Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Прикладні »

Перелік прикладних наукових досліджень

Національної академії педагогічних наук України на 2020рік

 

з/п

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень 
та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України

 

Тема наукового дослідження

Термін

виконання

Інститут педагогіки НАПН України

1.             

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Технології компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі

2020-2022

2.             

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5-6 класів гімназій

2020-2022

3.             

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії

2018-2020

4.             

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу

2018-2020

5.             

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту

2018-2020

6.             

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї

2018-2020

7.             

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов та літератур національних меншин у ліцеї

2018-2020

8.             

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї

2018-2020

9.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї

2018-2020

10.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії

2018-2020

11. 

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

12.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї

2018-2020

13.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту

2018-2020

14.

Напрям:3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії

2019-2021

15.

Напрям4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин

2019-2021

16.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.Науково-методичне за­безпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання

2019-2021

17.

Напрям 7. Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

Науково-методичне забезпечення варіативного складника профільної середньої біологічної і хімічної освіти

2019-2021

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

18.

Напрям 19. Соціальна педагогіка та соціальна робота

Психологічні чинники девіантної поведінки неповнолітніх в умовах соціальних перетворень

2019-2021

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

19.

Напрям 9. Вища освіта.

Обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освіти

2020-2022

20.

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної  діяльності в умовах нової української школи

2020-2022

Інститут проблем виховання НАПН України 

21.

Напрям  6. Дошкільна освіта.

Проектування освітнього середовища закладу дошкільної освіти для індивідуального розвитку старшого дошкільника

2019-2021

22.

Напрям11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Виховання  художніх цінностей учнів в освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти

2019-2021.

23.

Напрям11. Теорія і технологія виховання. Позашкільна освіта.

Розроблення сучасних моделей соціального партнерства у вихованні громадянина-патріота

2019-2021

24.

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Формування соціально успішної особистості старшокласника у системі загальної середньої освіти

2020-2022

 

25.

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації

2020 -2022

 

26.

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта

Аксіологічні засади формування екологічної компетентності школярів

2020 -2022

 

27.

Напрям 11. Теорія і технологія виховання. Позашкільна освіта.

Модернізація організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти

2018-2020

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

28.

Напрям 17. Соціальна і політична психологія

Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді

2019-2021

29.

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Технології соціально-психологічної підтримки стигматизовуваних меншин

2019-2021.

30.

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти

2019-2021

31.

Напрям 17. Соціальна і політична психологія.

Інноваційні психологічні засоби розвитку медіаосвіти в Україні

2020-2022

32.

Напрям 20. Психологія національної безпеки і безпеки життєдіяльності.

Психологічні чинники готовності індивідуальних і колективних суб’єктів до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях

2020-2022

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

33.

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Науково-методичне забезпечення реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку

2018-2020

 

34.

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору

2018-2020

35.

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Навчально-методичне та дидактичне забезпечення навчання молодших школярів з тяжкими  порушеннями мовлення

2018-2020

 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

36.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для  розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових  і науково-педагогічних працівників

2018-2020

37.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Розвиток інформаційно-цифрового  навчального середовища української школи

2020-2022

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

38.

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова перед вища освіта.

Методичні основи розроблення SMART- комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей

2018-2020

39.

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Розвиток проектного менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у вітчизняній і зарубіжній практиці

2019-2021

40.

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

2019-2021

41.

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування

2019-2021

42.

Напрям 3 Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

2020-2022

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

43.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній мережі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України»

2020-2022

44.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею

2019-2021

45.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Теоретико-методичні засади діа­гностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею

2019-2021

46.

Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу

Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і не­формальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування

2019-2021

47.

Напрям 19. Соціальна педагогіка та соціальна робота

Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах ін­формаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти

2019-2021

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України 

48.

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта.

Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції

2020-2022

49.

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичні основи психологічного супроводу реформування освіти в діяльності психологічної служби

2020-2022

50.

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Науково-методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій

2019-2021

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України

51.

Напрям 1. Філософія освіти. Методологія, теорія, історія освіти і педагогіки.

Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії

2020-2022

52.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти

2020-2022

53.

Напрям 3. Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище.

Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти

2020-2022


Перелік прикладних наукових досліджень для підтримки молодих учених НАПН України 

№ з/п

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України

Тема  наукового дослідження

Термін виконання

Інститут проблем виховання НАПН України 

1

Напрям 11. Теорія і технології виховання. Позашкільна освіта.

Методичні засади формування умінь протидії насильству в учнівської молоді

2020 р.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

2

Напрям 18. Прикладна психологія. Професійна й організаційна психологія.

Сучасні технології надання психологічної допомоги сім’ям постраждалих у подоланні складних життєвих обставин

2020 р.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

3

Напрям 12. Освіта дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання.

Діагностика емоційних станів дітей з особливими освітніми потребами засобами біоімпедансометрії

2020 р.

Інститут педагогіки  НАПН України

4

3. Якість освіти.

Інформаційне освітнє   середовище

Науково-методичне забезпечення перевірки сформованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності учнів гімназії в контексті результатів міжнародного дослідження PISA

2020 р.

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

5

3. Якість освіти.

Інформаційне освітнє середовище.

Системно-статистичний аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатамиPISA 2018)

2020 р.

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

6

8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта.

Новітні підходи до професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період підвищення кваліфікації

2020 р.

Інститут вищої освіти НАПН України 

7

Напрям 9. Вища освіта.

Оцінювання ефективності діяльності університетів України у контексті метрик Європейської асоціації університетів

2020 р.