Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Реалізація у 2022 р. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки

16 листопада 2022 року на засіданні Президії НАПН України розглянуто питання реалізації Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2021-2023 роки. Перший віцепрезидент НАПН України Володимир Луговий поінформував про хід виконання заходів, спрямованих на вирішення нагальних завдань з реформування вітчизняної освіти, з таких восьми напрямів: «Доступна та якісна дошкільна освіта», «Нова українська школа», «Сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта», «Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих», «Розвиток науки та інновацій», «Цифровізація освіти», «Психологічний супровід освіти» та «Загальні проблеми розвитку освітнього простору».

У 2022 р. де-факто додано новий важливий напрям співпраціМОН України та НАПН України, пов’язаний з війною Російської Федерації проти України. Президія НАПН України на засіданні 21 квітня 2022 р. схвалила й висловила підтримку своєчасним комплексним зусиллям МОН України, спрямованим на провадження заходів з посилення ефективності освітньої і наукової діяльності задля прискорення перемоги, функціонування і розвитку науки й освіти, економіки в усіх регіонах країни. Наголошено на подальшій реалізації розпочатих реформ у сфері дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти та освіти дорослих, розвитку фундаментальних і прикладних досліджень та експериментальних розробок у галузі освіти, педагогіки і психології, відображених у Програмі, в умовах воєнного стану і післявоєнного часу (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4118,https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4203).

Ураховуючи необхідність дослідження актуальних проблем воєнного часу та повоєнного відновлення у сфері освіти, педагогіки і психології та необхідність приведення у відповідність сфери освіти до стандартів і рекомендацій Європейського Союзу у зв’язку з наданням Україні статусу кандидата для вступу в ЄС, визначено та подано до МОН України перелік пріоритетних наукових досліджень та науково-технічних розробок, спрямованих на розвиток новітньої конкурентоспроможної науково-технічної продукції, необхідної в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення, внесені відповідні зміни до фундаментальних та прикладних досліджень, що виконуються.

Вчені НАПН України спільно з фахівцями МОН України взяли участь у роботі Національної ради з відновлення України від наслідків війни, створеної відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2022 р. № 266/2022, з

підготовки Плану відновлення України. У рамках робочої групи «Освіта і наука» сформовано, обґрунтовано та узагальнено пропозиції для робочих підгруп «Освіта» та «Наука», виокремлено нагальні проблеми і виклики у сферах освіти і науки, обґрунтовано шляхи їх розв’язання і подолання, запропоновано ідеї щодо розв’язання поля проблем та викликів у сферах «Освіта» (для сфер аналізу «Дошкільна освіта», «Загальна середня освіта», «Професійна та фахова передвища освіта», «Вища освіта») та «Наука».

На запит МОН України вчені НАПН України підготували експертно-аналітичні матеріали академії для складання (заповнення) розділу 25 «Наука і дослідження» анкети (опитувальника) Єврокомісії щодо вступу України в ЄС. Відповідні матеріали направлені МОН України і враховані при опрацюванні анкети. 23 червня 2022 р. Україні надано статус кандидата на вступ в Євросоюз, що стало сильним сигналом її підтримки європейськими партнерами.

З-поміж загальних проблем розвитку освітнього просторуПрограми одним з пріоритетних завдань було вдосконалення законодавства України у сфері освіти. Вчені НАПН України спільно з фахівцями МОН України працювали над підготовкою проєктів законів України «Про освіту дорослих», «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності», «Про інноваційні парки»; Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; Національної програми «Наука майбутнього»; Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук»; постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження національного плану заходів щодо впровадження принципів відкритої науки до 2030 року», «Про затвердження Положення про функціонування координаційного центру та національних контактних пунктів Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»; наказів МОН України «Про затвердження Порядку утворення та умов функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти», «Деякі питання здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти» тощо.

За участі вчених Інституту педагогіки НАПН Українирозроблено Програму незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 5 квітня 2022 р. № 294), Типову програму підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти (наказ МОН України від 12 жовтня 2022 р. № 905), Типову програму підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти (наказ МОН України від 12 жовтня 2022 р. № 904). Відповідно до наказу МОН України від 3 червня 2022 р. № 521 вчені НАПН України були учасниками робочих груп МОН України з оновлення змісту навчальних програм. Загалом опрацьовано 59 типових освітніх і навчальних програм для 1-2 і 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також навчальні програми з історії України та всесвітньої історії (6-11 класи), з основ правознавства (9 клас), громадянської освіти (10 клас), зарубіжної літератури (6-11 класи). Внесено доповнення у частині питань цивільного захисту; посилено аспекти, пов’язані з громадянським і патріотичним вихованням молодших школярів; усунуто невідповідності у зв’язку з агресією російської федерації; увиразнено процеси формування української політичної нації, консолідації українського суспільства на сучасному етапі; у цьому контексті додано питання про життя національних меншин; створено окремий блок в програмі 11 класу, присвячений повномасштабній війні Росії проти України (геноцидні дії російської влади проти України; національний опір окупантам; міжнародна підтримка України; введення нових понять «руський мир», «рашизм» тощо).

