НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Звитяжний воїн за долю України
25 червня 2022 року святкує свій ювілей Василь Кремень - український Науковець, Державний діяч, Реформатор та Людиноцентрист

25 червня 2022 року святкує свій ювілей Василь Кремень - український Науковець, Державний діяч, Реформатор та Людиноцентрист

Лідер за народженням, Василь Кремень у будь-якій сфері діяльності досягав успіху, і що важливо – не просто особистого, а – загальнодержавного. Взяти хоча б його діяльність на посаді міністра освіти і науки України (цю посаду об’єднаного міністерства він посів першим). Його науково обґрунтовані ідеї демократизації суспільства, уваги та поваги до людини, розвитку особистості з метою прогресивного і несуперечливого розвитку суспільства – були продуктивно й усебічно реалізовані у кроках із реформування освітньої галузі.

Зазначити хоча б побіжно. Загальноосвітня школа переходить до нового змісту та дванадцятирічного навчання. Запроваджено вивчення іноземної мови з другого класу. Українська мова як державна вивчається всіма учнями. За роки керівництва галуззю міністра Кременя кількість учнів, що навчається українською, зросла з 62% до майже 75%. Причому без будь-якого тиску та спротиву. Навчальні досягнення оцінюють за позитивною дванадцятибальною шкалою. Обґрунтовано триває й активна підготовка переходу старшої школи до профільності. Переважно здійснено комп’ютеризацію загальноосвітніх закладів. Прийнято й розпочато виконання програми «Шкільний автобус». Ухвалено програму з виготовлення та постачання до навчальних закладів обладнання нового покоління для вивчення природничо-математичних та технологічних дисциплін. Проведено експеримент із упровадження зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнтам було дозволено складати вступні іспити та брати участь у конкурсі одночасно в кількох університетах. А також запроваджено ще одну важливу інновацію – можливість навчання у виші за рахунок державного кредиту з наступним його погашенням протягом низки років.

Системні зміни відбуваються й у вищій освіті України. Було підготовлено нормативно-правову базу для входження вищої освіти у Болонський процес, приєднання до якого формально сталося у травні 2005 року. Впродовж кількох років було підготовлено отримання позики Світового банку для розвитку освіти України, що розпочалося з 2006 року. Істотно збільшилась кількість студентів вищих навчальних закладів.

Переміни торкнулися й економічної сфери галузі. Зросло фінансування науки й освіти. Утверджуються нові форми її організації, у тому числі технопарки. Повністю ліквідовано заборгованість із заробітної платні вчителям і науковцям. Значно поліпшено умови роботи викладачів, стипендія студентів тільки 2004 року зросла більше ніж удвічі. Вперше в сучасній історії середню заробітну плату в освіті було підвищено незалежно від інших бюджетних сфер.

Загалом практичні кроки освіти і науки України, здійснені під його керівництвом, були концептуально цілісними й логічно продовжували науково-теоретичні напрацювання.

З його ініціативи й за безпосереднього керування в країні відбувається активний процес переходу від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, система вищої освіти України наближається до освітніх систем розвинутих європейських країн, утілюється в життя інноваційна державна політика в галузях освіти та науки.

Саме за керівництва галуззю міністра В.Г. Кременя відбувся злам у свідомості суспільства щодо доленосної функції освіти і науки.

Не можна обійти і той факт, що наказ міністра освіти і науки України Василя Кременя про заборону переслідування студентської молоді, яка прагнула висловити свою думку під час подій на Майдані Незалежності у 2004--2005 рр., сприяв перемозі Помаранчевої революції. Цей наказ був оцінений громадянами України як прояв реальної демократії у країні з боку патріотичного істеблішменту та сприйнятий як заклик до сміливого й відкритого висловлення волі.

Подальша діяльність Василя Кременя – президента Національної академії педагогічних наук України, президента Товариства «Знання» України, члена Президії НАН України, голови і члена багатьох державних і громадських рад і об’єднань найвищого рівня – переконує у глибокій порядності й незмінності його людських якостей. А подальші історичні події – у прогностичності його наукових ідей, правильності управлінських рішень.

Його думка завжди на вістрі часу, цивілізаційних викликів і громадських очікувань. Його наукові монографії завжди і нині містять теоретико-філософські й практикоорієнтовані відповіді на злободенні питання, пов’язані з проблемою людини, її буттям у сучасному світі, смислами її існування та людським щастям.

Численні державні, наукові й громадські нагороди лише частково віддзеркалюють значні досягнення Василя Кременя, вірного сина та звитяжного воїна за кращу долю України.

Тож побажаймо ювіляру здоров’я, невичерпної енергії, натхненної праці задля Перемоги над віковічним ворогом української нації та задля розвитку європейської, вільної, квітучої України!

Лідія Ткаченко, журналіст, член НСЖУ