Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Керівництво » Президент »
Кремень Василь Григорович

президент НАПН України

Кремень Василь Григорович - видатний український вчений у галузі соціальної філософії, філософії освіти, педагогіки, політології. Автор багатьох фундаментальних досліджень, відомий організатор освіти і науки, державний і громадський діяч.

Доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, іноземний член Російської академії освіти, член ряду наукових товариств, почесний доктор багатьох університетів, народний депутат України 3-го скликання (1998–2000 рр), міністр освіти і науки України 2000–2005 рр., президент Товариства «Знання» України, президент Спортивної студентської спілки України, заступник Голови Комітету з державних премій в галузі науки і техніки, заступник голови Комітету з державних премій в галузі освіти.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом «За заслуги» І, II та III ступенів.

Наукова діяльність В.Г. Кременя охоплює широкий діапазон проблем, центральними з яких є теоретико-методологічне обґрунтування розвитку освіти iнауки України, визначення засадних принципів і напрямів розвитку філософії освіти, розробка концептуальних питань сучасної соціальної філософії. Окремої уваги в дослідженнях академік В.Г. Кремень надає глобалізаційним процесам у світі,  їх впливові на розвиток людства, людини, системи освіти та врахуванню їх при визначенні стратегічних напрямів розвитку України, цілісному соціально-політичному аналізу основних етапів української історії, розвитку незалежної України.

Академік В.Г. Кремень автор понад 800 наукових праць. 

Основні монографії:

 • «Коллективность и индивидуальность: судьба одной из ключевых социалистических идей» (1990)
 • «Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)» (1996)
 • «Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації» (1999)
 • «Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи) (2003)
 • «Україна: проблеми самоорганізації» (2003)
 • «Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати» (2005)
 • «Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум» (2007)
 • «Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура» (2008)
 • «Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору» (2009)
 • «Еліта: витоки, сутність, перспектива» (2011)
 • «Синергетика в освіті: аспект людиноцентризму» (2012)
 • «Україна у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження)» (2013)

Підручники:

для вищої школи: «Політологія: наука про політику» (2002)

 • «Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції» (2005)
 • «Філософія: Логос. Софія. Розум» (2006)
 • «Філософія управління» (2007)
 • «Філософія: Історія, суспільство, освіта» (2011)
 • «Философия общения» (2011)  та інші,

для загальноосвітньої школи: «Філософія» (2012).

Віхи біографії

Народився 25 червня 1947 р. у с. Любитове  Кролевецького  району Сумської області

1954–1962 рр. – учень Любитівської восьмирічної школи Кролевецького району Сумської області

У 1965 р.  закінчив із золотою медаллю Чорноплатівську середню школу Конотопського району Сумської області

1965–1966 рр. – слюсар автопарку м. Конотоп Сумської  області

У 1971 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка

1971–1979 рр. – аспірант, асистент, старший викладач, заступник декана філософського факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка

1979–1986 рр. – інструктор, консультант, завідувач сектором вузів відділу науки і навчальних закладів ЦК Компартії України

1986–1991 рр. – інструктор, помічник завідувача відділом ЦК КПРС, завідувач сектором, де опікується проблемами розвитку освіти і науки

1991 р. – за результатом захисту докторської дисертації присуджено науковий ступінь доктора філософських наук

1991–1992 рр. – заступник директора Інституту соціально-політичних досліджень Російської академії наук

1992–1994 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу методології прийняття соціально-політичних рішень Національного інституту стратегічних досліджень України

1994 р. – присуджено наукове звання професора

1994–1998 рр. – керівник служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України, заступник Глави Адміністрації Президента України – керівник управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України

1995 р. – обрано дійсним членом Академії педагогічних наук України

1997 р. – обрано президентом Академії педагогічних наук України; отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

1998 р. – обрано членом Президії НАН України;  обрано президентом Товариства «Знання» України;  обрано президентом Спортивної студентської спілки України; удостоєний Міжнародної премії ім. Г.С. Сковороди

1998–2000 рр. – депутат Верховної Ради України, голова підкомітету з фахової  освіти Комітету з науки і освіти

2000 – 2005 рр. – міністр освіти і науки України

2000 р. – обрано академіком Національної академії наук України; призначено членом Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України

2001 р. – обрано іноземним членом Російської академії освіти

2002 р. – призначено заступником голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; призначено членом Президії ВАК України; нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

2004 р. – нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня

2005 р. – удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки

2006 р. – удостоєний премії НАН України ім. М.І. Костомарова

2007 р. – нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня

2010 р. – затверджено членом Гуманітарної Ради при Президентові України; нагороджено золотою медаллю Російської академії освіти «За досягнення в науці»

2011 р. – призначено заступником голови Комітету з Державної премії в галузі освіти

2012 р. – нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Діяльність

Практичні  кроки в освітньо-науковій сфері України, здійснені під керівництвом В.Г. Кременя у 2000–2005 рр., були концептуально цілісними і логічно продовжували теоретичні наукові дослідження. У 2001 р. відбувся ІІ Всеукраїнський з’їзд освітян, на якому було схвалено Національну доктрину розвитку освіти, що визначила стратегічні напрями розвитку освіти в Україні. Саме з ініціативи В.Г. Кременя і за його безпосереднього керування в країні відбувається активний процес переходу від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, освітня система України наближається до освітніх систем розвинутих європейських країн, втілюється в життя інноваційна державна політика в галузях освіти і науки. Загальноосвітня школа переходить до нового змісту та дванадцятирічного навчання. Запроваджено вивчення іноземної мови з другого класу. Українська мова як державна вивчається всіма учнями. Кількість учнів, що навчається українською, зросла з 62 % 1999 р. до майже 75 % у 2005 р. Навчальні досягнення оцінюються позитивною дванадцятибальною шкалою. Обґрунтовується перехід старшої школи до профільності. Переважно здійснено комп’ютеризацію загальноосвітніх закладів. У 2003 р. прийнято Урядом і розпочато виконання програми «Шкільний автобус». Ухвалено програму з виготовлення та постачання до навчальних закладів обладнання нового покоління для вивчення природничо-математичних та технологічних дисциплін. Розпочато експеримент із впровадження зовнішнього незалежного оцінювання школярів. Системні зміни відбуваються і у вищій освіті України. Вища школа була підготовлена до входження у Болонський процес, приєднання до якого формально сталося в травні 2005 року. Упродовж декількох років було підготовлене отримання позики Світового банку для розвитку освіти України, що розпочалося з 2006 року. Істотно збільшилась кількість студентів вищих навчальних закладів. Переміни торкнулися й економічної сфери галузі. Зросло фінансування науки і освіти. Утверджуються нові форми її організації, у тому числі технопарки. Повністю ліквідовано заборгованість із заробітної платні вчителям і науковцям. Значно поліпшено умови роботи викладачів, стипендія студентів тільки в 2004 році зросла більше ніж у двічі. Вперше в сучасній історії середня заробітна плата в освіті перевищила відповідний показник у сферах охорони здоров’я, культури та ін. Саме за керівництва галуззю міністра В.Г. Кременя відбувся злам у свідомості суспільства щодо доленосної функції освіти і науки.

Як підсумок багаторічної практичної діяльності міністра у 2005 році вийшла монографія «Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати». У ній – довгострокові плани модернізації, їх аналітично-прогностичне обґрунтування і напрями практичного здійснення. Під керівництвом Василя Кременя і за участі великого наукового колективу  створено першу в українській історії «Енциклопедію освіти», яка вийшла  у 2008 р. З ініціативи та за редакцією В.Г. Кременя у 2010–11 рр. кількома накладами поспіль виходить «Біла книга національної  освіти України», у якій міститься докладний науковий аналіз усіх освітніх ланок і сфер, зазначено їхні проблеми і подано прогноз їх подолання. Уперше на теренах України створено і такий вагомий документ, підготовлений науковцями Академії за редакцією Василя Кременя, як «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» (2011).

