Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Міжнародне наукове співробітництво » Співпраця з зарубіжними партнерами »

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

У 2015 році наукові установи НАПН України активізували свою участь у міжнародних наукових заходах, проектах і програмах Європейського Союзу, Світового банку, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського фонду підготовки, Американських рад з міжнародної освіти, Британської ради в Україні, Представництва DVV International в Україні та інших впливових міжнародних організацій і фондів. Більш активною стала співпраця з 38-ма іноземними членами  НАПН України, які представляють 12 країн світу, науковими установами і навчальними закладами Республік Білорусь, Болгарія, Казахстан, Молдова, Польща, Фінляндія, Австрійської, Естонської, Латвійської, Литовської, Киргизької, Китайської Народної, Португальської, Словацької, Чеської, Угорської та Французької Республік, Держави Ізраїль, Королівств Іспанія та Швеція,  Канади, Федеративної Республіки Німеччина, Російської Федерації, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Японії та інших зарубіжних країн, як у рамках  15 угод про співробітництво, укладених Академією, так і в рамках сотень угод, укладених безпосередньо академічними установами з однопрофільними науковими установами і навчальними закладами зарубіжних країн.

Понад десять років поспіль наукові установи НАПН України та окремі науковці здійснюють експертну діяльність у чисельних міжнародних організаціях таких як Міжнародна Рада психологів, Європейська академія природничих наук, Міжнародна асоціація прикладної психології,  Європейська асоціація психології праці та організаційної психології, Європейська мережа організаційних психологів та психологів праці, Міжнародна асоціація з економічних досліджень, Польська асоціація організаційної психології, Американська психологічна асоціація, Європейська асоціація медіа та інформаційної освіти, Міжнародне товариство політичної психології, Представництво ООН в Україні, USAID, ЮНІСЕФ, Європейська асоціація освіти дорослих, Всесвітня рада з питань обдарованих і талановитих дітей, Європейська рада з питань високих здібностей, Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я «МАКБЕЗ», Благодійний фонд «Східноєвропейська місія», Благодійна організація «Фонд «Асперн» тощо.

Активізувалася участь наукових установ НАПН України  у виконанні спільно зі своїми зарубіжними партнерами майже 40 проектів і програм міжнародних організацій і фондів.

Відповідно до домовленостей між Національною академією педагогічних наук України та  Комітетом педагогічних наук Польської академії наук 14–16 вересня 2015 року в м. Києві на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгомановавідбувся VI Форум українських і польських науковців “Освіта для сучасності”.Під час роботи Форуму обговорювалися такі питання: філософські засади сучасної педагогіки; перспективи розвитку державної освітньої політики; стратегія розвитку педагогічної освіти в умовах суспільства знань; методологія досліджень проблем освіти в умовах сучасних цивілізаційних змін; психопедагогічні засади професійного розвитку підготовки вчителя; тенденції розвитку систем неповної освіти в умовах євроінтеграційних процесів; інформаційно-комунікаційні технології у формуванні освітнього простору. У роботі Форуму взяли участь понад 50 науковців  зарубіжних країн.

На виконання спільного наказу Національної академії педагогічних наук України та Міністерства   освіти  і науки  України від 15 вересня 2015 року №50/932 5-10 жовтня 2015 року під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО проведено Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині, до організації проведення яких долучилися МОН України, Міністерство соціальної політики України, НАПН України,  Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національна спілка журналістів України, Представництво DVV International в Україні, Львівська обласна державна адміністрація та Львівська міська рада, вищі навчальні заклади України та громадські організації. Проведенню Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині передувала прес-конференція "Освіта дорослих як суспільна потреба в Україні", що відбулася 21 вересня в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині, кількість учасників яких сягнула майже 3000, – це намагання привернути увагу тих, хто приймає рішення, й тих, хто має навчатися, на необхідність повсякденного навчання, і тому  понад 30 різних громадських організацій взяли участь і допомагали у реалізації цієї ідеї на Львівщині. У рамках проведення Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині проведено надзвичайно важливі заходи: прес-конференція «Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині» і телевізійний міст «Навчання впродовж життя – твоє успішне буття»  в студії ТРК «Львів», що поєднала студії Київської, Львівської, Полтавської та Харківської державних телерадіокомпаній,  участь у яких взяли експерти, громадські діячі, науковці, представники законодавчої і виконавчої влади різних рівнів, представники міжнародних інституцій для дискусії щодо представлення бачення стратегії розвитку освіти дорослих в Україні в контексті підготовки проекту нового закону «Про освіту» з урахуванням потреб різних верств населення, доступності освіти, різноманітності освітніх послуг; круглий стіл «Розвиток громадянських компетентностей дорослих в Україні: проблеми і перспективи». Історичною подією для Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що став базою для проведення заходів у рамках Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині, стала участь Любомира (Гузара), Архиєпископа-емерита Української греко-католицької церкви (УГКЦ), її предстоятеля у 2001-2011 роках, морального авторитета для цілого покоління українців, у засіданні круглого столу «Релігійні конфесії і освіта дорослих: традиції, цінності й виклики».

