Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Засідання Президії НАПН України розглянуло питання розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі

7 квітня 2021 року на засіданні Президії НАПН України в онлайн-форматі розглянуто діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі.

Про здійснене, досвід і перспективи діяльності в цьому напрямі доповіла директор ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського Лариса Березівська. Директор Інституту проблем виховання НАПН України Іван Бех виступив як голова комісії з інформацією про аналіз згаданої діяльності наукової бібілотеки.

До обговорення питання долучились начальник управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області Оксана Мельник, директор Педагогічного музею УкраїниОлександр Міхно, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного університету, директор Регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесуОксана Петренко.

Учасники засідання наголосили на тому, що ДНПБ здійснює різнобічну роботу щодо розвитку сухомлиністики як нового напряму в педагогіці з вивчення життя й доробку видатного українського педагога, упровадження його ідей в освітню практику. Ця діяльність розвивається за пов’язаними між собою напрямами: науково-організаційним, науковим, науково-інформаційним, науково-методичним, соціокультурним, міжнародним.

У бібліотеці створено й систематично поповнюється Фонд В.О. Сухомлинського з читальним залом при ньому, де нині зберігається майже 6 тис. документів. У структурі відділу педагогічного джерелознавства та біографістики з 2016 р. успішно функціонує єдиний в Україні сектор сухомлиністики як творча лабораторія з дослідження й популяризації педагогічної та літературної спадщини В.О. Сухомлинського.

Проведено цикл наукових досліджень, спрямованих на отримання цілісного біографічного й бібліографічного знання з сухомлиністики. Створено п’ять бібліографічних покажчиків про життя, діяльність, упровадження ідей, вшанування пам’яті В.О. Сухомлинського (найповніший – до 100-річчя від дня народження педагога, має понад 5 тис. завантажень з Електронної бібліотеки НАПН України), підготовлено та опубліковано понад 120 наукових праць. Результати досліджень апробовано під час участі в майже 60 науково-практичних заходах.

Створено й регулярно оновлюються електронні ресурси вебпорталу ДНПБ: сторінка В.О. Сухомлинського; сторінка «Сухомлинський Василь Олександрович» інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» (понад 5 тис. відвідувань за 2016–2021 рр.); колекція «Сухомлиністика» (224 повнотекстові документи) Науково-педагогічної електронної бібліотеки; база даних «Сухомлиністика» електронного каталогу (понад 4600 бібліогр. записів). Організовано понад 60 книжкових виставок, підготовлено 15 презентацій і відеороликів. У 2020–2021 рр. запроваджено чотири віртуальні проєкти: «Читаймо Сухомлинського онлайн», «Афоризми Сухомлинського», «Казки В.О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О.Я. Савченко», «Sukhomlinsky News» у Facebook; віртуальний читальний зал Фонду В.О. Сухомлинського на вебпорталі установи. 

Щорічно в рамках міжнародних та всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» із метою науково-методичного супроводу діяльностіосвітянських бібліотек ДНПБ організовує роботу бібліотечної секції. Спільно з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України проведено всеукраїнські місячник і вебінардо 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського для бібліотекарів (понад 1000 підключень).

Здійснюється широкомасштабна соціокультурна робота. Організовано майже 400 лекцій та екскурсій для здобувачів освіти, наукових, науково-педагогічних і бібліотечних працівників, театралізовані літературно-музичні програми із залученням вихованців закладів дошкільної освіти, виставки творчих робіт дітей та батьків за творами В.О. Сухомлинського, читання казок й оповідань педагога дітьми разом із бібліотекарем.

Розвивається співробітництвоіз зарубіжними установами, ученими й громадськими організаціями. Налагоджено тісні зв’язки з науковцями та освітянами Китайської Народної Республіки. Представники обох сторін неодноразово брали спільну участь у наукових заходах, що відбувалися в Україні й КНР. Співробітники бібліотеки є членами Всекитайської асоціації з вивчення спадщини В.О. Сухомлинського (О.В. Сухомлинська та Л.В. Сухомлинська). Багаторічна співпраця пов’язує ДНПБ з австралійським дослідником і популяризатором спадщини В.О. Сухомлинського серед англомовних читачів у світі, засновником інформаційного бюлетеня «Sukhomlinsky News» Алланом Кокеріллем.

Оцінивши позитивно таку цілеспрямовану системну роботу, Президія НАПН України зауважила: ця діяльність заслуговує на увагу як приклад поєднання позитивних вітчизняних надбань із розв’язанням актуальних питань реформування й модернізації української освіти.

Наостанок президент НАПН України Василь Кремень підсумував: «Розвиток сухомлиністики є вкрай необхідним принаймні з трьох причин.  Ідеї великого педагога мають і нині практичне значення  й на національному ґрунті дозволяють реалізувати сучасні тренди розвитку освіти в контексті поступу світової цивілізації. Це також данина поваги й пошани особистості великого гуманіста, який в непростих умовах свого часу не лише був провісником педагогічних ідей, а й утілив їх у педагогічну практику. Вивчення й популяризація ідей Василя Сухомлинського є справою загальнонаціонального значення, оскільки будь-яка нація зможе виявити свою суб’єктність, лише на основі інтелектуальних напрацювань і досягнення в усіх галузях власної життєдіяльності».

Пресслужба НАПН України
18:46 07.04.2021