НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
У БІНПО проведено комплексне дослідження стану цифровізації та ефективності використання цифрових технологій за допомогою онлайн-інструменту SELFIE

03 березня 2023 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України завершено проведення комплексного моніторингового дослідження стану цифровізації закладу освіти за допомогою онлайн-інструменту SELFIE.

Інструмент SELFIE(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) розроблений експертами Європейської Комісії і використовується у 75 країнах світу.SELFIE працює на захищених серверах Європейської Комісії, на нього поширюються положення про захист персональних даних і конфіденційність, а також законодавство про авторське право.Участь в опитуваннях SELFIE є анонімною, а також добровільною.

Проведення комплексного дослідження стану цифровізації та ефективного використання цифрових технологій за допомогою онлайн-інструменту SELFIE передбачено «Концепцією цифровізації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2022-2026 роки» (https://bit.ly/3ILoBE7).Рішення щодо проведення самооцінювання стану цифровізації БІНПО погоджено з викладацьким і студентським колективами.

Робочу групу проведення комплексного дослідження стану цифровізації та ефективного використання цифрових технологій склали:  Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доцент, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка; Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, координаторка дослідження від закладу освіти.

Щоб скористатися онлайн-інструментом SELFIE, робочою групою було створено обліковий запис БІНПО на сайті Єврокомісії та  зареєстровано заклад освіти. Далі за підтримки відповідальних у різних цільових групах БІНПО  було розгорнуто роботу з популяризації інструменту та проходження онлайн-опитування. Опитування проводилось впродовж трьох тижнів.

SELFIE як інструмент для саморефлексії закладу освіти допомагає проаналізувати якість створеного цифрового освітнього середовища, визначити проблеми, ефективно впроваджувати цифрові технології в освітній процес. Опитування проводиться анонімно, використовуються запитання, які передбачають відповіді у вигляді коротких тверджень, які оцінюються в межах від 1 до 5.

Запитання комплексного опитувальника поділяються на такі групи: лідерство, інфраструктура, підготовка вчителів (здійснення освітнього процесу та його оцінювання, безперервний професійний розвиток) та цифрова компетентність здобувачів освіти.

Онлайн-опитування відображає середнє значення відповідей керівників БІНПО, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти для кожного із розділів:

Розділ А (Лідерство) присвячений аналізу ролі лідера у впровадженні та ефективному використанні цифрових технологій в освітньому процесі БІНПО, розкриттю позитивних і негативних прикладах використання цифрових технологій в освітньому процесі.

Розділ B (Інфраструктура та обладнання) пов’язаний з аналізом стану надійності, безпечності та інфраструктури закладу освіти (обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурси, інтернет-з’єднання, технічна підтримка і наявність приміщень).

Розділі C (Безперервний професійний розвиток) розглядає питання створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічного колективу, упровадженню нових методів навчання та цифрових технологій, які сприятимуть досягненню високих освітніх результатів.

Розділ D (Здійснення освітнього процесу) присвячений аналізу сформованості у викладацького складу ІКТ-компетентності, їхніх умінь та навичок використовувати цифрові технології для забезпечення якості навчального процесу.

Розділ E (Практики оцінювання) містить запитання при вміння та навички педагогів застосовувати інноваційні педагогічні та цифрові технології в системі оцінювання навчальних досягнень студентів, які забезпечують перехід від традиційних методів контролю до впровадження системи комплексного оцінювання.

Розділ F (ІКТ-компетентність студентів) присвячений аналізу сформованості навичок, знань і умінь, що дозволяють студентам впевнено, творчо і критично використовувати цифрові технології.

У зв’язку з пандемією Covid-19, в умовах воєнного стану  на території України організація освітнього процесу в закладах освіти України третій рік поспіль відбувається у змішаному або дистанційному форматі. Інструмент  SELFIE додатково дозволяє оцінити позитивні та негативні чинники організації дистанційного навчання, фактори, що заважають використанню цифрових технологій. Для розуміння рівня володіння цифровими інструментами викладачів є можливість дослідити впевненість колег у використанні технологій, рівень їх використання і впровадження в освітній процес, а також зрозуміти технічні знання здобувачів освіти.

Після проведення опитування за допомогою інструменту SELFIE буде сформовано індивідуальний інтерактивний звіт про слабкі та сильні сторони Інституту в галузі використання цифрових технологій в освітньому процесі. Результати, що будуть отримані за допомогою SELFIE, дадуть можливість спрогнозувати основні напрями подальшого подолання цифрового розриву, що передбачають перехід на нову освітню модель, заміну традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту. Детальний звіт SELFIE буде обговорено на засіданні Вченої ради БІНПО із залученням студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів професійної освіти.

Керівництво БІНПО, науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти персоналізувалися в системі та отримали сертифікати про участь у дослідженні SELFIE.


17:03 06.03.2023