Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи»

Хмельницький національний університет протягом останніх 22 років активно й плідно співпрацює з Національною академією педагогічних наук (НАПН) України. В контексті цієї багаторічної співпраці на базі Хмельницького національного університету 25-26 листопада 2021 року відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти (ФРН), Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща), Люблінська політехніка (Республіка Польща), Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка).

Конференція об’єднала провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, педагогів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, здобувачів вищої освіти, які займаються актуальними проблемами професійного становлення особистості.

З вітальним словом та методологічною настановою до учасників конференції звернувся президент НАПН України Василь Кремень, наголосивши на актуальності проблеми професійного становлення особистості зумовленого динамічними змінами у різних галузях виробництва, економіки, освіти. Відмітив, що обов’язком держави є забезпечення отримання кожною молодою людиною першої професії й закцентував увагу на етапах підготовки майбутнього фахівця та особливостях їх реалізації.

Голова вченої ради Хмельницького національного університету Микола Скиба відмітив основні здобутки за результатами співпраці між НАПН України та Хмельницьким національним університетом. Наголосив про важливість створення центру профорієнтаційної орієнтації. Відмітив великий внесок колективу кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва на чолі з Ігорем Каньковським (1999 – 2016 рр.).

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало у вітальному слові відмітила важливість наукових традицій. Наголосила, що усі ідеї та починання за результатами конференції зреалізовуються спільними зусиллями НАПН України та провідних закладів освіти, зокрема Хмельницьким національним університетом, на базі якого проходить конференція.

Традиційно під час конференції було відзначено громадською відзнакою Хмельницького національного університету «Срібна медаль Василя Зеньковського» провідних науковців й педагогів. Зокрема за інноваційний педагогічний менеджмент нагороджено кандидата педагогічних наук, доцента, директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Людмилу Шевчук та доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Романа Гуревича. За значний особистий внесок у розвиток педагогічної науки нагороджено доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валерія Орлова та доктора хабілітованого, професора, професора кафедри методів і технік навчання факультету основ техніки Люблінської політехніки (Республіка Польща) Маріуша Шнядковскі.

Відповідно до програми роботи конференції проведено два пленарних засідання, п’ять секційних засідань: «Теоретико-методологічні засади професійного становлення особистості», «Професійне становлення і кар’єрний розвиток особистості в умовах ринкової економіки», «Теоретичні й методичні засади підготовки вчителя трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання», «Професійна освіта і навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід», «Сучасна мистецька освіта: проблеми, досвід та інновації»; круглий стіл «Методична робота в системі професійної освіти: практичний аспект».

Перше пленарне засідання ХІ Міжнародної науково-практичної конференції розпочалося із ключової доповіді ректора Хмельницького національного університету Сергія Матюха «Напрями співпраці закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти в контексті сучасних вимог». Доповідачами на пленарних засіданнях були дійсні члени (академіки) НАПН України Нелля Ничкало, Роман Гуревич, Валентина Радкевич, професори Дарія Басюк, Олександр Коберник, Маріуш Шнядковскі, Йозеф Затько, Микола Скиба, Валерій Орлов, Петро Лузан, Роман Горбатюк, Василь Ковальчук, Катерина Островська.

Під час роботи конференції розглянуто актуальні питання: українська професійна освіта на сучасному етапі: здобутки, суперечності, перспективи; проблеми якості професійної підготовки під час дистанційного навчання; становлення і розвиток педагога-інноватора сучасного закладу професійної освіти; розвиток співробітництва між закладами освіти Європейського союзу у формі нетворкінгу; підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання; теорія і практика розвитку ділової активності здобувачів професійної освіти; педагогічне проектування в інноваційному освітньому просторі України та ін.

Насичена змістовна програма конференції передбачала проведення круглого столу «Методична робота в системі професійної освіти: практичний аспект», де було розглянуто такі питання: становлення та розвиток методичної служби професійно-технічної освіти Хмельниччини, роль кар’єрного зростання у професійному становленні особистості; науково-методичний супровід професійної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; роль обласного центру зайнятості у взаємодії освіти і регіональної економіки; розроблення стратегії розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти та ін.

Великий інтерес викликали проведені науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 24-25 листопада 2021 року у рамках Всеукраїнського тижня професійної освіти такі науково-практичні заходи: тренінг-семінар для викладачів загальноосвітніх і спеціальних предметів «Використання ІТ у професійній підготовці кваліфікованих робітників»; тренінг для практичних психологів, соціальних педагогів «Ресурсність: самореалізація особистості»; науково-практичний семінар для методистів і майстрів виробничого навчання «Професійний розвиток та кар’єрне зростання педагогічних працівників»; круглий стіл для педагогічних працівників «Підготовка до підприємництва: здобутки і бар’єри» та ін.

Під час проведення круглого столу для педагогічних працівників дійсний член (академік) НАПН України Валентина Радкевич відмітила важливість самоосвіти у професійному становленні педагога. Означила й схарактеризувала основні чинники розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти. На необхідності розроблення відповідних діагностичних методик для оцінювання якості підготовки кваліфікованих робітників було наголошено у виступі професора Петра Лузана. Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та практичних психологів сприяли проведені працівниками Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Андрієм Кононенко та Оксаною Лапою тренінги. 

Переглянути перебіг конференції можна за посиланнями:

https://youtu.be/yfPVWC4hiXw

https://youtu.be/hhacOlEYZMY


16:28 01.12.2021