Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
22 травня 2017 року (з 9 до 21 години) в Київському планетарії відбудеться Великий «Шевченко-фест», присвячений річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі.
Термін подачі заявок – до 23 травня 2017 р.
До 75-річчя від дня народження Олександри Яківни Савченко - доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, триває книжкова виставка «Відомий учений у галузі дидактики та методики початкової освіти»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік тем прикладних  досліджень

Національної академії педагогічних наук України, виконання яких заплановано на 2016рік

 

з/п

Напрям дослідження,

тема науково-дослідної роботи

Термін

виконання

Інститут педагогіки

 

1.               

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти.  Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу

2015–2017

2.               

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі

2014 - 2016

3.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Методика навчання української мови учнів 8-9 класів

2015–2017

4.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі

2015-2017

5.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі

2015-2017

6.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах

2015-2017

7.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання. Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі

2015-2017

8.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільного рівні

2015-2017

9.               

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення  навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні

2015-2017

10.        

Напрям 23. Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі

2015-2017

11.        

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі

2016-2018

12.        

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання

2016-2018

13.        

Напрям: Теорія і методика шкільного навчання.

Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників

2016-2018

Інститут проблем виховання

 

14.        

Напрям  6. Теорія і методика виховання.

Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях

2016-2018

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

15.        

Напрям: Освітнє середовище. Інформатизація освіти.

Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу

2015-2017

 

16.        

Напрям: Освітнє середовище. Інформатизація освіти.

Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності суб’єктів навчального процесу системи загальної середньої освіти в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору

2014 - 2016

Інститут професійно-технічної освіти

 

17.        

Напрям: Освітнє середовище. Інформатизація освіти.

Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів

2015-2017

 

Інститут обдарованої дитини   

 

18.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичне забезпечення проектування  і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді

2016-2018

19.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичні засади психо-логічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників

2016-2018

20.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в  Інтернет-середовищі

2016-2018

 

21.        

Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичні засади діагнос-тики практичного інтелекту учнівської молоді 

2016-2018

 

22.        

Напрям: Психологічні основи творчості та обдарованості. Науково-методичні засади управління розвитком академічної обдарованості старшокласників

2014 - 2016

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

 

23.        

Напрям 15: Практична психологія.

Наукові та організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти

2014 - 2016

24.        

Напрям 15: Практична психологія.

Науково-методичні  засади збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти

2014 - 2016

25.        

Напрям 15: Практична психологія. Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів

2016 – 2018

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

 

26.        

Напрям: 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України

2015-2016

  

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua