НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Національний освітній форум «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент»
30 листопада відбувся Національний освітній форум «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент».

Обговорити хід реформи «Нова українська школа» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України зібралися директори департаментів освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, керівники департаментів освіти міст – обласних центрів, керівники закладів післядипломної педагогічної освіти на Національному освітньому форумі «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент». У заході взяли участь: міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет; президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко, директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков, директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій, директор Інституту освітньої аналітики Сергій Лондар, а також ментори з питань освіти.

Спікери торкнулися широкого кола тем. Зокрема, в центрі уваги учасників форуму постали такі питання: стратегії та реалізації інноваційних змін Нової української школи 2020/2021; наукових засад інноваційних змін НУШ 2020/2021; створення безпечного освітнього середовища: подолання булінгу; мережі STEM-центрів як сервісної моделі реформи НУШ.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслив, що Нова українська школа є сьогодні основою розвитку системи освіти. Саме вона, разом із дошкіллям, – стартовий майданчик подальших успіхів кожної особистості, кожного члена нашого суспільства, а разом із цим – стартом змін на краще в країні. Водночас, зазначив міністр, ми свідомі того, що без підтримки батьків, місцевих громад, усього суспільства результативність заявлених інновацій НУШ лишатиметься невисокою. Тому Сергій Шкарлет наголосив на необхідності посилення комунікації для глибшого інформування батьків про особливості та цілі НУШ. Окрім того, у виступі очільника міністерства йшлося про потребу розроблення програм підвищення кваліфікації вчителів Нової української школи, необхідність докорінної перебудови системи підготовки вчителів, запровадження сертифікації вчителів.

За словами президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя, доба Нової української школи починається із часів здобуття незалежності Української держави. Національна академія педагогічних наук, створена в 1992 році, наголосив Василь Кремень, завжди займала чітку і науково виважену позицію щодо доцільності 12-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти, оновлення її змісту і структури й активно відстоювала її. Прийнята Урядом у 2016 р концепція «Нова українська школа», що нині реалізується, ґрунтується на світових тенденціях розвитку освіти й націлює на перехід від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної. Серед головних її положень: дитиноцентризм як умова розвитку особистості; модернізація змісту середньої освіти на засадах компетентнісного підходу; 12-річна структура української школи; підвищення автономії закладів освіти; професійне зростання і вдосконалення вчителів; педагогіка партнерства.

Президент НАПН України закцентував увагу присутніх на вагомому внеску академії в розроблення змісту загальної середньої освіти. Нині в початковій школі діють дві типові освітні програми, одна з яких розроблена науковцями академії під керівництвом Олександри Савченко. Її впровадження підкріплено відповідним навчально-методичним забезпеченням з усіх предметів – підручниками, посібниками, робочими зошитами, контрольно-вимірювальними матеріалами тощо, авторами яких є наші науковці, сказав Василь Кремень. Істотним є внесок учених академії у формування національного фонду шкільних підручників. Упродовж перших чотирьох років реалізації концепції НУШ авторські колективи  вчених НАПН України створили нові підручники 138 найменувань для початкової і загальної середньої освіти.

За результатами здійснених досліджень підготовлено й видано методичну бібліотечку для вчителів початкової ланки Нової української школи у складі дев’яти посібників і рекомендацій з різних аспектів навчання молодших школярів та оцінювання його результатів.Розроблено і впроваджено технологію формування навчального середовища початкової школи на основі електронних ігрових освітніх ресурсів і здійснюється підготовка вчителів до його використання.

Василь Кремень констатував факт тісної співпраці Національної академії педагогічних наук Україниз Міністерством освіти і науки України, а також усвідомлення вченими того, що перед педагогічною наукою стоять грандіозні виклики щодо науково-методичного супроводу трансформаційних процесів в загальній середній освіті. Але ми готові до них, запевнив керівник НАПН України, і зробимо все можливе, щоб українська школа відповідала кращим зразкам світових освітніх систем. Пресслужба НАПН України
19:06 02.12.2021