Закладка 1Закладка 2Закладка 2
30 вересня 2021 р. успішно акредитовано три освітньо-наукові програми в Інституті проблем виховання та Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 30 вересня 2021 р. ухвалено рішення про акредитацію освітньо-наукових програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти в Інституті проблем виховання та Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. 

30 вересня 2021 р. відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Члени Національного агентства розглянули 247 справ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (засідання Національного агентства можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3mqIiGf).

Серед акредитованих освітньо-наукових програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів у галузях знань «01 Освіта/Педагогіка», «23 Соціальна робота», три програми започатковано в установах НАПН України.

У галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки»:

1. Інститут проблем виховання НАПН України – гарант освітньо-наукової програми: Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії громадянського, морального та міжкультурного виховання Інституту.

2. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України – гарант освітньо-наукової програми Засенко В’ячеслав Васильович доктор педагогічних наук, професор, радник директора, почесний директор Інституту.

У галузі знань «23 Соціальна робота» зі спеціальності «231 Соціальна робота»:

1. Інститут проблем виховання НАПН України – гарант освітньо-наукової програми Федорченко Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку і здорового способу життя Інституту.

Таким чином, упродовж 2020-2021 рр. у восьми установах НАПН України акредитовано чотирнадцять освітньо-наукових програм у галузях знань «01 Освіта/Педагогіка», «05 Соціальні та поведінкові науки», «23 Соціальна робота», «28 Публічне управління та адміністрування».

Дві освітньо-наукові програми «Політика і лідерство у вищій освіті» та «Викладання і навчання у вищій освіті» Інституту вищої освіти НАПН України отримали акредитацію з визначенням «ЗРАЗКОВА».

Вітаємо колективи підвідомчих установ НАПН України, які впродовж двох останніх років успішно пройшли акредитацію освітньо-наукових програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Колективам Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України бажаємо подальших творчих успіхів і нових професійних здобутків!


11:54 05.10.2021