійовича та його науковий доробок. 2. Ініціювати процес осучаснення та модернізації психодіагностичного профорієнтаційного інструментарію. 3. Виокремити особливості профдіагностики та профконсультування в умовах світових змін. 4. Надання за запитом профконсультацій щодо професійної переорієнтації дорослого населення в умовах сучасних світових змін. 5. Актуалізувати забезпечення підготовки радника з професійної орієнтації для ЗОШ. 6. Організація та проведення низки авторських вебінарів та майстер-класів, спрямованих на висвітлення профорієнтаційної тематики.

За результатами проведення читань буде підготовлено збірник наукових праць «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку».

Іван Заєць
кандидат психологічних наук,
відділ психології праці,
ІПООД імені Івана Зязюна


17:18 25.05.2023