НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави»

17–19 травня 2023 року заплановано проведення Всеукраїнської міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави» в межах Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». 

Мета конференції: обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем інноваційного розвитку українського суспільства, зокрема освіти і науки; післявоєнного відновлення на європейських цінностях демократії, прав людини, свободи, рівності, поваги до людської гідності і верховенства права; розвитку обдарованих дітей і юні в умовах боротьби за незалежність і цілісність. 

Тематичні напрями:

  • Інновація VS традиція: філософський, історіософський, історичний дискурс
  • Alter ego України після війни: соціальні і психологічні детермінанти розвитку
  • Освіта у трансформаціях України: першочергові завдання
  • Обдаровані діти і обдарованість: сьогодення і перспектива

Ключові спікери конференції:

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України

Рафальський Олег Олексійович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, віце-президент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса

Лібанова Елла Марленівна, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, академік-секретар відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи

Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН

України, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Ткаченко Василь Миколайович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України

Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України

Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України

Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, в.о. академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України

Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, голова вченої ради Університету Григорія Сковороди у Переяславі, керівник Центру історичного краєзнавства Київщини

Кубальський Олег Нарцизович, кандидат філософських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

Слюсаревський Микола Миколайович, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології

Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головний редактор журналу «Філософія освіти»

Шевчук Тетяна Станіславівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального мовознавства слов’янських мов і світової літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Бережна Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України

Крилова Світлана Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри богослов’я і релігієзнавства Українського університету імені Михайлі Драгоманова

Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, професор кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Біляєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Міхно Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України

До участі запрошуються: науковці Національної академії наук України і наукових галузевих академій; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація закладів освіти, учителі, класні керівники, психологи, соціальні педагоги; аспіранти й магістранти; усі зацікавлені тематикою конференції.

Інформаційне повідомлення (з посиланням на реєстрацію)


12:01 19.04.2023