Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Документи приймаються до 4 серпня 2017 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
Експонується книжкова виставка «Ільченко Віра Романівна – дослідник у галузі реформування змісту освіти»
Національна академія педагогічних наук України глибоко сумує з приводу смерті академіка НАПН України Галіка Ісаковича Артемчука
30 червня 2017 року за результатами голосування наукових працівників Інституту обдарованої дитини НАПН України обрано директора Інституту обдарованої дитини НАПН України – Гальченка Максима Сергійовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталКонкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою

26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році, відповідно до Переліку напрямів і проблем (додаток 1). 

Пропозиції щодо відкриття нових науково-дослідних робіт, які  розробляються структурними підрозділами наукових установ НАПН України, схвалюються вченими радами установ і до 1 березня 2017 року подаються на експертизу до відповідних відділень НАПН України (Президія НАПН України, м. Київ, вул. Січових стрільців, 52 а) разом з калькуляцією кошторисної вартості робіт, що попередньо погоджується з фінансово-економічним відділом Президії НАПН України.

Пропозиції повинні містити:

  • супровідний лист підвідомчої установи;
  • копію рішення вченої ради підвідомчої установи;
  • запит на відкриття нової теми дослідження ( додаток 2 );
  • планова калькуляція кошторисної вартості роботи (додаток 3).

Планова калькуляція кошторисної вартості роботи із розрахунками до статей витрат  складається на кожний рік і на весь термін виконання дослідження.

Конкурсний відбір НДР здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

  • актуальність теми науково-дослідної роботи, її відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень і науково-технічних розробок, завданням державних цільових програм тощо;
  • обґрунтованість і доцільність виконання дослідження з погляду новизни наукових результатів, запропонованих рішень;
  • наявність попереднього наукового доробку виконавців, необхідного для забезпечення високого рівня виконання роботи;
  • можливість упровадження результатів дослідження, його соціальний ефект;
  • наявність листа-підтвердження потенційного споживача про доцільність виконання НДР.

Відділення НАПН України здійснюють експертизу проектів наукових досліджень та до 5 квітня 2017 року подають узагальнені результати експертизи до науково-організаційного та фінансово-економічного відділів Президії НАПН України для їх затвердження на Президії НАПН України.


16:06 17.03.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua