Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік тем прикладних  досліджень

Національної академії педагогічних наук України, виконання яких заплановано на 2016рік

 

з/п

Напрям дослідження,

тема науково-дослідної роботи

Термін

виконання

Інститут педагогіки

 

1.               

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти.  Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу

2015–2017

2.               

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі

2014 - 2016

3.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Методика навчання української мови учнів 8-9 класів

2015–2017

4.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі

2015-2017

5.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі

2015-2017

6.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах

2015-2017

7.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі

2015-2017

8.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільного рівні

2015-2017

9.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення  навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні

2015-2017

10.        

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі

2015-2017

11.        

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі

2016-2018

12.        

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання

2016-2018

13.        

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників

2016-2018

Інститут проблем виховання

 

14.        

Напрям  6. Теорія і методика виховання.

Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях

2016-2018

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

15.        

Напрям: Освітнє середовище. Інформатизація освіти.

Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу

2015-2017

 

16.        

Напрям: Освітнє середовище. Інформатизація освіти.

Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності суб’єктів навчального процесу системи загальної середньої освіти в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору

2014 - 2016

Інститут професійно-технічної освіти

 

17.        

Напрям: Освітнє середовище. Інформатизація освіти.

Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів

2015-2017

 

Інститут обдарованої дитини   

 

18.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичне забезпечення проектування  і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді

2016-2018

19.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичні засади психо-логічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників

2016-2018

20.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в  Інтернет-середовищі

2016-2018

 

21.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичні засади діагнос-тики практичного інтелекту учнівської молоді 

2016-2018

 

22.        

Напрям: Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичні засади управління розвитком академічної обдарованості старшокласників

2014 - 2016

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

 

23.        

Напрям 15: Практична психологія.

Наукові та організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти

2014 - 2016

24.        

Напрям 15: Практична психологія.

Науково-методичні  засади збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти

2014 - 2016

25.        

Напрям 15: Практична психологія. Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів

2016 – 2018

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

 

26.        

Напрям: 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України

2015-2016

  

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua