Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Керівництво » Віце-президент »

ТОПУЗОВ Олег МихайловичТОПУЗОВ Олег Михайлович

віце-президент НАПН України

Член-кореспондент НАПН України (обраний 21.10.2016 р.), доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Віце-президент НАПН України. Директор Інституту педагогіки НАПН України.

Народився 25 вересня 1964 р. у смт. Тисмениці Івано-Франківської області. Закінчив природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (1987 р.).

Основні дослідження здійснює в галузі методики навчання географії. Розробив дидактико-методичні засади реалізації проблемного і діяльнісного підходів до навчання географії, які втілив у створених за його керівництва та участі навчальних програмах, серії підручників з географії для середньої школи, підручнику з методики навчання географії для вищих навчальних закладів. Організатор наукових досліджень Інституту педагогіки НАПН України, автор низки ініцітив, спрямованих на підвищення їх результативності. Бере участь у розробленні законодавчого та програмно-методичного забезпечення загальної середньої освіти.

Веде плідну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України. Головний редактор «Українського педагогічного журналу», наукового збірника «Проблеми сучасного підручника». Входить до редколегій низки фахових педагогічних видань.

Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі монографії «Проблемне навчання географії в школі: теорія і методика», «Дидактика географії», підручник для вищих педагогічних навчальних закладів «Загальна методика навчання географії», 9 підручників і 20 навчально-методичних посібників для загальноосвітньої школи.

Підготував 4 доктори і 22 кандидати наук.

Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни», медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.».

Службова адреса: Президія НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52а,
м. Київ, 04053.
Тел.: (044) 481–37–07.

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua