НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Cтворено Наукову раду з проблем психологічної підтримки населення в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України

16 березня 2023 р. Президією НАПН України ухвалено рішення про створення при Відділенні психології та спеціальної педагогіки НАПН України Наукової ради з проблем психологічної підтримки населення в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України.

Основними напрямами діяльності Ради є:

  • вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду надання психологічної, психотерапевтичної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим від воєн, воєнних конфліктів, соціальних та екологічних катастроф і надзвичайних ситуацій;
  • об’єднання зусиль вчених і методистів, які здійснюють дослідження проблем надання допомоги різним категоріям постраждалих від російсько-української війни у межах бюджетної, позабюджетної, грантової тематики, що виконується в установах Відділення.
  • координація наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (тематики) іметодичної роботи з проблемпсихологічної підтримки населення в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України;
  • залучення вчених і практичних психологів – представників закладів вищої освіти, професійних громадських організацій, ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Національної поліції, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, Мінветеранів та інших зацікавлених організацій для розробки і впровадження у практику інноваційних методик і методів надання психологічної, психотерапевтичної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим і учасникам війни;
  • залучення зарубіжних партнерів, грантодавців, представників міжнародних організацій для розробки спільних проєктів з надання професійної допомоги різним категоріям постраждалих від війни та їх соціально-психологічної реабілітації і ресоціалізації;
  • організація і проведення конференцій, семінарів, круглих столів та видання методичної літератури для практичних працівників гуманітарної сфери з надання психологічної, психотерапевтичної і соціально-педагогічної допомоги постраждалим від війни та їх соціально-психологічної реабілітації.

Список членів Наукової ради з проблем психологічної підтримки населення в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України при Відділенні психології та спеціальної педагогіки НАПН України

ПАНОК Віталій Григорович, в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук; професор (голова ради).

КОКУН Олег Матвійович, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор (заступник голови).

КУЛІШ Тетяна Іванівна, вчений секретар Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (секретар ради).

ГУБЕЛАДЗЕ Ірина Гурамівна, в.о. заступника директора з наукової  роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, завідувачка лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології  НАПН України, доктор психологічних наук.

ЄРЕСЬКО Олег Вікторович, генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України, кандидат педагогічних наук (за згодою).

ІВАНОВА Олена В’ячеславівна, начальник відділу психологічного забезпечення департаменту персоналу Головного управління Національної Гвардії України, кандидат психологічних наук, доцент (за згодою).

ІГНАТОВИЧ Олена Михайлівна, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор психологічних наук; старший науковий співробітник.

КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

КОСТЕНКО Тетяна Миколаївна, завідувачка відділу освіти осіб з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту, кандидат психологічних наук, старший дослідник.

ЛАПА Оксана Вікторівна, керівник Центру психологічного супроводу діяльності педагогічних працівників закладів професійної освіти Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, практичний психолог вищої категорії, сертифікований тренер міжнародної програми «Діти і війна».

ОЛЕКСІЄНКО Борис Миколайович, член-кореспондент НАПН України, генерал-полковник, доктор військових наук, професор (за згодою).

ПАНЧЕНКО Олег Анатолійович, генеральний директор Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», доктор медичних наук, доктор наук з державного управління, професор (за згодою).

СТЕБЛЮК Всеволод Володимирович, командир мобільного госпіталя Першої президентської штурмової бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, доктор медичних наук, професор (за згодою).

УМЕРЕНКОВА Наталія Федорівна, старший науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук.

ФЛЯРКОВСЬКА Ольга Василівна, начальник відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук, старший дослідник (за згодою).


10:55 07.04.2023