У 2022 р. вчені Інституту проблем виховання НАПН Українивзяли участь в обговоренні проєктів законів України «Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України» та «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності».

Вчені НАПН України входять до складуколегії МОН України, Наукової ради, Науково-методичної ради (науково-методичних комісій/підкомісій), предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп (наказ МОН України від 5 серпня 2022 р. № 700); робочих груп з оновлення змісту навчальних програм (наказ МОН України від 3 червня 2022 р. № 521), розроблення Державного стандарту профільної середньої освіти, впровадження STEM-освіти в Україні, напрацювання ініціатив з нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти та ін.; конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору проектів прикладних досліджень з розроблення наукових засад державної політики у сферах освіти і науки, проведення конкурсного відбору підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників та ін., комісії з питань наукових об’єктів, що становлять національне надбання; наглядових рад закладів вищої освіти тощо.

На виконання листа МОН України від 24 жовтня 2022 р. № 1/12530-22 та відповідно до наказів МОН України «Про затвердження Положення про експертну раду Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів» від 8 серпня 2022 р. № 706 і «Про утворення експертних рад Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів» від 24 жовтня 2022 р. № 947 НАПН України подано пропозиції щодо кандидатур для введення до складу експертних рад МОН України з питань атестації наукових кадрів з педагогічних наук, фізичного виховання і спорту; психологічних наук.

Здійснювалася експертизанавчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання та навчального обладнання для закладів дошкільної, початкової, середньої (зокрема для дітей з особливим освітніми потребами), позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти тощо, засобів навчання і навчального обладнання для надання грифів і свідоцтв МОН України.

У 2022 р. наукові працівники НАПН України активно залучалися до проведення наукової, педагогічної та психологічної експертизи освітніх матеріалів для вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»(lms.e-school.net.ua).

На виконання пріоритетного напряму «Доступна та якісна дошкільна освіта»вчені Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України здійснили другий етап апробації інноваційної моделі комплексної освіти та розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у межах дослідно-експериментальної роботи «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість розвитку». 8 листопада 2022 р. Інститут спільно з МОН України та ДУ «Український інститут розвитку освіти» провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи».

Центром раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН Україниразом із МОН України поширено інформацію серед працівників закладів дошкільної освіти про навчальні платформи, платформи для вихователів і батьків для раннього розвитку дитини: український дитячий садок online Mr. Leader; про корисні ресурси для розваг дітей в укриттях: Telegram-бот «Дитина не сама», Telegram-канали з аудіоказками тощо. 16 червня 2022 р. проведено Всеукраїнську онлайн-конференцію «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації», яка охопила 6,5 тис. працівників дошкільної освіти. Провідні вчені, викладачі закладів вищої освіти та фахівці дошкільної галузі мали змогу предметно обговорити напрями модернізації сфери дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Підготовлено парціальну програму національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина», якій надано гриф МОН України «Схвалено для використання в освітньому процесі» (лист від 21 червня 2022 р. № 22.1/12-Г-153).

За пріоритетним напрямом «Нова українська школа»зусилля вчених Інституту педагогіки НАПН Україниразом із фахівцями МОН України спрямовувалися на організацію заходів із забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти України в умовах воєнного стану.

Вчені Інституту підготували: Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (https://cutt.ly/GN99uvo); методичні рекомендації «Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови / методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року» (за ред. О.М. Топузова, Т.М. Засєкіної, https://cutt.ly/xN5xRXF); оглядове видання «Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти» (за ред. О.М. Топузова, О.І. Локшиної, https://cutt.ly/eN5xEim).

Вчені Інституту підготували комплект навчально-методичного забезпечення навчальних предметів / інтегрованих курсів, що охоплює усі освітні компоненти типового навчального плану для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, зокрема: 16 підручників (із цифровими додатками) та 10 навчальних та навчально-методичних посібників (у тому числі електронних). Навчальна література, створена на виконання заходів з реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», пройшла апробацію в межах інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (наказ МОН України від 2 квітня 2021 р. № 406).

Загалом протягом 2022 р. в онлайн-форматі спільно з закладами вищої освіти МОН України проведено понад 50 заходів.

В Інституті проблем виховання НАПН Українирозроблено науково-методичне забезпечення підготовки учнівської молоді до майбутнього сімейного життя та відповідального батьківства З метою навчально-методичного забезпечення військово-патріотичного виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації вченими Інституту підготовлено та опубліковано: навчально-методичний посібник «Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації» (за ред. О.І. Остапенка, https://lib.iitta.gov.ua/732074/); методичні рекомендації «Методика військово-патріотичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти» (за ред. М.В. Тимчика, https://lib.iitta.gov.ua/732066/).

Спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Комітетом з фізичного виховання МОН України проведено круглий стіл «Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді в умовах боротьби за Україну» (7 червня 2022 р.), яким охоплено понад 1 тис. учасників.

У Віснику НАПН України опубліковано Концепцію виховання дітей та молоді в цифровому просторі, розроблену за участі провідних вчених НАПН України, Інституту проблем виховання та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206).

У 2022 р. Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН Українипродовжено роботу щодо розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення для дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в спеціальних закладах та в інклюзивних закладах освіти на основі оновлених освітніх стандартів відповідно до концептуальних положень «Нової української школи». Вчені Інституту підготували модельні навчальні програми для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, яким надано гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 12 жовтня 2022 р. № 899). Інститут здійснював підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчають осіб з особливими освітніми потребами.

Разом із МОН України проведено VIII Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Освіта дітей з особливими потребами: виклики воєнного часу» (19-20 жовтня 2022 р.).

Вчені Інституту соціальної та політичної психології НАПН Українирозробили інноваційні навчальні матеріали з медіаосвіти з урахуванням змін у глобальному інформаційному просторі та реформування освітньої системи в Україні, зокрема підготувади рукописи електронного підручника «Медіакультура», навчально-методичного посібника для вчителів та вихователів закладів позашкільної освіти «Патріотизм молоді цифрової доби: інноваційні засоби розвитку» та збірника навчальних медіаосвітніх програм «Наскрізна медіаосвіта».

В Інституті обдарованої дитини НАПН Україниузагальнено діагностичні та прогностичні можливості методів ідентифікації інтелектуальної обдарованості, створено опис найбільш поширених тестових методик щодо діагностування інтелектуальної обдарованості, сформульовано теоретико-методичні засади діагностики чинників розвитку обдарованої особистості. 18-23 серпня 2022 р. проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Обдаровані діти – скарб нації».

У березні й у травні 2022 р. вчені Інституту провели опитування щодо визначення факторів впливу війни на систему загальної середньої освіти, проведеного серед педагогічної спільноти, здобувачів освіти й батьків (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4130,https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4142), у якому загалом узяли участь понад 15 тис. осіб з усіх областей країни. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинськогоздійснила поповнення електронного інформаційного ресурсу «Бібліотека Нової української школи» (https://cutt.ly/8N5QthU).

У жовтні 2022 р. Бібліотека спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» провела Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!» у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек. Для методичного супроводу заходу розроблено методичні рекомендації та рекомендаційний бібліографічний список, які представлено на веб-порталі ДНПБ імені В.О. Сухомлинського та надіслано до бібліотек мережі (https://cutt.ly/CN5QhT0). За результатами Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек проведено всеукраїнський вебінар «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!». Продовжувалося наповнення інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» (http://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/).

Відповідно до пріоритетного напряму «Сучасна професійна (професійно-технічна) і фахова передвища освіта» Інститут професійної освіти НАПН Українипідготував аналітичний огляд «Фахова передвища освіта: аналітичний огляд ефективності» (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4209).

Наукові працівники Інституту здійснили ґрунтовний аналіз існуючого стану системи П(ПТ)О, дослідили загрози національній безпеці країни, пов’язані з існуванням освітніх проблем; переглянуто філософію існування феномена «освіта» в умовах воєнного часу; спрогнозовано перспективи розвитку вітчизняної системи П(ПТ)О.

Вчені Інституту провели ІІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика» (21 жовтня 2022 р.), Всеукраїнський круглий стіл «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика» (6 жовтня 2022 р.), науково-практичні вебінари «Модернізація інформаційно-освітнього середовища закладів професійної освіти» (19 травня 2022 р.), «Практико-орієнтовані підходи в системі підготовки кваліфікованих робітників енергетичної галузі: виклики, реалії та перспективи» на базі експериментального майданчика – ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» (3 жовтня 2022 р.), «Застосування цифрових технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (13 жовтня 2022 р.) тощо.

