Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Тематичний план прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2018 рік

з/п

Тема науково-дослідної роботи, виконавець

Термін

виконання

(рік початку і закінчення)

1

2

3

Інститут педагогіки

1.

Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

2017-2019

2.

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі

2017-2019

3.

Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії

2018-2020

4.

Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу

2018-2020

5.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту

2018-2020

6.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї

2018-2020

7.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї

2018-2020

8.

Методичні засади компетентнісно орієнтованої історич-ної та громадянської освіти в ліцеї

2018-2020

9. 9

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї

2018-2020

10.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії

2018-2020

11.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

12.

Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї

2018-2020

13.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

14.

Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі

2016-2018

15.

Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання

2016-2018

16.

Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників

2016-2018

Інститут проблем виховання

17.

Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях

2016-2018

18.

Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

19.

Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни

2017-2019

20.

Науково-методичне забезпечення формування в учнів гармонійних відносин з природою в основній школі та позашкільних навчальних закладах.

2017-2019

21.

Модернізація організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти

2018-2020

Інститут спеціальної педагогіки

22.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку

2018-2020

23.

Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору

2018-2020

24.

Навчально-методичне та дидактичне забезпечення навчання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

2018-2020

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

25.

Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників

2018-2020

26.

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища

2017 -2019

Інститут професійно-технічної освіти

27.

Методичні основи розроблення SMART- комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей

2018-2020

Інститут обдарованої дитини

28.

Науково-методичне забезпечення проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді

2016-2018

29.

Науково-методичні засади психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників

2016-2018

30.

Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі

2016-2018

31.

Науково-методичні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді

2016-2018

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

32.

Науково-методичні засади розроблення та впровадження алго-ритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти

2017-2019

33.

Вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами

2017-2019

34.

Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів

2016 – 2018

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

35.

Науково-інформацій-ний супровід освітян-ської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів

2017-2019

36.

Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища

2017-2019


Тематичний план прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2017рік

з/п

Тема науково-дослідної роботи

Термін

виконання

(рік початку і закінчення)

1

2

3

Інститут педагогіки

1.

Науково-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу

2015–2017

2.

Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі

2017-2019

3.

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі

2017-2019

4.

Методика навчання української мови учнів 8-9 класів

2015–2017

5.

Науково-методичне забезпечення навчання української літератури в старшій школі

2015-2017

6.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання історії та правознавства в основній школі

2015-2017

7.

Науково-методичне забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах

2015-2017

8.

Науково-методичне забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі

2015-2017

9.

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики в старшій школі на профільного рівні

2015-2017

10.

Науково-методичне забезпечення навчання фізики й астрономії в старшій школі на профільному рівні

2015-2017

11.

Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі

2015-2017

12.

Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі

2016-2018

13.

Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання

2016-2018

14.

Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників

2016-2018

Інститут проблем виховання

15.

Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях

2016-2018

16.

Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2019

17.

Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни

2017-2019

18.

Науково-методичне забезпечення формування в учнів гармонійних відносин з природою в основній школі та позашкільних навчальних закладах.

2017-2019

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

19.

Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу

2015-2017

20.

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища

2017 -2019

Інститут професійно-технічної освіти

21.

Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів

2015-2017

Інститут обдарованої дитини

22.

Науково-методичне забезпечення проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді

2016-2018

23.

Науково-методичні засади психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників

2016-2018

24.

Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі

2016-2018

25.

Науково-методичні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді

2016-2018

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

26.

Науково-методичні засади розроблення та впровадження алгоритмів, циклограм, діагностичних мінімумів діяльності працівників психологічної служби системи освіти

2017-2019

27.

Вдосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами

2017-2019

28.

Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів

2016 – 2018

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

29.

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів

2017-2019

30.

Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища

2017-2019

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua