Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
24–28 вересня 2018 р.
Фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України підготували книжкову виставку до 25-річчя виходу в світ першого номеру журналу «Педагогіка і психологія», яка експонується в загальному читальному залі з 10 до 23 вересня 2018 р.
17 вересня 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі».
28 вересня 2018 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, відбудеться Урочисте зібрання, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » ДНВЗ Університет менеджменту освіти »

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України (далі – УМО) єдиний в Україні заклад вищої освіти, що функціонує у системі НАПН України, провадить інноваційну освітню діяльність за усіма ступенями вищої освіти і є провідним науковим та методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні. УМО здійснює підвищення кваліфікації, підготовку й перепідготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та працівників органів державної влади й місцевого самоврядування за галузями знань: «Освіта, Педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування».

Заснований у 1952 р. Міністерством освіти Української РСР як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти. Після ряду трансформацій структури закладу у 2007 р. утворено ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України, що став провідним у підготовці керівних кадрів освіти та у проведенні інноваційних досліджень у галузі післядипломної освіти та відкритої освіти.

Ректор Університету – Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України.

У структурі УМО три інститути (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; Навчально-науковий інститут менеджменту та психології; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти), дванадцять кафедр, дев’ять відділів, аспірантура і докторантура, навчально-методичний центр організації дистанційного навчання, центр мережних електронних освітніх ресурсів та наукометрії, наукова бібліотека.

В Університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та наукових кадрів у докторантурі й аспірантурі за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 053 – Психологія; 074 – Публічне управління та адміністрування. Працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук і доктора філософії за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки, спеціалізації – теорія і методика професійної освіти та теорія і методика управління освітою.

За ініціативи і керівної ролі Університету утворено Консорціум закладів післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти, Громадську спілку «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» та Всеукраїнську школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

УМО є засновником й співзасновником 7 наукових періодичних видань, асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA).

Адреса: вул. Січових стрільців, 52-А, м. Київ, Україна, 04053.
тел./факс +38 (044) 484-10-96
e-mail: rektor@umo.edu.ua
Web-сайт:http://www.umo.edu.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua