НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Робоча зустріч віцепрезидента НАПН України Олега Топузова з колективом Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

17 лютого 2023 року відбулась робоча зустріч Олега Топузова, віцепрезидента НАПН України, дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту педагогіки НАПН України, із колективом Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Зустріч відбулася у рамках знайомства Олега Михайловича з роботою колективу в період воєнного стану, науковим та навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу, напрямами цифрової трансформації в Інституті, забезпечення якості освіти та освітніх послуг тощо. Такі зустрічі у форматі відкритої та ефективної комунікації між фундаментальною та прикладною науками сьогодні є стратегічно важливими для освітян, допомагають своєчасно акцентувати увагу на питаннях вже повоєнних напрямів діяльності закладів освіти.

Робоча зустріч розпочалася з привітання зразкового студентського хору «Обрій» (художній керівник Аліна Андрєєва) та вручення шановному гостю білоцерківського короваю, що є кращою українською традицією БІНПО.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, презентувала систему роботи Інституту в умовах війни та повоєнного відновлення України. Окреслено стратегічні напрями роботи БІНПО що формуються на основі аналізу візії і місії закладу, урахування цінностей та організаційної культури: забезпечення якості освітньої діяльності для освіти впродовж життя, маркетинг освітніх послуг, цифрова трансформація інституту, подолання цифрового розриву у сфері освіти, інтернаціоналізація освіти та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва, розвиток кадрового потенціалу БІНПО.

Олег Михайлович ознайомився із створеною в Інституті єдиною освітньо-цифровою екосистемою для підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища, передбачає використання цифрових, андрагогічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі, трансформацію від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, удосконалення зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими стейкхолдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти.

Завідувачі кафедр (Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов,Оксана Маслова) ознайомили Олега Михайловича з освітніми кластерами кафедр, напрямами наукової, методичної та організаційної діяльності, науковими здобутками науково-педагогічних працівників, навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу.

Керівники структурних підрозділів (Оксана Петрушак, Марина Князєва) представили систему роботи відділу сучасних технологій виробництва, навчального відділу БІНПО. Звернули увагу на особливості роботи з контингентом слухачів курсів підвищення кваліфікації та здобувачів освіти у період воєнного стану.

Сторони обговорили участь Інституту в національного важливих програмах та проєктах, інтеграції зусиль для реформування різних складників освіти, участі у трансфері технологій у професійну освіту та систему безперервного підвищення кваліфікації, практичні моменти щодо підтримки впровадження реформи «Нова українська школа» та професійної (професійно-технічної) освіти.

Академік Олег Топузов подякував творчому та сучасному науково-педагогічному колективу БІНПО за результативну працю та побажав нових професійних успіхів, творчих досягнень та нових перемог. Чекаємо на нові творчі проєкти, спільні наукові розробки задля розбудови України.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій.


14:20 22.02.2023