Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут вищої освіти »

Інститут вищої освіти НАПН України

Інститут вищої освіти НАПН України – національний науковий центр з розвитку вищої освіти, який здійснює експертну підтримку процесів інтеграції вітчизняної академічної спільноти до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору.

Директор Інституту – Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор.

Інститут створений у червні 1999 р. – у рік започаткування Болонського процесу з метою експертної підтримки інтеграції до цього процесу закладів вищої освіти України.

Науковий потенціал. В Інституті працюють 57 осіб, у тому числі 10 докторів і 21 кандидат наук; діють 5 наукових шкіл і 3 спеціалізовані вчені ради.

Основні напрями діяльності та напрями досліджень. Інститут здійснює фундаментальні наукові дослідження за напрямами: інтернаціоналізація вищої освіти, інтеграція вищої освіти і науки, політика і врядування у вищій освіті, лідерство та інституційний розвиток вищої освіти, економіка вищої освіти, якість вищої освіти. Об’єктом досліджень учених Інституту є системні закономірності розвитку вищої освіти та їх практичне застосування до реформи вищої освіти України у світлі її інтеграції до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору.

Вклад у реформування освіти України. Фахівці Інституту:

- внесли вагомий внесок у розроблення – Національної рамки кваліфікацій і Закону України «Про вищу освіту»; проекту Національної стандартної класифікації освіти; законопроектів «Про освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність»; «Національного освітнього глосарію: вища освіта»;

- є членами – Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, робочих груп Міністерства освіти і науки України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти України, Стратегічної дорадчої групи при МОН України.

Партнери Інституту:

- у європейських країнах: Ranmore Consulting (Сполучене Королівство), Естонська бізнес-школа, Європейська асоціація центрів забезпечення якості освіти (Бельгія), Каунаський технологічний університет (Литва), Технічний університет м. Кошице (Словаччина), Університет Гринвічу (Сполучене Королівство), Університет м. Коїмбра (Португалія), Університет Тампере (Фінляндія), Університет Ювяскюля (Фінляндія), Університет Упсалла (Швеція) та ін.

- в Україні: Асоціація з управління персоналом HRFORUM, Донецький державний університет управління, Британська Рада в Україні, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський університет імені Бориса Грінченка, МОН України, Національна академія державного управління при Президентові України, Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Одеський національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та ін.

Членство у міжнародних і зарубіжних організаціях. Фахівці Інститут є членами:

- міжнародних фахових організацій, зокрема, Європейської асоціації освітнього права і політики (Бельгія), Центрально-європейської асоціації філософів освіти (Чехія), Асоціації філософської педагогіки (Польща), Товариства Берталанфі (Австрія) та ін.;

- редакційних рад міжнародних і зарубіжних наукових видань «JournalofYouthStudies» (Сполучене Королівство), «Kulturaі Wychowanie» (Польща), «EduKaciaMiedzKulturowa» (Польща), «ScientificStudies» (США), «InternationalJournalofUniversityandLeadership» та ін.

Періодичні видання. Інститут є співзасновником наукових фахових видань «Вища освіта України», «Філософія освіти. Philosophy of Education», «Економіка і управління», «InternationalJournalofUniversityandLeadership».

Наукові заходи. Інститут реалізує заходи з професійного розвитку керівників закладів вищої освіти, є співорганізатором низки міжнародних науково-практичних конференцій: «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу», «Університет і лідерство», «Освіта і доля нації», «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку ВНЗ України», «Інтеграція вищої освіти і науки», «Ефективність організаційно-економічного механізму розвитку вищої освіти України» та ін.

Міжнародні проекти. Від імені НАПН України Інститут виконує функції національного координатора в Україні Проекту Програми TEMPUS «EducationforLeadership, IntelligenceandTalentEncouraging».

Підготовка фахівців. Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. 67 аспірантів, докторантів, здобувачів виконують дисертаційні роботи за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика управління освітою; 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.10 – філософія освіти; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Контакти Інституту вищої освіти НАПН України:

адреса: 01014, Україна, м. Київ, вул. Бастіонна 9;

тел./факс: +380 (44) 286-6804;

електронна пошта: ihed@ukr.net

сайт: http://ihed.org.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua