НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
SMART-комплекси для підготовки кваліфікованих робітників

17 червня члени президії НАПН України заслухали й обговорили доповідь наукового керівника прикладного дослідження «Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей» Миколи Пригодія та інформацію голови комісії, професора кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка Наталії Морзе. Президія зазначила, що результати завершеного наукового дослідження, яке здійснили наукові працівники лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, є науково обґрунтованими, практико орієнтованими і соціально важливими.

У ході дослідження обґрунтовано методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей: цілі розроблення SMART-комплексів визначаються з урахуванням соціального запиту на підготовку мобільних, автономних і відповідальних педагогічних працівників; потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках із розвиненими цифровими навичками та здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії; відбір і структурування змісту SMART-комплексів ґрунтується на методологічних підходах, дидактичних принципах, врахуванні галузевої специфіки професійної підготовки та видів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; галузева диференціація SMART-комплексів потребує спеціального програмного забезпечення для навчальної діяльності здобувачів освіти і викладачів; ефективна реалізація SMART-комплексів уможливлюється застосуванням інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, форм колективної діяльності та взаємодії; розроблення SMART-комплексів здійснюється відповідно до затверджених у закладі освіти навчально-методичних комплексів і передбачає застосування цифрового методичного інструментарію, ефективного онлайн-управління та тренінгового навчання педагогічних працівників.

Розроблено концептуальну модель SMART-комплексу як інформаційно-динамічної системи електронного освітнього ресурсу навчально-методичного спрямування, побудованої на постійному розвитку та зміні функціональних зв’язків і відношень. SMART-комплекс має статичний, динамічний і середовищний компоненти; містить модулі: навчальний контент, систему його доставки до користувачів, систему підготовки та систему оцінювання учасників освітнього процесу. Специфіка SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей, визначається змістовим наповненням та використанням спеціального програмного забезпечення для роботи працівників у зазначених галузях.

Створено методику розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей, що охоплює шість етапів (організаційно-цільовий, змістовий, структурний, проєктувальний, узагальнювальний, процесуальний). З метою підготовки педагогічних працівників до її впровадження було розроблено: тренінг-курс «Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей», проведено серію навчальних вебінарів і тренінгів.

Експериментальна перевірка ефективності створеної методики проводилася у 9 закладах професійної (професійно-технічної) освіти та 6 Навчально (науково)-методичних центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти в областях та м. Києві, закладі вищої освіти, а також під час експерименту всеукраїнського рівня «Організація дистанційного професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення» на базі Золотівського професійного ліцею в Луганській області (2018–2020 рр). Результати наукового дослідження впроваджувалися в 16 закладах професійної (професійно-технічної) освіти та 13 Навчально-методичних (науково-методичних) центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти областей України та м. Києва, 2 закладах вищої освіти.

Пресслужба НАПН України
16:31 18.06.2021