НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Наукове підґрунтя + практична реалізація: обговорення питань організації інклюзивної освіти

7 березня 2023 р. наукові співробітники Інституту професійної освіти НАПН України взяли участь в онлайн-зустрічі з питань організації інклюзивної освіти у Вищому художньому професійному училищі № 19 смт. Гриців Хмельницької області.

Директор Інституту професійної освіти Валентина Радкевичзазначила, що створення сприятливих умов для навчання і всебічного розвитку здобувачів професійної освіти з різним рівнем здоров′я та освітніми потребами є проблемою державного значення. Це зумовлює необхідність удосконалення нормативно-правового забезпечення такої підготовки, створення безбар᾽єрного освітнього середовища, умов для ефективного медичного та психологічного супроводу, розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення, модернізації матеріально-технічної бази закладу П(ПТ)О тощо.

Учасники обговорення (заступник директора з наукової роботи Микола Пригодій, заступник директора з науково-експериментальної роботиЛюдмила Єршова,учений секретарЛюдмила Базиль, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Світлана Кравець, старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Оксана Лапа та ін.) наголосили на важливості моніторингових досліджень щодо контингенту здобувачів освіти з особливими потребами; налагодженні співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами, закладами вищої освіти, органами місцевого самоврядування, районними, обласними адміністраціями та громадськими організаціями  з питань розвитку інклюзивної професійної освіти; розвитку готовності педагогічних працівників до психолого-педагогічної роботи в інклюзивних групах з урахуванням диференційованого підходу до вибору методів, технологій навчання, орієнтованих на досягнення здобувачами освіти успіху за результатами діяльності та соціального ефекту.

Директор Грицівського вищого художнього професійного училища № 19 Валентина Верещагіна розповіла про профорієнтаційні заходи, які були проведені педагогічними працівниками закладу, а також перспективи запровадження професійної підготовки осіб з особливими освітніми потребами з професій швейного профілю та художніх промислів і ремесел.

Досвід організації інклюзивного навчання представили викладачі Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва (Ірина Романюк, Марія Попова та ін.), які окреслили особливості формування інклюзивних груп, реалізації освітніх програм, організації виробничого навчання та виробничої практики, роботі психолога та учнівських груп у сприянні якісної підготовки здобувачів з особливими освітніми потребами, зокрема для галузі легкої промисловості.

Про реалізацію програм підготовки педагогічних працівників закладів освіти до навчання дітей, учнівської молоді і дорослих з особливими освітніми потребами, у тому числі засобами арт-терапії доповіла викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету Вікторія Хренова.

Виступ президента Громадської організації Фонд сталого розвитку «Стара Волинь» Наталії Гнатюк був присвячений питанням збереження Грицівського вищого художнього професійного училища  № 19 як культурно освітнього осередка територіальної громади, яке понад 40 років здійснює підготовку майстрів художніх промислів і ремесел. Зважаючи на це, закладу необхідно допомогти налагодити контакти з різними  суб᾽єктами державно-приватного партнерства, освітніми і культурними фондами, міжнародними проєктами, науковими установами. Це сприятиме отриманню фінансової, мистецької, культурно-освітньої й методичної підтримки для запровадження підготовки учнівської молоді  і дорослих з особливими освітніми потребами та інвалідністю внаслідок війни, модернізації освітньої й соціальної інфраструктури, вдосконаленню матеріально-технічної та навчально-методичної бази тощо.

За підсумками зустрічі було окреслено перспективні напрями щодо обміну досвідом, організації експериментальної роботи, проведення всеукраїнської науково-практичної конференції з актуальних питань організації інклюзивного навчання здобувачів професійної освіти. Започаткування на базі Грицівського вищого художнього професійного училища № 19  проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю художніх промислів і ремесел із залученням відомих українських митців,  діячів у сфері культури, образотворчого та народного мистецтва, а також педагогів художніх і мистецьких закладів освіти.

За інформацією Інституту професійної освіти
13:09 09.03.2023