НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Затверджено перелік наукових робіт − переможців конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2022 році

16 березня 2023 р. Президією НАПН України затверджено перелік наукових робіт −переможців конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2022 році.

2 березня 2023 р. під головуванням віцепрезидента НАПН України академіка О.М. Топузова відбулося засідання комісії з конкурсу Національної академії педагогічних наук України на кращі наукові роботи, створені в 2022 році, в якому взяли участь 15 (88 %) членів конкурсної комісії.

Відповідно до Положення про конкурс НАПН України на кращі наукові роботи, затвердженого постановою Президії НАПН України від 17 червня 2021 р. № 1-2/7-148, 26 січня 2023 р. було оголошено конкурс. Усього отримано 30 наукових робіт за 5 номінаціями, рекомендованих до участі у конкурсі дійсними членами (академіками), членами-кореспондентами НАПН України або вченими радами наукових установ, закладів вищої освіти.

Перемогу у конкурсі здобули 23 роботи:

– у номінації «Краща монографія»:

І місце: монографія «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності» (Інститут педагогіки НАПН України)

ІІ місце: монографія «Розвиток емоційної стійкості осіб, що переживають наслідки травматичних подій» (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)

ІІІ місце:

монографія «Громадянська компетентність: соціальні очікування і реалії» (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України)

монографія «Наукова освіта: епістема, техне, творчість» (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

– у номінації «Кращі аналітичні матеріали, доповіді»:

І місце: науково-аналітична доповідь «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи» (Інститут цифровізації освіти НАПН України)

ІІ місцеаналітичні матеріали «Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення України» (Інститут вищої освіти НАПН України), наукова доповідь «Про результати опитування учнів, батьків і вчителів про освітні проблеми в умовах воєнного стану» (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

ІІІ місце: аналітична доповідь «Стан, тенденції і перспективи діяльності Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти»)

– у номінації «Кращий посібник або комплект (навчальний, навчально-методичний, методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики»:

І місце: методичний посібник «Розвиток інформаційно-цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти» (Інститут цифровізації освіти НАПН України),

хрестоматія «Антологія текстів з реформування змісту загальної середньої освіти в Україні (1991–2017)» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського);

ІІ місце: практичний посібник «Як допомогти особистості в період переходу від війни до миру : соціально-психологічний супровід» (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), комплект модельних навчальних програм для спеціальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеня (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України),

практичний посібник «Науково-методичні основи психологічного супроводу діяльності вчителя в умовах реформування освіти (діагностика і корекція)» (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України)

ІІІ місце: навчально-методичний посібник «Стандартизація навчально-методичного забезпечення навчання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення» (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України),

навчально-методичний посібник «Психолінгвістичні дидактичні технології діагностики й подолання мовленнєвих порушень у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення» (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України),

навчально-методичний комплект: «Знаю. Вмію. Дію: навчальна програма для формування екологічної компетентності школярів» та «Знаю. Вмію. Дію: навчально-методичний посібник для формування екологічної компетентності школярів» (Інститут проблем виховання НАПН України);

– у номінації «Краща енциклопедія, словник, довідник»:

І місце: бібліографічний покажчик «Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського)

ІІ місце: науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Дисертації з питань освіти (1991–2021)» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського),

науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Міжнародні та всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (1993–2020)» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського);

ІІІ місце: науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України: 30 років наукової діяльності» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського),

науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Педагогічні видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – 1917 р. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського),

довідник «Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва» (Інститут професійної освіти НАПН України)

– у номінації «Кращий електронний ресурс, зокрема освітній (самостійні електронні видання або матеріали, що не мають друкованих аналогів), для підтримки та розвитку наукових досліджень, управління освітою»:

ІІІ місце: віртуальний проєкт (сайт) «Професійний кластер керівника (директора) закладу загальної середньої освіти» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти»)

Вітаємо авторів наукових робіт – переможців конкурсу та бажаємо подальших творчих успіхів!


13:05 16.03.2023