НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Про результати досліджень науково-методичного забезпечення спеціалізованої освіти наукового спрямування

5 квітня 2023 р.  на засіданні президії НАПН України розглянуто результати досліджень науково-методичного забезпечення спеціалізованої освіти наукового спрямування в Інституті обдарованої дитини НАПН України. 

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидата педагогічних наук Альони Малиношевськоїта інформацію голови комісії, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олега Спіріна, Президія відзначила, що провідною освітньою тенденцією в сучасному світі стає забезпечення реалізації інтелектуального і творчого потенціалу особистості як одного з основних ресурсів суспільного розвитку. Це зумовлює потребу створення і впровадження дієвих механізмів та інструментів формування особистості інноваційного типу, інклюзивних освітніх просторів, сприятливих для розвитку індивідуальних здібностей та обдарувань особистості. Дієвим інструментом розвитку обдарованих дітей, підготовки їх до діяльності в умовах радикальних інновацій є спеціалізована освіта наукового спрямування. Розроблення науково-методичного забезпечення такої освіти посідає чільне місце у діяльності Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Протягом 2019-2022 рр. в Інституті виконано три прикладні наукові дослідження із зазначеної тематики: «Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею» (керівник – д-р. пед. наук Іван Волощук), «Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» (керівник – канд. пед. наук Наталія Поліхун), «Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України”» (керівник – канд. психол. наук Оксана Ковальова).

Основними результатами досліджень є розроблено наступне:

концептуальні засади конструювання змісту спеціалізованої освіти наукового спрямування;

форми і методи навчання в наукових ліцеях;

методики розвитку пізнавального і креативного компонентів інтелекту здобувачів наукової освіти на основі спеціальних систем різнотипних завдань;

теоретико-методологічні засади розроблення та реалізації освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти, втілені у розробленому варіанті відповідної типової освітньої програми, а також в експериментальній освітній програмі спеціалізованої освіти наукового спрямування «STEAM-уроки в музеї світового мистецтва», створеній спільно з фахівцями Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків;

обґрунтовану на основі наукового аналізу і узагальнення досвіду Малої академії наук України освітню модель спеціалізованої освіти наукового спрямування, яку реалізовано в МАН України, а також сформований банк інноваційних методик зазначеної освіти.

Здобуті результати активно впроваджуються в практику діяльності закладів загальної середньої, позашкільної освіти, Малої академії наук України. Їх оприлюднено у 210 статтях, 7 із яких опубліковано у виданнях, що індексуються у базах Scopus і Web of Science Core Collection, 67 – у наукових фахових виданнях України. Створено експериментальну типову освітню програму для закладів загальної середньої освіти наукового спрямування, 2 навчальні, 2 методичні, 1 практичний посібники і 4 методичні рекомендації. За участі співробітників Інституту підготовлено Стандарт спеціалізованої освіти наукового спрямування, затверджений МОН України. Навчальний посібник «Стратегії дослідницького пошуку» та робочий зошит «Основи наукових досліджень» відзначено дипломом І ступеня НАПН України як кращий науковий комплект, а також Почесною нагородою «Лауреат виставкового конкурсу «Видатні наукові досягнення в освіті» у номінації «Підручник або навчальний комплект для учнів, студентів».

Наукову продукцію розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України, загальна кількість завантажень – понад 4,6 тис. Здобуті результати досліджень апробовано у 37 науково-практичних заходах, з них – 4 міжнародні і 8 всеукраїнських конференцій. 

Пресслужба НАПН України
11:58 05.04.2023