Закладка 1
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Тематичний план прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2018 рік

з/п

Тема науково-дослідної роботи, виконавець

Термін

виконання

(рік початку і закінчення)

1

2

3

Інститут педагогіки

1.

Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

2017-2019

2.

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі

2017-2019

3.

Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії

2018-2020

4.

Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу

2018-2020

5.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту

2018-2020

6.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї

2018-2020

7.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї

2018-2020

8.

Методичні засади компетентнісно орієнтованої історич-ної та громадянської освіти в ліцеї

2018-2020

9. 9

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї

2018-2020

10.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії

2018-2020

11.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

12.

Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї

2018-2020

13.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

14.

Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі

2016-2018

15.

Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання

2016-2018

16.

Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників

2016-2018

Інститут проблем виховання

17.

Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях

2016-2018

18.

Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

19.

Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни

2017-2019

20.

Науково-методичне забезпечення формування в учнів гармонійних відносин з природою в основній школі та позашкільних навчальних закладах.

2017-2019

21.

Модернізація організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти

2018-2020

Інститут спеціальної педагогіки

22.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку

2018-2020

23.

Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору

2018-2020

24.

Навчально-методичне та дидактичне забезпечення навчання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

2018-2020

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

25.

Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників

2018-2020

26.

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища

2017 -2019

Інститут професійно-технічної освіти

27.

Методичні основи розроблення SMART- комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей

2018-2020

Інститут обдарованої дитини

28.

Науково-методичне забезпечення проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді

2016-2018

29.

Науково-методичні засади психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників

2016-2018

30.

Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі

2016-2018

31.

Науково-методичні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді

2016-2018

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

32.

Науково-методичні засади розроблення та впровадження алго-ритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти

2017-2019

33.

Вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами

2017-2019

34.

Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів

2016 – 2018

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

35.

Науково-інформацій-ний супровід освітян-ської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів

2017-2019

36.

Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища

2017-2019


Тематичний план прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2017рік

з/п

Тема науково-дослідної роботи

Термін

виконання

(рік початку і закінчення)

1

2

3

Інститут педагогіки

1.

Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу

2015–2017

2.

Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

2017-2019

3.

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі

2017-2019

4.

Методика навчання української мови учнів 8-9 класів

2015–2017

5.

Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі

2015-2017

6.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі

2015-2017

7.

Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах

2015-2017

8.

Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі

2015-2017

9.

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільного рівні

2015-2017

10.

Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні

2015-2017

11.

Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі

2015-2017

12.

Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі

2016-2018

13.

Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання

2016-2018

14.

Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників

2016-2018

Інститут проблем виховання

15.

Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях

2016-2018

16.

Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

17.

Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни

2017-2019

18.

Науково-методичне забезпечення формування в учнів гармонійних відносин з природою в основній школі та позашкільних навчальних закладах.

2017-2019

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

19.

Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу

2015-2017

20.

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища

2017 -2019

Інститут професійно-технічної освіти

21.

Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів

2015-2017

Інститут обдарованої дитини

22.

Науково-методичне забезпечення проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді

2016-2018

23.

Науково-методичні засади психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників

2016-2018

24.

Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі

2016-2018

25.

Науково-методичні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді

2016-2018

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

26.

Науково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти

2017-2019

27.

Вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами

2017-2019

28.

Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів

2016 – 2018

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

29.

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів

2017-2019

30.

Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища

2017-2019

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