Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут психології імені Г.С.Костюка »

Інститут психології імені  Г.С. Костюка НАПН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України  засновано 1 жовтня 1945 року № 1573 як Науково-дослідний інститут психології УРСР. Постановою Кабінету Міністрів України в 1996 р. Інституту присвоєно ім’я видатного українського вченого-психолога академіка Григорія Силовича Костюка.

Директор Інституту – Сергій Дмитрович Максименко, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології  НАПН України, закордонний академік Російської академії освіти та Академії природничих наук ФРН,  доктор психологічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України.

Мета діяльності Інституту– здійснення фундаментальних, прикладних, пошукових та інших наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних методологічних, теоретичних і прикладних проблем психологічної науки та практики. Серед основних напрямків діяльності Інституту:

 • підготовка і наукове обґрунтування державних цільових програм, концепцій розвитку освіти, психологічної та педагогічної науки в Україні;
 • проведення наукових досліджень на замовлення підприємств, установ, та організацій;
 • здійснення видавничої діяльності, заснування та видання друкованих і електронних наукових видань;
 • підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі психологічних наук через аспірантуру і докторантуру;
 • організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, зборів, симпозіумів, конгресів, форумів, асамблей та інших заходів з метою поширення психологічних знань та популяризації результатів діяльності Інституту.

В Інституті працюють такі наукові лабораторії:

 • психології навчання ім. І.О. Синиці
 • психології творчості
 • когнітивної психології
 • методології і теорії психології
 • психології особистості ім. П.Р. Чамати
 • організаційної психології
 • нових інформаційних технологій навчання
 • вікової психофізіології
 • психології соціально дезадаптованих неповнолітніх
 • соціальної психології
 • психології дошкільника
 • екологічної психології
 • науково-психологічної інформації
 • психодіагностики
 • консультативної психології та  психотерапії
 • психології обдарованості
 • історії психології ім. В.А. Роменця
 • загальної та етнічної психології 

Наукові лабораторії очолюють провідні українські вчені: дійсні члени Національної академії педагогічних наук України доктори психологічних наук, професори С.Д. Макси­мен­ко, В.О. Моляко, Н.В. Чепелєва, члени-кореспонденти НАПН України, доктори психологічних наук, професори Г.О. Балл, М.Й. Бори­шевський, Л.М. Карамушка, М.Л. Сму­ль­­­­сон, доктори психологічних наук, професори О.М. Кокун, Н.Ю. Макси­мова, В.В. Москаленко, Т.О. Піроженко, Ю.М. Швалб, кандидати психологічних наук, старші наукові співробітники В.В. Андрієвська, С.О. Гон­чаренко, З.Г. Кісар­чук, Р.О. Понома­рьова-Семенова, В.В. Тур­бан, М.-Л.А. Чепа.

Інститут психології імені Г.С. Костюка – визнаний центр психологічної науки в Україні. За майже 70 років тут підготовлено сотні спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів психологічних наук. Нині в аспірантурі та докторантурі Інституту дисертаційні дослідження виконуються за такими спеціальностями:

 • 19.00.01 – загальна психологія, історія психології
 • 19.00.02 – психофізіологія
 • 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія
 • 19.00.04 – медична психологія
 • 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи
 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
 • 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія 

В Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України пра­цюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій (за спеціальностями: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології; 19.00.02 - психо­фізіологія; 19.00.04 - медична психологія; 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія; 19.00.10 - організаційна психологія, економічна психологія). 

Контактна інформація:
вул. Паньківська, 2, м. Київ, Україна, 01033
тел. +380 (44) 288 33 20
e-mail:  kostiukpsyinst@ukr.net, kostiukpsyinst@gmail.com;  244-19-63@mail.ru
web: inpsy.naps.gov.ua

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua