НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Діяльність
Інституту психології імені Г.С. Костюка
щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану

23 лютого 2023 року на засіданні Президії НАПН України було розглянуто питання «Про діяльність Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану».

Було представлено доповідь директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академіка Сергія Максименка і співдоповідь голови комісії Президії НАПН України з підготовки питання, дійсного члена НАПН України Олександра Бондаренка. В обговоренні питання виступили віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців України, Генерал-лейтенант Служби безпеки України, кандидат педагогічних наук, доктор юридичних наук, професор Василь Крутов, командир мобільного госпіталя Першої президентської штурмової бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України Всеволод Стеблюк, начальник гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Василь Осьодло.

Доповідь академіка НАПН України Сергія Максименка мала аналітико-узагальнювальний характер і була представлена у вигляді коротких тез. В основу діяльності науковців щодо психологічної  підтримки населення України, – зазначив директор Інституту психології імені Г.М. Костюка, – покладено ідею розгортання активності його наукових працівників з наступних основних напрямів роботи.

Психологічна освіта населення – підготовка та розповсюдження інформаційних текстових матеріалів, зокрема для засобів масової комунікації, та інфографіки, спрямованих настабілізацію психічного стану, протидії стресу, тривоги, подоланню симптоматики психологічних травм.

Практична психологічна допомога населенню – здійснення кризового консультування різних груп населення, зокрема такими як дружини та діти військовослужбовців; внутрішньо переміщені особи та біженці; волонтери-фахівці, які працювали з постраждалими, особи, що опинились у зонах воєнних дій; особи, які знаходилися у відносній безпеці, але переживали стани гострого стресу, тощо.

Соціально-психологічна підтримка тимчасово переміщених за кордон українських громадян – психологічна допомога у соціальній адаптації (під час переїзду до нового місця проживання, інтеграції до нової спільноти та пошуків місць працевлаштування).

Методичне забезпечення діяльності психологів та їхня підготовка до надання психологічної допомоги населенню здійснювалось у форматі розроблення і представлення методичних рекомендацій у спеціально відкритій  рубриці «Психологія війни»у науковому виданні Інституту – журналі «Організаційна психологія. Економічна психологія». У цій рубриці представлено досвід роботи з групами психологічної підтримки з «внутрішніми» та «зовнішніми» вимушеними переселенцями.

Психологічна підготовка керівників освітніх закладів та педагогічних працівників до психологічного забезпечення організації освітнього процесу в умовах війни реалізовувалася шляхом проведення серії вебінарів та тренінгів з проблем збереження психічного здоров’я освітнього персоналу в умовах війни. Підготовка проводилась спільно з Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Вищою школою лінгвістичною в Ченстохові (Польща).

Психологічна допомога військовослужбовцям – психологічні консультації телефоном бійцям ЗСУ; надання науково-психологічної та практичної допомоги психологам, які знаходяться в бойових частинах ЗСУ; проведення психоедукації для командирів частин щодо специфіки впливу стресового напруження на психоемоційний стан людини, психопрофілактики посттравматичного розладу з метою донесення інформації до бійців. Для методичного забезпечення психологічної допомоги військовослужбовцям підготовлено й опубліковано 2 методичних посібника.

Взаємодія з міжнародними організаціями щодо надання психологічної допомоги населенню в умовах воєнного стану. Співробітники Інституту пройшли підготовку за програмами «Першої психологічної допомоги», яка організовувалась UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні,«Перша психологічна допомога людям у кризових станах», яка здійснювалась організацією  Israel Trauma Coalition (Ізраїльської коаліції травми), авторської комплексної соціально-психологічної програми для організації допомоги тимчасово переміщеним за кордон українським громадянам. Ця організація функціонує під егідою Директорату Генеральної комісії Європейського Союзу з питань соціального захисту.

Організація та проведення всеукраїнських опитувань з метою визначення актуальних запитів заселення в період воєнного стану:

1) Всеукраїнське опитування «Твоя життєстійкість в умовах війни»(червень – липень 2022 р.) охопило 1260 респондентів зі всіх регіонів України. Узагальнені результати цього опитування покладено в основу розробки й опублікування науково-обґрунтованих пропозицій щодо зміцнення психофізіологічної стійкості та професійної життєстійкості населення України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення;

2) Всеукраїнське опитування «Як Ви адаптуєтесь до відключень електроенергії» (листопад 2022 р.) охопило 1659 респондентів зі всіх регіонів України. Його мета – визначення особливостей адаптаційних реакцій населення України до регулярних відключень електропостачання та пов’язаних з цим змін способу та якості життя.

Організація та проведення серії науково-практичних конференцій та вебінарів з питань надання психологічної допомоги населенню в умовах воєнного стану (10 конференцій та 16 вебінарів).

 

Президія Національної академії педагогічних наук України зазначила, що війна в Україні призвела до незворотних наслідків у житті кожного українця, руйнації усталеного способу життя та психологічного комфорту мільйонів громадян України, змінюючи умови їхньої життєдіяльності, призводячи до травматизації, посилення стресових станів тощо.Означені виклики потребують трансформації діяльності з надання психологічної підтримки усім верстам населення України, спрямованої на забезпечення їхнього психічного здоров’я, розвитку здатності ефективно діяти в умовах соціальної та психологічної невизначеності.

Члени Президії в обговоренні констатували, що Інститутом проводиться значна робота з надання психологічної допомоги всім верствам українського суспільства в умовах воєнного стану. Волонтерська діяльність реалізується Кризовим центром медико-психологічної допомоги,створеним у 2014 р.,та співробітниками всіх підрозділів Інституту.

З огляду на зазначене і беручи до уваги безумовну важливість заходів, здійснених Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану, Президія НАПН України ухвалила такі рішення:

 1. Інформацію про діяльність Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану, зважаючи на значний обсяг волонтерської роботи та її значення для забезпечення психічного здоров’я громадян України, схвалити.

2. У двотижневий термін підготувати науково-аналітичну інформацію про діяльність Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану для розміщення у Віснику НАПН України і на веб-сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського.

3. Відділенню психології та спеціальної педагогіки НАПН України (В.Г. Панок):

3.1. Забезпечити поширення досвіду волонтерської діяльності вчених Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо психологічної підтримки населення України під час воєнного стану серед установ Відділення.

3.2. Залучати вчених Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України до координації наукових досліджень з проблем психологічної підтримки населення України під час воєнного стану та післявоєнного відновлення.

4. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (С.Д. Максименко):

4.1. Передбачити при плануванні нових наукових досліджень за тематикою НАПН України, виконання яких розпочинається в 2024 р., прикладні дослідження, спрямовані на розв’язання проблем науково-методичного забезпечення оптимізації посттравматичного відновлення військовослужбовців та надання психологічної допомоги особам у подоланні психотравмуючого впливу в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України.

4.2. Забезпечити ефективне виконання наукових досліджень за тематикою НАПН України, які спрямовані на вирішення нагальних психологічних проблем, зумовлених російською агресією проти України.

4.3. Продовжити видання навчально-методичної продукції для оптимізації діяльності психологів з надання психологічної підтримки населенню, учасникам освітнього процесу та військовим в умовах воєнного часу.

4.4. Розширити взаємодію з міжнародними та громадськими організаціями щодо проведення спільних заходів для надання психологічної підтримки населенню України в умовах війни.

4.5. Забезпечити висвітлення роботи з надання психологічної підтримки населенню України в умовах воєнного стану на сайтах Інституту і НАПН України та під час проведення масових науково-практичних заходів.

Пресслужба НАПН України
12:15 26.02.2023