НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Тренди Хмельницької конференції з професійної освіти

Хмельницький національний університет понад 20 років активно й плідно співпрацює з Національною академією педагогічних наук України. У контексті цієї багаторічної співпраці 25-26 листопада 2021 року на базі університету відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи».

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Хмельницький національний університет,Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти (ФРН), Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща), Люблінська політехніка (Республіка Польща), Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка).

Конференція об’єднала провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, педагогів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, здобувачів вищої освіти, які займаються заявленою проблематикою.

З вітальним словом і методологічною настановою до учасників конференції звернувся президент НАПН України Василь Кремень, наголосивши на актуальності розглядуваної проблеми в умовах динамічних змін у виробництві, економіці, освіті. Відмітив, що обов’язком держави є забезпечення отримання кожною молодою людиною першої професії, обов’язком освіти – озброїти уміннями ціложиттєвого навчання на основі компетентнісного підходу.

Голова вченої ради Хмельницького національного університету Микола Скиба відмітив основні здобутки за результатами співпраці між НАПН України та Хмельницьким національним університетом, не останнім з яких є створення Центру професійної орієнтації. Відмітив великий внесок колективу кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва на чолі з Ігорем Каньковським.

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало у вітальному слові наголосила на продуктивності співпраці й зазначила, що ідеї та рекомендації конференцій реалізуються спільними зусиллями НАПН України та провідних закладів освіти, зокрема Хмельницьким національним університетом.

Традиційно було відзначено громадською відзнакою Хмельницького національного університету «Срібна медаль Василя Зеньковського» провідних науковців й педагогів. Цьогоріч – за інноваційний педагогічний менеджмент – директора НМЦ професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Людмилу Шевчук, директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Романа Гуревича; за значний особистий внесок у розвиток педагогічної науки –головного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валерія Орлова, доктора хабілітованого, професора, професора кафедри методів і технік навчання факультету основ техніки Люблінської політехніки (Республіка Польща) Маріуша Шнядковскі.

Перше пленарне засідання конференції розпочалося із ключової доповіді ректора Хмельницького національного університету Сергія Матюха «Напрями співпраці закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти в контексті сучасних вимог». Доповідачами на пленарних засіданнях були академіки НАПН України Нелля Ничкало, Роман Гуревич, Валентина Радкевич, професори Дарія Басюк, Олександр Коберник, Маріуш Шнядковскі, Йозеф Затько, Микола Скиба, Валерій Орлов, Петро Лузан, Роман Горбатюк, Василь Ковальчук, Катерина Островська.

Розглянуто актуальні питання: здобутки, суперечності, перспективи професійної освіти; проблеми якості професійної підготовки у дистанційному навчанні; педагога-інноватор сучасного закладу професійної освіти; розвиток співробітництва між закладами освіти Європейського союзу у формі нетворкінгу; якість професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання; розвиток ділової активності здобувачів професійної освіти; педагогічне проектування в інноваційному освітньому просторі України та ін.

Низку проблем було обговорено під час круглого столу «Методична робота в системі професійної освіти: практичний аспект»: розвиток методичної служби професійно-технічної освіти Хмельниччини, кар’єрне зростання у професійному становленні особистості; науково-методичний супровід професійної підготовки; роль обласного центру зайнятості у взаємодії освіти і регіональної економіки; розроблення стратегії розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти й ін.

Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валентина Радкевич відмітила важливість самоосвіти у професійному становленні педагога, означила основні чинники розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти. Необхідність розроблення діагностичних методик для оцінювання якості підготовки кваліфікованих робітників було наголошено у виступі професора Петра Лузана. Підвищенню професійної компетентності сприяли проведені працівниками Інституту Андрієм Кононенко та Оксаною Лапою тренінги.

Значний інтерес викликали проведені науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України науково-практичні заходи: тренінг-семінар «Використання ІТ у професійній підготовці кваліфікованих робітників»; тренінг «Ресурсність: самореалізація особистості»; науково-практичний семінар «Професійний розвиток та кар’єрне зростання педагогічних працівників»; круглий стіл «Підготовка до підприємництва: здобутки і бар’єри» й ін.

Ірина АНДРОЩУК,

завідувач кафедри

технологічної та професійної

освіти і декоративного

мистецтва Хмельницького

національного університету