 Упродовж року в НАПН України відбулися зустрічі з членами парламентської  делегації Литовської Республіки; з Мартіном Єглітце, директором Департаменту  підтримки освіти й зайнятості GOPA  (Консалтингова група), та Анітою Якобсоне, регіональним директором DVV International в Білорусі, Молдові та Україні (ФРН) з метою налагодження співпраці в галузі освіти і науки, ознайомлення з актуальними питаннями  розвитку професійної освіти  в Україні, ролі НАПН України у цій сфері; із керівниками Науково-методичної установи  «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, Інституту педагогічних наук Республіки Молдова, Інституту проблем освіти Азербайджанської Республіки, під час яких підписано дві угоди про співпрацю, обговорено питання ролі і завдань НАПН України у сфері реформування освіти України, осучаснення нормативно-правової бази галузі, необхідності її європеїзації та активізації співпраці із зарубіжними партнерами.

Здійснено організаційні заходи щодо підготовки на запит Міністерства соціальної політики України інформацію про діяльність наукових установ НАПН України у забезпеченні виконання рекомендацій Комітету ООН з прав дитини, винесених за результатами розгляду 3-ї та 4-ї Національних доповідей України.

Проведено відповідну роботу щодо підготовки для ЮНЕСКО запитальника про стан освіти дорослих в Україні  (Національний звіт) у рамках імплементації Беленських рамок дій, прийнятих під час 6-ї Міжнародної конференції з освіти дорослих (м.Белен, Бразилія, 2009 рік) для 3-го Глобального звіту з навчання і освіти дорослих (GRALE ІII).

До друкованого видання «Науковці Ураїни еліта держави» Видавництва «Логос Україна» підготовлено розділ «Національна академія педагогічних наук України» про здобутки наукових установ НАПН України у здійсненні міжнародної наукової співпраці у сфері педагогічних і психологічних наук.

Відповідно до Плану роботи на 2015 рік міжнародна наукова співпраця Інституту педагогіки спрямовувалася на дослідження зарубіжного досвіду та поширення його кращої практики в Україні. За результатами досліджень підготовлено рекомендації Міністерству освіти і науки України, іншим органам виконавчої влади. Активізувалося налагодження зв’язків із зарубіжними науковими установами-партнерами, проведення міжнародних наукових заходів в Україні за участю зарубіжних фахівців. Науковці Інституту брали активну участь у міжнародних проектах і представляли результати їхньої науково-дослідної роботи на міжнародних наукових заходах за кордоном.

Інститутом педагогіки НАПН України укладено договори про співпрацю з Інститутом проблем освіти Азербайджанської Республіки, Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь та Інститутом педагогічних наук Республіки Молдова.

Науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у 87 міжнародних заходах , разом із вітчизняними та зарубіжними партнерами провели три міжнародні конференції.

Спільно з українською неурядовою організацією «Вчителі за демократію і партнерство» та у партнерстві зі шведською організацією Global Action Plan International за підтримки Агенції з питань міжнародного розвитку SIDA (Уряд Королівства Швеції) Інститут продовжував виконувати українсько-шведський освітній проект для дітей та дорослих  «Освіта для сталого розвитку в дії». За роки виконання проекту розроблено і запроваджено новий навчальний предмет «Уроки для сталого розвитку», що викладається як курс за вибором та цикли позакласних занять у 1-9-х класах основної школи. Важливим компонентом проекту було навчання вчителів і вихователів методики викладання нових курсів – за цей рік до викладання підготовлено понад 1400 педагогів. Понад 100 тис. посібників для учнів та вчителів, виданих у межах проекту, безкоштовно передано у школи. Досвід проекту презентувався на трьох міжнароднихконференціях в Естонії та Швеції, двох всеукраїнських і чотирьох регіональних конференціях.

У рамках програми USAID «Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітньої реформи» один науковець пройшов стажування в США. Навчальна програма «Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітньої реформи» мала за мету допомогти українським науковцям, викладачам середньої школи, громадським діячам, держслужбовцям зрозуміти цілі, концепції і системи громадянства та громадянського виховання в США; ознайомити з різними моделями, методами і методиками. Проект передбачав обмін професійним досвідом, надав учасникам можливість ознайомитися з роботою американських колег на робочих місцях, а також набути досвіду розвитку професійних співтовариств і партнерства в Україні. Впродовж стажування учасники вивчали та обговорювали такі питання: основні поняття громадянської освіти та засад патріотизму молоді, підходи і моделі, реалізовані в США; кращі практики патріотичного виховання, що здійснюються в США на національному рівні та на рівні штату; дослідження молодіжних програм громадянської освіти, що реалізуються на національному, на  рівні штату та місцевому рівнях в США, в тому числі з питань управління та фінансування програм; програми заохочення у галузі патріотичного виховання та громадянської освіти молоді в США; засоби масової інформації та їхня   роль у просуванні поняття громадянської відповідальності та патріотизму; роль соціальних медіа, інформаційних та комунікаційних технологій у вихованні.

Науковці Інституту в складі української делегації брали активну участь у 13-му щорічному засіданні Страсбурзького клубу у рамках світового форуму демократії Ради Європи (Франція),  де виступили з доповідями про позитивний досвід соціалізації ромів в Україні та про досвід реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов національних меншин у школах України.

Інститутом успішно виконується українсько-чеський проект «Альтернативне навчання для шкіл України», започаткований Чеською неурядовою громадською організацією АМО (Асоціація з міжнародних питань), з підпроектами «Мультикультурне виховання у школі»; «Чеський досвід інклюзивної освіти та його адаптація в Україні: управлінський аспект»; «Оцінювання діяльності навчальних закладів в Чехії та в Україні»; «Позиція і навчання директора школи»; «Кар’єрна система директора школи і вчителя»; «Кращі практики управлінського досвіду». 

Завантажити розширену версію