НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Вебінар «Роль учителя в умовах дистанційного навчання: проблеми, їх вирішення та досвід» за ініціативи відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені ІванаЗязюна НАПН України та Гімназії-інтернату № 1

14 квітня 2020 р. відбувся вебінар «Роль учителя в умовахдистанційногонавчання: проблеми, їхвирішення та досвід» за ініціативи відділу змістуі технологійпедагогічноїосвітиІнститутупедагогічноїосвіти і освітидорослихіменіІванаЗязюна НАПН України таГімназії-інтернату № 13 м. Києва. Модераторами заходу виступили Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН; Ходацька Ольга,вчитель української мови і літератури гімназії-інтернату № 13 м. Києва, вчитель-методист.

У заході взяли участь більше 40 учасників – науковці інститутів НАПН України, викладачі і магістранти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, викладачі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, вчителі закладів загальної середньої освіти, зокрема педагогічний колектив гімназії-інтернату №13 м. Києва на чолі з директором Возненко Світланою.

Співробітники відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (доктор педагогічних наук Мирослава Вовк, кандидати педагогічних наук Світлана Соломаха, Юлія Грищенко) у свої виступах акцентували увагу на можливостях професійного розвитку педагога в умовах дистанційного навчання. Було представлено технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: опанування сучасними формами і методами навчання, розвитку мовнокомунікативної компетентності, технології розвитку полікультурної компетентності, технологію використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти, технологію використання досягнень науково-педагогічних шкіл у підготовці сучасного вчителя.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног Олена разом з магістрантами узагальнила досягнення викладачів у реалізації стратегії підготовки сучасного вчителя філолога, білінгвіста на засадах інноваційності, академічної культури, науково-професійної комунікації.

Кандидат педагогічних наук, викладач-методист Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Гомеля Ніна представила здобутки закладу щодо впровадження інноваційних форм, методів, технологій навчання у підготовці сучасного педагога професійного навчання.

Досвід застосування мережевих технологій навчання в умовах організації дистанційної освіти представили вчителі гімназії-інтернату № 13 м. Києва (Головань Марія, Кувшинова Оксана).

У підсумку було визначено перспективи взаємодії освітян у системі «наукова установа – університет – заклад середньої освіти», що передбачає організацію неформальних заходів, участь у конструктивній діалогічній взаємодії у межах подальших вебінарів, онлайн конференцій, тренінгів тощо, що значно активізує просвітницьку діяльність, сприяє апробації наукових результатів в освітній практиці, забезпечує професійний діалог між педагогами різних ланок освіти.

Пресслужба НАПН України
15:46 15.04.2020