НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України й Інституту обдарованої дитини НАПН України в Рік математики в Україні

18 березня 2021 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шкільна математична освіта і обдарованість», організований Інститутом обдарованої дитини НАПН України та Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, участь в якому взяли представники науки, науково-педагогічної і широкої освітньої громади. Широку аудиторію об’єднав Рік математики в Україні у спільному прагненні розвитку нашої держави, зокрема пошуку обдарованої молоді, плекання інтелектуальної еліти незалежної України.

Мета семінару: обговорення педагогічних проблеми розвитку обдарованості і місця математики в освіті обдарованих; представлення методів і форм залучення обдарованих дітей і молоді до дослідницької діяльності; презентація інноваційних форм роботи з обдарованими учнями і студентами закладів вищої освіти.

Проблематика семінару: Форми і методи роботи з обдарованими учнями у процесі навчання математики; Актуальні проблеми STEM-освіти і обдарованість; Функції учителя у розвитку обдарованості; Супровід обдарованих учнів і студентів: сучасні практики.

На семінарі виступили вчені Інституту прикладної математики і механіки НАН України – в.о. заступника директора з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, доцент Ольга Нєсмєлова  й науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, голова Ради молодих учених Інституту прикладної математики і механіки НАН України  Євгенія Євгеньєва; Національної академії педагогічних наук України – академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Олександр Ляшенко,президент Національного центру «Мала академія наук України», доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України  Станіслав Довгий; вчені Інституту обдарованої дитини НАПН України – директор, доктор філософських наук Максим Гальченко, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор Володимир Тименко; науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, а саме: Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди –  декан фізико-математичного факультету,  доктор педагогічних наук, професор Наталія Пономарьова; доцент кафедри психологічної та педагогічної антропології, кандидат психологічних наук, доцент Олена Малихіна; Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент Наталія Ічанська; Криворізького державного педагогічного університету – завідувач кафедри математики та методики її навчання,  кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Бобилєв; Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів, кандидат технічних наук Сергій Панов; Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Ігор Сігетій; учитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук Валентина Потієнко; учителі шкіл Донецької, Одеської, Херсонської областей і м. Києва.

В результаті понад п’ятигодинного обговоренняпроблем за напрямами роботи семінару склалося величезна мозаїка можливостей математичної освіти у навчанні й розвитку обдарованих дітей і молоді України – від початкової до вищої школи. Доповідачі представили методики навчання математики для молодших школярів на основі ігрових методів, залучення старшокласників до написання науково-дослідницьких робіт та олімпіадного руху з математики й інших навчальних предметів, у яких математичні знання відіграють провідну роль; методи навчання математики у вищій школі; стратегії і системи психологічного і педагогічного супроводу обдарованих студентів факультетів природничо-математичного циклу закладів вищої освіти; сучасні напрями STEM і STEAM-освіти для обдарованих; місце математичної обдарованості у системі здібностей особистості; результати міжнародних досліджень з проблематики математичної обдарованості й ключових компетентностей особистості.

Загалом на семінар зареєструвалося майже 600 осіб, що підтверджує актуальність окресленого напряму діяльності. Трансляція відбувалася у форматі ZOOM-конференції. Усі, хто не зміг взяти участь онлайн, матимуть можливість переглянути запис семінару на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України, а також на порталі «Острів знань».

Пресслужба НАПН України
22:42 19.03.2021