Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Від Національної академії педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук України відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту НАПН України повідомляє про проведення виборів президента НАПН України та членів Президії НАПН України (першого віце-президента НАПН України, віце-президентів НАПН України, головного ученого секретаря НАПН України, академіка-секретаря Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України, академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН України, інших членів Президії).

Право висунення кандидата на посаду президента НАПН України належить Президії НАПН України, науковим установам НАПН України, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України. Кандидатом на посаду президента НАПН України може бути особа, яка є дійсним членом (академіком) НАПН України.

Право висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить науковим установам НАПН України, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАПН України, які належать до відповідного відділення. Академіком-секретарем відділення НАПН України може бути обрана особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАПН України.

Кандидати на посаду президента НАПН України мають: вільно володіти державною мовою; мати стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.

Кандидати на посаду академіків-секретарів відділень НАПН України мають вільно володіти державною мовою.

Не може бути висунута і зареєстрована кандидатом на посаду президента НАПН України та академіка-секретаря відділення НАПН України особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • за рішенням суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 • за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду президента НАПН України та академіка-секретаря відділення НАПН України протягом одного місяця від дня оприлюднення цього оголошення подають такі документи:

 • подання про висунення у формі рішення Президії НАПН України (для кандидатів на посаду президента), рішення вченої ради або загальних зборів трудового колективу, або зборів колективу наукових працівників наукової установи НАПН України, особистого листа дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАПН України з відповідним мотивуванням;
 • заяву на участь у виборах;
 • виборчу програму;
 • анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотографією;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • список наукових праць;
 • довідку про відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • інформацію (у довільній формі) про подання електронної декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік або 2021 рік;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидатові може бути відмовлено в разі: 

 • виявлення його невідповідності хоча б одній з встановлених вимог;
 • неподання хоча б одного з визначених документів;
 • подання неправдивих відомостей;
 • висунення не в установленому порядку.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, кімната 214, Київ, 04053. У разі відправлення документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, подані кандидатами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Довідки за телефонами:

481-37-21, 481-37-27, 097-211-79-44.

Президія Національної академії педагогічних наук України
Урядовий кур’єр, 11.01.2022, № 3 (7124)
12:38 11.01.2022