За сприяння Департаменту професійної освіти МОН України Інститутом організовано Всеукраїнський конкурс «Планета IT» для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на кращий електронний освітній ресурс. До 10 грудня 2022 р. приймаються заявки та конкурсні матеріали.

За участі фахівців МОН України підготовлено і 17 листопада 2022 р. проведено методологічний семінар НАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів».

За пріоритетним напрямом «Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих»Інститутом вищої освіти НАПН Українипідготували опис моделей та технологій оптимізації мережі закладів вищої освіти України: «Університетський портрет Києва: Проблема збереження науково-технологічного профіля. Аналітичний огляд спеціальностей підготовки» (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101); «Аспірантська підготовка як фактор університетської конкурентоспроможності: Аналітичний огляд стану в Україні» (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4136);

«Мережа державних закладів вищої освіти України: Аналітичний огляд конкурентоспроможності» (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122); «Концентрація та комунікація в моделі і стратегії розвитку університетів-лідерів» (https://doi.org/10.31874/2520-6702-2022-13-5-25); «Оптимізація мережі закладів вищої освіти: теоретичні особливості та практичні рекомендації» (https://doi.org/10.31874/2520-6702-2022-13-89-129).

З метою підвищення якості викладання у вищій освіті вченими Інституту опубліковано статтю «Забезпечення якості підготовки докторів філософії за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» в Інституті вищої освіти НАПН України» (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4141), підготовлено монографію «Теоретичні основи і механізми розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії та в умовах воєнного стану», здійснено експертизу професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» щодо програмних результатів навчання, методичну експертизу двох проєктів стандартів другого (магістерського) рівня та чотирьох – третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти тощо.

Проведено науковий семінар «Вища освіта в Плані відновлення України: методологічний аспект» та підготовлено пропозиції до проєкту Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України (https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4211).

У рамках проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU) (2020-2023 рр.) з 20 жовтня по 11 листопада 2022 р. організовано тренінги «Вдосконалення викладання і навчання. Забезпечення якості вищої освіти», «Модернізація навчальних дисциплін, силабусів викладання і навчання у контексті поєднання навчання і дослідження», «Формулювання результатів навчання та їх особливості», «Алгоритм досягнення результатів навчання в межах навчальної дисципліни» та ін. для переміщених університетів (Луганський національний аграрний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). 30 листопада 2022 р. заплановано проведення І Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку».

У співпраці з МОН України 8 листопада 2022 р. Інститут вищої освіти НАПН України спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 8 листопада 2022 р. провели XІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу. Відновлення: виклики, підходи та інструменти». Захід відбувся за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури Європейської Комісії, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України, Спілки ректорів закладів вищої освіти України та Британської ради в Україні.

Вчені Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана ЗязюнаНАПН Українивзяли участь у доопрацюванні проєкту Закону України «Про освіту дорослих». З метою імплементації національних законодавчих актів у сфері освіти дорослих взято участь у VII Міжнародній конференції ЮНЕСКО з освіти дорослих CONFINTEA VII (15 червня 2022 р., м. Марракеш, Королівство Марокко) та у Міжнародному воркшопі «Обговорюємо результати CONFINTEA VII та Марракеську рамкову програму дій» (4 жовтня 2022 р., м. Кишинів, Республіка Молдова).

Завершено виконання чотирьох наукових досліджень, зокрема двох фундаментальних («Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих», «Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах») та двох прикладних («Обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти», «Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школи») досліджень, результати яких спрямовані на удосконалення науково-методичного забезпечення педагогічної освіти, освіти дорослих, професійного й особистісного розвитку педагогічних працівників.

Започатковано регіональний експеримент у Чернівецькій області «Технології професійного розвитку педагога в умовах неформальної освіти» (2022-2024 рр.). Створено Центр андрагогічної майстерності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих відділу андрагогіки Інституту.

Спільно з закладами освіти МОН України організовано і проведено близько 30 науково-практичних масових заходів (науково-практичні конференції, психолого-педагогічні читання, методологічні семінари, вебінари, круглі столи, гостьові лекції, партнерські зустрічі тощо).

У ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН Українизабезпечено науково-методичний супровід з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою (організація курсів підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти та установ). На курси підвищення кваліфікації за кошти державного бюджету зараховано 5 тис. слухачів.

У системі неформальної освіти – Український відкритий університет післядипломної освіти (uvu.org.ua) – підвищили кваліфікацію за короткостроковими програмами (спецкурси, флешкурси) 276 слухачів-працівників закладів освіти.

