НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Круглий стіл «Фізика і психологія: подібність наук соціального та природничого спрямування»

23 січня 2023 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбувся плановий круглий стіл «Фізика і психологія: подібність наук соціального та природничого спрямування».

Організатори – відділ психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Співорганізаторами круглого столу виступилипедагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» Подільського району міста Києва.

Мета заходу – обговорення шляхів популяризації природничих дисциплін серед сучасної молоді. 

Захід організовано та проведено в рамках популяризації природничих наук та математики до 2025 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 320-р. та з метою підтримки зазначеної ініціативи, що детально представлена у пункті 11, а саме: «Забезпечити розміщення на офіційних веб-сайтах МОН, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук та закладів вищої освіти інформаційних, пізнавальних матеріалів щодо популяризації природничих наук та математики». 

Серед 20 учасників круглого  – науковці та аспіранти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, педагогічні працівникиНавчально-наукового інституту розвитку освіти НАУ, загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» Подільського району міста Києва.

У ході роботи круглого столу відбулася відкрита дискусія за напрямами:

  • психологічний аспект популяризації природничих дисциплін серед молоді;
  • підвищення пізнавального інтересу здобувачів освіти до вивчення дисциплін природничого циклу інтерактивними засобами;
  • представлення законів фізики на прикладах соціальних стосунків;
  • формування та розвитку екологічної культури життєдіяльності: від збереження довкілля до психологічного самозбереження;
  • впровадження в практику роботи вчителя фізики занять інтегрованого факультативу «Закони фізики через призму соціально-психологічних явищ»;
  • збереження ресурсів педагогічних працівників для професійної діяльності в умовах непередбачуваних змін.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулася директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова. Вона торкнулася проблеми педагогічного супроводу викладачів природничих дисциплін та математики; підтримки екологічної освіти та культури всіх верств населення й ін.

Учасникам засідання було презентовано науково-аналітичну доповідь «Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід / Ничкало Н., Лук’янова Л., Хомич Л. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; За ред. В. Кременя – Київ : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка». 2021. 54 с.». В обговоренні взяли участь науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та гості заходу.

З проблематикою виступів можна ознайомитися за програмою.

За підсумками роботи круглого столу було ухвалено наступні рішення:

  1. Запровадити низку зустрічей з представниками загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» Подільського району міста Києва, спрямованих на психолого-педагогічну підтримку педагогічних працівників закладу.
  2. Продовжувати розробку занять до та створення матеріалів інтегрованого факультативу «Закони фізики через призму соціально-психологічних явищ».
  3. Сприяти популяризації напрацювань у напрямі природничого циклу на заходах, організованих Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Висловлюємо щиру вдячність учасникам круглого столу, сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Пресслужба НАПН України за інформацією
Алли Шевенко,
молодшого наукового співробітника
відділу психології праці
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України


15:03 03.02.2023