Велику увагу приділяє В.Г. Кремень і цілісному політичному аналізу основних етапів української історії, за результатами якого вийшло кілька монографій (у співавторстві). У 1996 році виходить праця «Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)», в якій висловлено думки щодо переосмислення історичного досвіду українського народу на шляху самоствердження в державі-нації,  запропоновано конструктивну дискусію про шляхи подальшого розвитку України як однієї з найбільших європейських держав. За три роки потому з’являється монографія «Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації», в якій висвітлено специфіку перетворень в Україні за доби незалежності у контексті багатовікового історичного досвіду і виокремлено два стратегічних завдання – побудова правової соціальної держави та розвиток громадянського суспільства. Логічним продовженням цієї лінії наукових досліджень стає індивідуальна монографія «Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум» (2007), в якій автор пропонує своє бачення вирішення проблем розвитку незалежної України – шляхом формування єдиної для всієї держави-нації національної ідеї – прийняття спільної історії народу, національної філософії та освіти, в єдності теорії і практики. Монографічне дослідження виявляє ґенезу української ідеї – від формування національної ідентичності до становлення незалежної держави, від культурної самобутності до національної духовності. Книга була помічена польськими науковцями і видана як «Filosofia edukacjі» (Radom, 2008). У 2013 р. вийшла монографія «Україна у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження)», у якій ідеться про інтеграцію України у глобалізований світ і збереження нею своєї ідентичності.

Глибокі наукові пошуки шляху розвитку України у фарватері прогресивного поступу історії змушують академіка В.Г. Кременя замислитися над світоглядними основами, які відповідали б сучасним запитам до фундаментальної науки про принципи й перспективи людського існування. І вчений висуває ідею і всебічно обґрунтовує філософію людиноцентризму як відповідь на виклики сучасного глобального світу, як новий тип метасвітогляду, безпосередньо дотичного до вищих смислів буття особистості й водночас такого, що забезпечує повсякденне, наповнене гуманістичним змістом і цінностями життя кожного індивіда, соціуму, людства загалом. У 2009 році виходить друком монографія «Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору». Надзвичайно затребувана в наукових колах і широкій сучасній культурній спільноті, ця праця перевидається в наступні роки (2010, 2011) як «Філософія людиноцентризму в освітньому просторі». Максимально використовуючи досягнення сучасної науки, автор розкриває природу людини, визначає шляхи її самоствердження через творчість, аналізує можливість розвитку у балансі національного і глобального, духовного й раціонального,  інноваційного і традиційного. Надзвичайну цінність цієї праці становить занурення теоретичних основ у праксеологію освіти – сферу, що покликана сформувати нову людину, яка мислить і живе у цивілізаційних вимірах сучасності. Друкується монографія й у Польщі (у перекладі) як «Filosofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni» (Warszawa, 2011), здобувши високу оцінку закордонної наукової громадськості.

Під керівництвом В.Г. Кременя завершується загальнонаціональний проект «Вища педагогічна освіта і наука України: історія,  сьогодення та перспективи розвитку», у рамках  якого практично у кожній області видрукувано окремий том, присвячений розвитку педагогічної освіти і науки в регіоні.

Значну увагу В.Г. Кремень приділяє підготовці підручників. У 2005 році виходить підручник «Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції», який започаткував новий напрям у підручникотворенні для вищої школи: авторам вдалося уникнути традиційної моноідеологічної та теоретичної однобокості у викладі матеріалу. Чи не вперше у підручнику з філософії подано ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки, зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрито їхній генезис у процесі еволюції культури. Продовженням у 2006 році став том «Філософія: Логос. Софія. Розум» (у тому ж співавторстві), в якому розкрито смисл філософського знання, що еволюціонувало від «Логосу» (слова), через «Софію» (мудрість) до «Раціо» (розуму). Аналіз філософських шкіл, напрямів, основоположних думок представлено у їхньому впливові на розвиток духовної культури людства. Особливістю видання є також значна увага до течій сучасної філософії, стратегій розвитку світової духовної культури, а також генези української філософської думки. Підручникотворення продовжено навчальним виданням «Філософія: Історія, суспільство, освіта», що оприлюднено у 2011 році. З’являються підручники «Філософія управління», «Політологія: наука про політику», «Філософія спілкування» та інші. У 2012 році вийшов з друку підручник «Філософія» для 11 класу профільної загальноосвітньої школи.

Триває філософське  осмислення проблем сучасності, яке втілюється у колективних монографіях «Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура» (2008), «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин», «Еліта: витоки, сутність, перспектива» (видані в 2011 році), «Синергетика в освіті: аспект людиноцентризму» (2012). В усіх працях В.Г. Кремень розглядає методологічні питання через заломлення в освітній і педагогічній сферах, оскільки провідною думкою його філософсько-освітніх орієнтирів є така: «Освіта наповнює людину духовністю, змушує її задумуватися над смислом і цінностями свого існування. Саме вона окреслює для неї основні контури справжньої культури, в яку вписані добро, краса й істина».