В умовах воєнного стану Центральним інститутом післядипломної освіти Університету спільно з Українським відкритим університетом післядипломної освіти започатковано акцію «Переможні обрії освіти» та проведено 24 вебінари. В акції взяли участь і підвищили кваліфікацію за програмами вебінарів понад 4 тис. педагогів закладів освіти всіх типів і рівнів з усіх регіонів України.

Вчені Університету здійснювали наукове керівництво експериментами всеукраїнського та регіонального рівнів: «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики», «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Вчені Інституту педагогіки НАПН Україниорганізували й провели підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмами із методик навчання навчальних предметів / інтегрованих курсів у 5-6 класах Нової української школи (https://undip.org.ua/listener/training-courses/). Видано сертифікати близько 21 тис. учителів. 

На виконання пріоритетного напряму «Розвиток науки та інновацій»спільно з закладами вищої освіти і науковими установами МОН України здійснювався науково-методичний супровід інноваційних проєктів, пілотних досліджень, педагогічних експериментів; підготовка наукових періодичних видань, співзасновниками яких є заклади вищої освіти МОН України та наукові установи НАПН України; проведення спільних науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, вебінарів тощо.

Молоді вчені НАПН України брали участь у діяльності Ради молодих учених при МОН України (А.С. Сухіх, заступник голови ради; І.Г. Губеладзе, консультант). У 2022 р. спільно проведено низку науково-практичних заходів, зокрема: Х Всеукраїнську науково-практична конференція «Наукова молодь – 2022» (15 листопада 2022 р.); цикл майстер-класів з підтримки психологічного благополуччя вчених у рамках Польсько-української літної школи у м. Варшава, Польща (11-19 вересня 2022 р.); вебінари «Як долати паніку: техніки емоційної саморегуляції» та «Техніка BASIC Ph для стабілізації і відновлення психологічного стану в кризовій ситуації» (26-27 лютого 2022 р.), «Вправи для стабілізації емоційного стану учнів під час уроку» (25 березня 2022 р.), «Психологічна підтримка учнів та організація навчання під час війни» (28 квітня 2022 р.) тощо.

Функціонувала Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, у складі якої провідні вчені наукових установ НАПН України та закладів вищої освіти МОН України. Станом на 1 листопада 2022 р. відбулося чотири онлайн засідання, на яких розглянуто 148 тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії, з них 117 тем у галузі педагогіки і 31 тема у галузі психології. У ході роботи членами Міжвідомчої ради скориговано 92 тем дисертаційних досліджень (62,2 % від загальної кількості). 

За пріоритетним напрямом «Цифровізація освіти»Інститут цифровізації освіти НАПН Українипідготував: методичні рекомендації «Цифрова компетентність вчителя: інструмент самооцінювання та особливості використання» (https://lib.iitta.gov.ua/730497/) та «Критерії і показники оцінювання якості освітнього цифрового контенту з доповненою реальністю»; аналітичний звіт «Результати онлайн-опитування «Готовність і потреби вчителів щодо використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину: січень-лютий 2022» (https://lib.iitta.gov.ua/730808/). Опитування спрямовувалося на з’ясування стану готовності освітян до використання цифрових засобів для забезпечення дистанційного навчання учнів, підготовки та проведення освітніх заходів вчителями закладів загальної середньої освіти, їхніх потреб та освітніх ресурсів, електронних засобів навчання, що користуються найбільшим попитом.

Загалом визначені на 2022 р. завдання та заходи Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки виконано попри збройну агресію російської федерації в Україні. Водночас існують проблемні завдання на різних рівнях освіти, які потребують подальшого вирішення в рамках спільної діяльності МОН і НАПН України, зокрема: в дошкільній освіті – розроблення методичного забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку в умовах воєнного стану; загальній середній освіті – підготовка системи заходів і компенсація освітніх втрат у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України; погодження спільних підходів до формування структури і змісту навчальних предметів / інтегрованих курсів для 7-9 класів згідно Державного стандарту базової середньої освіти; удосконалення системи експертизи освітніх інновацій (зокрема освітніх і навчальних програм, навчальної літератури, що розробляється не на основі Типової освітньої програми для початкової та базової освіти); створення сучасного науково-методичного забезпечення естетичного виховання учнівської молоді засобами художньої комунікації у віртуальному медіа просторі; налагодження співпраці з Державною службою якості освіти України, спрямованої на вирішення питань удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої та фахової передвищої освіти, сертифікації вчителів та проведення інституційного аудиту. 


Пресслужба НАПН України
16:29 17.11.2022