Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
До 80-річчя від дня народження Миколи Борисовича Євтуха експонується в загальному читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 25.06.2018 до 09.07.2018.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » ДНВЗ Університет менеджменту освіти »

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України (далі – УМО) єдиний в Україні заклад вищої освіти, що функціонує у системі НАПН України, провадить інноваційну освітню діяльність за усіма ступенями вищої освіти і є провідним науковим та методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні. УМО здійснює підвищення кваліфікації, підготовку й перепідготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та працівників органів державної влади й місцевого самоврядування за галузями знань: «Освіта, Педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування».

Заснований у 1952 р. Міністерством освіти Української РСР як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти. Після ряду трансформацій структури закладу у 2007 р. утворено ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України, що став провідним у підготовці керівних кадрів освіти та у проведенні інноваційних досліджень у галузі післядипломної освіти та відкритої освіти.

Ректор Університету – Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України.

У структурі УМО три інститути (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; Навчально-науковий інститут менеджменту та психології; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти), дванадцять кафедр, дев’ять відділів, аспірантура і докторантура, навчально-методичний центр організації дистанційного навчання, центр мережних електронних освітніх ресурсів та наукометрії, наукова бібліотека.

В Університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та наукових кадрів у докторантурі й аспірантурі за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 053 – Психологія; 074 – Публічне управління та адміністрування. Працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук і доктора філософії за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки, спеціалізації – теорія і методика професійної освіти та теорія і методика управління освітою.

За ініціативи і керівної ролі Університету утворено Консорціум закладів післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти, Громадську спілку «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» та Всеукраїнську школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

УМО є засновником й співзасновником 7 наукових періодичних видань, асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA).

Адреса: вул. Січових стрільців, 52-А, м. Київ, Україна, 04053.
тел./факс +38 (044) 484-10-96
e-mail: rektor@umo.edu.ua
Web-сайт:http://www.umo.edu.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua