Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнська науково-практична конференція з інноваційної проблематики

17 листопада 2022 року відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвідвідповідно до наказу МОН України від 21.05.2019 р. № 693 у рамках програми заходів педагогічного експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» 2019–2022 рр. (науковий керівник ‒ професор Лариса Сергеєва).

Організатори – Центральний інститут післядипломної освіти Університету й Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (директор Світлана Микитюк).

Проблематика конференції привернула увагу понад 200 учасників наукового й науково-педагогічного загалу й управлінців із 17 областей України.

Співорганізаторами конференції виступили: Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Криворізький національний університет, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (ВАПП).

Конференцію вітали: проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова, начальник відділу змісту освіти та організації освітнього процесуДиректорату професійної освіти МОН України Людмила Гармаш, начальник відділу професійної освіти та ліцензування Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації Ліля Бурченко, інші поважні особи. 

На конференції були представлені наукові доповіді: Якість освіти ‑ політика якості (Муранова Н.П.,проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор); Логістика експериментального педагогічного майданчика як критерій якісного управлінського процесу закладу професійної (професійно-технічної) освіти (Микитюк С.М., директор Навчально-методичного Центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області); Логістика соціальної інтеграції та соціального конфлікту: вектори взаємообумовленості (Вайнола Р.Х.,завідувач кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор); Педагогічна логістика в аспекті інноваційного розвитку відкритої професійної освіти (Даниленко Л.І., професор кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор); Розвиток креативності як один із логістичних пріоритетів сталого розвитку педагогічних працівників сфери професійної освіти (Мірошниченко К.Б., президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти»; Вимоги ринку праці як індикатор оновлення змісту освітньо-професійних програм(Бєляєв С.Б., завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор); Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до інноваційної діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти(Ковальчук В.І.,професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор); Логістичні особливості організації профорієнтаційної роботи зі спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології) (Садовий М.І., завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор; Соменко Д.В.,старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук); Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сьогодення (Стойчик Т.І.,заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійної гірничо-технологічного ліцею, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Криворізького національного університету, доктор педагогічних наук); Впровадження механізмів інформаційної логістики в освітньому менеджменті закладу професійної (професійно-технічної) освіти (Сергеєва Л.М., завідувач кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор).

Дискусії тривали у трьох секціях:

Логістика безперервного професійного розвитку в умовах відкритої освіти;

Сучасні стратегії підготовки педагога професійного навчання в умовах реформування системи освіти в Україні;

Логістичне забезпечення цифрового потоку в освітньому середовищі закладу освіти.

Конференцією ухвалено рекомендації.

Пресслужба НАПН України за інформацією УМО НАПН України
12:56 20.11.2022