НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Системна дія і сміливі кроки


У сучасному українському науково-освітньому просторі серед відомих науковців і талановитих менеджерів, життєвою стратегією яких є реалізація ідеї неперервної освіти в Україні, вирізняється постать директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, Голови правління Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», Лариси Борисівни Лук’янової. 17 грудня українська спільнота відзначала її красивий ювілей.

Ставши на чолі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з 2015 року, Лариса Лук’янова започаткувала новий етап його розвитку, що зумовлено виконанням унікальної місії в українському суспільстві – сприяння розвитку освіти дорослих як національної системи, яка забезпечує права і гарантії кожного громадянина країни на безперервну освіту впродовж життя. Саме Л.Б. Лук’яновою було окреслено новий вектор реалізації соціокультурних, освітніх, дослідницьких стратегій функціонування Інституту. Про це свідчить участь у розробленні проєктів законодавчих документів, впровадження інноваційних освітніх технологій. Лише за останні роки розроблено й оновлено такі документи, як «Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення», «Концепція розвитку освіти дорослих в Україні», науково-аналітична доповідь «Про стан педагогічної освіти в Україні», Концепція розвитку педагогічної освіти в Україні, проєкт Закону України «Про освіту дорослих», «Концепція розвитку університетів третього віку» тощо.

Плідно розвивається міжнародна співпраця – відкрито кафедру ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; «Українська асоціація освіти дорослих» стала офіційним членом Європейської асоціації освіти дорослих, тривають міжнародні проєкти з Польською академією наук, зарубіжними університетами Німеччини, Чехії, Румунії, Мексики тощо.

Преамбулою талановитого директорства Лариси Лук’янової став тривалий шлях професійних вагань і перемог, поразок і злетів, що спонукало і стимулювало до пошуку себе у світі, до реалізації мрій, до втілення найсокровенніших прагнень. Доля склалася так, що, здобувши вищу освіту у Київському університеті імені Т.Г. Шевченка з присвоєнням кваліфікації «Біолог-фізіолог, викладач біології і хімії», Лариса Борисівна певний час працювала в Київському технікумі атомної енергетики, де розробляла нові програми курсів, поринула у викладацьку роботу.

Зустрічі з цікавими людьми, прагнення до неперервного самовдосконалення, закоханість у педагогічну й дослідницьку роботу заклали підвалини подій, що визначили подальші вектори професійного розвитку. Так у 1990 р. молода викладачка успішно пройшла співбесіду у вченого секретаря науково-дослідного Інституту педагогіки АПН України і розпочала наукову діяльність у лабораторії професійно-технічної освіти. На питання «Чому Ви вибрали цю професію?» Лариса Борисівна відповіла, що доля скерувала цей вибір.

Змінити діяльність викладача на науково-дослідну роботу було складним рішенням. Однак надалі доводилося приймати ще багато таких рішень, одне з яких – очолити відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, а згодом й очолити Інститут.

Свій життєвий девіз Л.Б. Лук’янова визначила ще у період написання докторської дисертації, основна конотація якого – найбільше помиляється той, хто нічого не робить! Звідси – і віра в те, що маленькі кроки завжди приведуть до до значних перемог.

Найбільшим досягненням у професійному становленні як науковця, дослідника у сфері освітніх, педагогічних наук Лариса Борисівна вважає захист докторської дисертації. Саме прагнення постійно розвиватися та природні аналітичні здібності дозволили їй успішно реалізувати себе як фахівця у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретико-методологічних і методичних проблем освіти дорослих як складової неперервної освіти впродовж життя, педагогізації сучасного суспільства. Вона є одним із фундаторів теорії освіти дорослих в Україні, авторкою близько 400 наукових і науково-методичних праць, з-поміж яких – Концепція освіти дорослих в Україні, «Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід», «Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: теоретичний і методичний аспекти», «Освіта дорослих: стратегії розвитку та сучасні практики у вітчизняному й зарубіжному освітньому просторі».

Потужним вектором професійної діяльності вченого, що визначає стратегічний пріоритет розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, стала проєктна діяльність. Разом із співробітника Інституту у партнерстві із зарубіжними і українськими закладами освіти Л.Б. Лук’янова брала участь у реалізації освітнього проєкту між містами – побратимами Ірпінь (Україна) – Борна (ФРН) «Розвиваємо освіту разом – навчаємось один в одного і навчаємо один одного»; спільного німецько-українського науково-дослідного проєкту «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна освіта» в Україні» (м. Аугсбург, ФРН); проєкту у рамках програми «Сприяння громадській активності «Долучайся», що реалізується Міжнародною організацією Пакт (Pact) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); у діяльності Регіональної літньої академії країн Східного Партнерства Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International) (м. Рига, Латвія); у проекті «Посилення професійних навичок в освіті дорослих андрагогів України» Представництва Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International) за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Естонія);

Упродовж 2020 та 2021 років успішно реалізовано і завершено проєкт «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину»  (2020.01/0221) за грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Для порівняння: із 77 проєктів конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» за грантової підтримки НФД України було визначено 8 найкращих, серед яких і зазначений.

Ще один проєкт «Організаційно-педагогічні умови діяльності університету третього віку» (0121U108642, виконано відповідно до постанови Президії НАПН України від 01.02.2021 р. № 1-2/12), що успішно реалізований упродовж 2021 року, став переможцем конкурсного відбору наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, ініційованого НАПН України. За результатами проєкту: розроблено навчально-методичний супровід навчання дорослих старшого віку, навчальні заняття для слухачів Університету третього віку Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва, Університету третього віку «Протон» (психологічний та філософсько-педагогічний напрями).

На прикладі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та колективу його науковців на чолі з талановитим ученим і організатором науки Л.Б. Лук’яновою переконуємося, що академічна культура, доброчесність та відданість науково-педагогічній діяльності – це не абстрактні поняття, а реальність. Наполеглива системна дія, вагомі результати, нові сміливі й перспективні кроки.

Колектив Інституту сердечно вітає Ларису Борисівну Лук’янову з ювілеєм та висловлює щиру вдячність за людяність, професійну підтримку, вмотивованість на успіх.

Бажаємо Вам, шановна Ларисо Борисівно, невичерпної творчої енергії, родинного затишку, наукового довголіття, стійкої віри у досягнення успіху, здійснення професійних й особистісних мрій!

Лейла СУЛТАНОВА,

завідувач відділу теорії і практики

педагогічної освіти

доктор педагогічних наук, професор;

Мирослава ВОВК,

завідувач відділу змісту

 і технологій педагогічної освіти,

доктор педагогічних наук,

старший науковий співробітник

від імені колективу

Інституту педагогічної освіти

 і освіти дорослих

імені Івана Зязюна НАПН України.