Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Інформаційно-комунікаційні технології нині все глибше проникають у різні сфери людського життя і діяльності. Вони стають неодмінним атрибутом і дійовим засобом повноцінного функціонування у сучасному світі. 2011 рік проголошено Президентом України роком освіти та інформаційного суспільства. Тому з'ясування можливостей  і шляхів упровадження ІКТ у конкретні галузі є досить актуальною науковою і практичною проблемою. На початку  семінару Президент Національної Академії педагогічних наук Василь Кремень сказав:

- Безумовно, комп’ютери і сучасні інформаційні технології – це революція в освіті. Із застосуванням комп’ютерних технологів в освіті пов’язані 4 функції. По-перше, комп’ютерна грамотність. Без неї не можна обійтися у сучасному виробництві й взагалі у суспільстві. Це відчуваємо і ми тут, в Академії. По-друге – це той факт, що комп’ютер, на мій погляд, є засобом індивідуалізації й інтенсифікації навчального процесу і навчальної діяльності. Це додаткові можливості для пізнавальної діяльності учня, це той інструментарій, який навіть, можливо, змінить ту класну систему навчання, яка століттями панує у світі. Третя функція комп’ютера –  підключення до Інтернет-мережі, це прямий вихід до знань, до будь-якої бібліотеки, будь-якого суспільства, а в умовах глобалізації, в умовах глобалізаційного характеру суспільних процесів це надзвичайно важливий шанс для надання конкурентної освіти. І нарешті четверте – комп’ютер відкрив нові можливості для дистанційної освіти, яка не має меж, не має кордонів, ні національних, ні державних, і тому кожна держава може не лише будувати власне освітнє поле, але і вийти за його межі. Саме тому Академія педагогічних наук приділяла, приділяє і буде приділяти увагу темі, яка зазначена у назві цього методологічного семінару.

Як повідомив далі Василь Кремень, у цей день вперше робота семінару висвітлювалася у прямій трансляції в режимі он-лайн для всіх областей України, про що на сайті НАПНУ було розміщено спеціальне повідомлення.

Далі учасники семінару вислухали доповіді працівників освітянської галузі, які вже почали впроваджувати ІКТ у свою повсякденну практику. При цьому усі поділилися з присутніми не лише досвідом роботи, а й загострили увагу на багатьох проблемах, що виникають у ході такої діяльності.

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: здобутки і перспективи» - так назвав свою доповідь академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко. Він нагадав присутнім, що концепція інформатизації країни була у загальних рисах розроблена ще на початку нашого століття, але зауважив, що ця проблема сьогодні стала більш багатогранною, аніж це можна було очікувати. грамотністю, та й самої грамотності не було.

У своєму виступі  президент Малої академії наук, академік НАПН України Станіслав Довгий підкреслив, що інформаційно-комунікаційні технології стають лідером серед усіх технологій, які використовуються у навчанні і вихованні дитини.

На семінарі було обговорено інші актуальні для цієї проблематики теми:

  • Парадигмальні зміни  технологій навчання в умовах розбудови інформаційного суспільства. Формування ІКТ-компетентностей учня, студентів, педагогів, учених
  • Дидактичні засади створення електронних засобів навчання. Електронні бібліотеки та освітні ресурси
  • Використання глобальних комп’ютерних мереж у навчанні. Соціальні мережі та електронні освітні спільноти
  • Моделі і технології відкритої освіти та дистанційного навчання та інші.

15:19 27.07.2011