Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталКонкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою

26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році, відповідно до Переліку напрямів і проблем (додаток 1). 

Пропозиції щодо відкриття нових науково-дослідних робіт, які  розробляються структурними підрозділами наукових установ НАПН України, схвалюються вченими радами установ і до 1 березня 2017 року подаються на експертизу до відповідних відділень НАПН України (Президія НАПН України, м. Київ, вул. Січових стрільців, 52 а) разом з калькуляцією кошторисної вартості робіт, що попередньо погоджується з фінансово-економічним відділом Президії НАПН України.

Пропозиції повинні містити:

  • супровідний лист підвідомчої установи;
  • копію рішення вченої ради підвідомчої установи;
  • запит на відкриття нової теми дослідження ( додаток 2 );
  • планова калькуляція кошторисної вартості роботи (додаток 3).

Планова калькуляція кошторисної вартості роботи із розрахунками до статей витрат  складається на кожний рік і на весь термін виконання дослідження.

Конкурсний відбір НДР здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

  • актуальність теми науково-дослідної роботи, її відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і науково-технічних розробок, завданням державних цільових програм тощо;
  • обґрунтованість і доцільність виконання дослідження з погляду новизни наукових результатів, запропонованих рішень;
  • наявність попереднього наукового доробку виконавців, необхідного для забезпечення високого рівня виконання роботи;
  • можливість упровадження результатів дослідження, його соціальний ефект;
  • наявність листа-підтвердження потенційного споживача про доцільність виконання НДР.

Відділення НАПН України здійснюють експертизу проектів наукових досліджень та до 5 квітня 2017 року подають узагальнені результати експертизи до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів Президії НАПН України для їх затвердження на Президії НАПН України.


16:06 17.03.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua