НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Оприлюднено «Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні»

Ювілейна річниця Незалежності України – важлива віха у розвитку держави, суспільства, у житті кожного громадянина.

У загальному поступу нашої країни, як і будь-якої країни світу, галузь освіти відіграє одну з ключових ролей, що виводить її піднесення у розряд першочергових завдань держави. Освітня галузь віддзеркалює, з одного боку, стан науки, ступінь демократизації суспільства, потреби ринку праці й можливості економічного розвитку країни. З іншого – забезпечує розвиток людського капіталу, особистісний розвиток, орієнтації та позиції громадян.

Запорукою конкурентоспроможності освіти є її наукове підґрунтя, яке нині є складним конгломератом наук про освіту, педагогіки і психології.

Національна академія педагогічних наук України, концентруючи зусилля науковців на розв’язанні проблем сьогодення, дбає про системний перспективний розвиток освітньої галузі, тому вважає своїм завданням постійний моніторинг співвідношення державних і соціальних потреб у співставленні зі станом методологічного і психологічного забезпечення освітньої галузі. Результати аналітичних розвідок учених НАПН України  узагальнюються у відповідних документах, що мають назву «Національна доповідь». Академія має неодноразовий досвід складання подібних аналітичних документів, що містять опис стану галузі, виявлення проблем та рекомендацій з їх подолання.

Особливістю нинішньої доповіді є значно ширший діапазон оприлюднених проблем, пов’язаних із освітою – від державної освітньої політики і оновленого законодавства в галузі освіти до інформаційного забезпечення освіти, від науково-методичного і психологічного супроводу освітніх процесів до громадської думки про стан і розвиток освіти, від проблем виховання громадян-патріотів до Європейської і світової  інтеграції в галузі освіти.

Представлені висновки розгортають план дій з підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної освіти. Реалізація окреслених завдань відкриває перспективи зростання українського суспільства, зміцнення незалежності нашої держави, забезпечення добробуту громадян.

Переглянути «Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні»

Прес-служба НАПН України
10:32 23.08.2016