Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Спільне засідання Президії НАН України і Президії НАПН України з питання «Оцінки соціально-психологічного стану населення України в умовах війни»

4 травня відбулося спільне засідання Президії  Національної  академії  наук  України і Президії Національної академії педагогічних наук України з питання «Оцінки соціально-психологічного стану населення України в умовах війни». Головував на засіданні Президент НАН України Анатолій Загородній.

Доповідали доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький і директор Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент  НАПН  України Микола Слюсаревський, які представили результати досліджень, здійснених напередодні й після російського вторгнення.

За результатами цих досліджень, в Україні активно відбувався процес формування територіально-державницької ідентичності громадян, головною підвалиною якої є усвідомлення імперативу незалежності нашої держави. У середині лютого 2022 року цей процес за багатьма соціологічними показниками наблизився до свого максимуму. Так, 79,2% громадян вважали, що хоча на шляху нашої державності багато перешкод, Україна все одно має бути незалежною. Зазначено, що в умовах війни особливого значення для перемоги набувають фактори, пов’язані з моральним духом та психологічним станом людей. Насамперед йдеться про їхню згуртованість, віру в перемогу, підтримку армії та політичного керівництва країни

В обговоренні доповідей взяли участь Народний депутат України Вікторія Подгорна, президент НАПН України Василь Кремень, члени президії НАН України, академіки Ярослав Яцків, Вадим Локтєв й ін.

В дискусії прозвучали схвальні відгуки про своєчасність і глибину досліджень наукових установ двох академій. Вікторія Подгорна звернула увагу на необхідність видання за обома дослідженнями спільної доповіді й доведення її до відома всіх Комітетів Верховної Ради України. Василь Кремень наголосив на успішності спільної доповіді та зазначив про важливість об’єднання зусиль потужних інституцій в галузі соціології та соціальної психології НАН України і НАПН України.

Загалом Президія Національної академії наук України та Президія Національної академії педагогічних наук України констатують, що вторгнення військ Російської Федерації в Україну має багато руйнівних для громадян нашої країни наслідків. Але разом з тим в українському суспільстві спостерігаються значні позитивні зрушення соціально-психологічного характеру, викликані активізацією мобілізаційних ресурсів громадян. З огляду на це одним з важливих і актуальних дослідницьких напрямів у галузі суспільних та гуманітарних наук є вивчення соціально-психологічного стану населення України.

Учасники спільного засідання Президії НАН України і НАПН України схвалили роботу науковців Інституту соціології НАН України та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України з дослідження зазначеної проблематики.

Інституту соціології НАН України (член-кореспондент НАН України Є.І. Головаха) та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (член-кореспондент НАПН України М.М. Слюсаревський):

Рекомендовано налагодити на постійній основі співпрацю з питань дослідження соціально-психологічних викликів війни та повоєнного суспільного відновлення, забезпечити формування спільного інформаційно-комунікаційного середовища та електронних інформаційних ресурсів, обмін наявною інформацією з цих питань.

У листопаді 2022 р. провести спільну науково-практичну конференцію «Соціально-психологічний стан населення України в умовах війни».

Можна ознайомитися з доповіддю члена-кореспондента НАПН України Миколи Слюсаревського.

Пресслужба НАПН України
17:11 04.05.2022