НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям»

27 серпня 2020 року відбудеться традиційна веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям». Науковці НАПН України зосередяться на особливостях організації освітнього процесу в новому навчальному році, питаннях розвитку національної системи освіти та ознайомлять учителів із новітніми досягненнями педагогіки і методики шкільного навчання. 

Онлайн трансляцію можна переглянути 27 серпня на YouTube каналі: https://youtu.be/Lnq26LtbNaw.

Офлайн перегляд усіх виступів згідно програми можна здійснити за посиланням:
http://yakistosviti.com.ua/uk/Konferentsiia-IP-NAPN 

Програма серпневої веб-конференції Національної академії педагогічних наук України
«Учені НАПН України – українським вчителям»

27 серпня онлайн трансляція https://youtu.be/Lnq26LtbNaw.

Час

Тема виступу

Виступаючі

10.00-10.30

Відкриття веб-конференції

 

Шкарлет Сергій Миколайович,т.в.о.міністра освіти і науки України

Кремень Василь Григорович, Президент НАПН України

10.30-10.50

Модернізація змісту загальної середньої освіти:

концептуальні засади і виклики

Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

10.50-11.10

Рік математики в Україні

Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

11.10-11.30

Працюємо для початкової освіти: місія здійсненна

Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

11.30-12.00

Освітня програма "Світ чекає крилатих": від науки до практики

Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний  науковий співробітник відділу інновацій та стратегії розвитку загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

12.00-12.20

Навчання української мови в контексті викликів сьогодні.

Горошкіна Олена Миколаївна,головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

12.20-12.40

Цілі сталого розвитку -важливий орієнтир сучасної освіти

Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, член-кореспондент НАПН України

12.50-13.10

Психологічний супровід освіти в умовах пандемії

Панок Віталій  Григорович, директор Українського науково-методичного  центру практичної психології і соціальної роботи, член-кореспондент НАПН України

13.10-13.40

«Особливі» діти в умовах особливого навчального року

Засенко В’ячеслав Васильович, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, академік НАПН України  

 

Прохоренко Леся Іванівна,  заступник директора  Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктор психологічних наук

13.40-14.10

Шляхи покращення  якості природничо-математичної освіти

Коршунова Ольга Вікторівна,головний редактор ТОВ «Видавничий дім «Освіта», вчитель інформатики ліцею Престиж м.Києва

14.10-14.30

Цифровий поступ закладів загальної середньої освіти - дистанційне навчання

Литвинова Світлана Григорівна, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук

Офлайн перегляд виступів можна здійснити за посиланням: http://yakistosviti.com.ua/uk/Konferentsiia-IP-NAPN

Початкова освіта

1.

Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України

Методичний коментар до впровадження навчального комплекту з літературного читання для 3 класу

2.

Мартиненко Валентина Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Переглядовий/пошуковий види читання як ресурс розвитку інформаційних умінь учнів 3 класу

3.

Петрук Оксана Миколаївна, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Особливості навчання української мови у 3 класі: методичні орієнтири

4.

Вашуленко Оксана Вікторівна, науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методичні особливості роботи за підручником для 3 класу «Українська мова та читання. Частина 2» (автор Вашуленко О.)

5.

Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Методичні акценти в навчанні учнів 3 класу математики за підручником С.О. Скворцової і О.В. Онопрієнко

6.

Листопад Наталія Петрівна, науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація завдань типової освітньої програми з математики в НМК для 3 класу автора Наталії Листопад

7.

Бібік Надія Михайлівна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України

Предмет «Я досліджую світ»: навчально-методичне забезпечення для 3 класу

8.

Андрусенко Ірина Володимирівна, науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Дидактичні особливості інтегрованого курсу «Я досліджую світ» в умовах нових суспільних викликів

9.

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

Розвиток критичного мислення у процесі формувального оцінювання учнів 3-4 класів

10.

Ліпчевська Інна Леонідівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Візуалізація інформації: сучасний підхід до використання наочності в освітньому процесі початкової школи

11.

Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Як допомогти першокласникам успішно адаптуватися до школи

Природничо-математична і технологічна освіта

12.

Назаренко Тетяна Геннадіївна,   завідувачка відділом  навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

Сучасні підходи до освітнього процесу з географії та економіки в школі.

13.

Крячко Іван Павлович,

науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти

Інституту педагогіки НАПН України

Навчання астрономії та пропедевтика астрономічних знань в базовому курсі фізики.

14.

Сіпій Володимир Володимирович,

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Особливості вивчення розділу "Квантова фізика" в 11 класі ЗЗСО

15.

Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Виклики сьогодення у навчанні математики

16.

Туташинський Василь Іванович, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Стан, проблеми і перспективи технологічної освіти

17.

Мачача Тетяна Святославівна, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Особливості формування змісту шкільної технологічної освіти та організації дистанційного проєктно-технологічного навчання

Суспільствознавча освіта

18.

Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, член-кореспондент НАПН України

Методика формування в учнів навичок критичного читання на уроках історії (у контексті вимог PISA)

19.

Малієнко Юлія Борисівна,

старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Характеристики та особливості нового підручника з всесвітньоі історії (7 клас)

20.

Бакуліна Наталія Валеріївна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Упровадження дистанційного навчання предметів юдаїки у ЗЗСО України: до результатів дослідження

21.

Міщенко Оксана Вікторівна, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Дистанційне навчання української літератури в закладах загальної середньої освіти: пошук оптимальних технологій організації

«Захист України» і мистецтво

22.

Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році

23.

Ничкало СвітланаАндріївна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України.

Використання мистецтва архітектури у світоглядному становленні учня Нової української школи

24.

Тименко Володимир Петрович, головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор педагогічних наук

Дизайн-освіта у професійному самовизначенні учнів ліцеїв

Обдарована молодь

25.

Поліхун Наталія Іванівна, завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Постова Катерина Григорівна, провідний науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат психологічних наук

Горбань Леся Володимирівна, старший науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук

Особливості освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування

26.

Сліпухіна Ірина Андріївна, головний науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, доктор педагогічних наук

Зміст і структура компетентностей, необхідних для майбутньої  дослідницької, конструкторської і винахідницької діяльності

27.

Мельник Марина Юріївна, завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних наук

Професійне самовизначення обдарованих учнів: виклики сучасності

28.

Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Результати експериментального дослідження взаємозв′язку інтересів та здібностей обдарованих учнів та учнівського загалу

Цифрова освіта

29.

Новицька Тетяна Леонідівна,

науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Електронна бібліотека

Національної академії

педагогічних наук України

30.

Сороко Наталія Володимирівна,

завідувачка відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителя для впровадження та підтримки STEAM навчання в ЗЗО

31.

Овчарук Оксана Василівна, завідувачка відділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Потреби вчителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину

32.

Пінчук Ольга Павлівна, заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Електронне фахове видання “Інформаційні технології і засоби навчання”

33.

Буров Олександр Юрійович, провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор технічних наук

Кібербезпека навчального середовища: суб’єкти, об’єкти та небезпеки

34.

Мар’єнко Майя Володимирівна, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Інструменти відкритої освіти


12:29 13.08.2020