Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Виставки »

№ з/п

Тема

Термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
на 2020 рік
ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА РОБОТА

Загальноакадемічні заходи 

1.

Одинадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2020»

м. Київ,

березень

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

2.

34 Міжнародна спеціалізова-на виставка «Освіта та кар’єра – 2020»

м. Київ,

квітень

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

3.

Дванадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2020»

м. Київ,

жовтень

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

4.

34 Міжнародна спеціалізова-на виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2020»

м. Київ,

листопад

Топузов О.М.

Керівники підвідомчих установ

Довбищенко В.І.

Організація тематичних книжкових виставок
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

1.

Нова українська школа – новий освітній простір

упродовж року

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

2.

Новий час – нові книги (презентація нових надходжень до фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

упродовж року

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

3.

Знань і розуму основа – рідна мова, рідне слово!

(до Міжнародного дня рідної мови)

лютий

   

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

4.

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України: інформа-ційне забезпечення інновацій-ного розвитку освіти і науки»:

  • до Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»
  • до Х Міжнародного форуму «Інноватика в сучаснійосвіті»
  • до проведення загальних зборів НАПН України

березень,

жовтень,

листопад

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

5.

Дитяче читання: сучасні підходи і можливості (до Міжнародного дня дитячої книги)

квітень

Відділ науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек

6.

Василь Сухомлинський про екологічне виховання (до Всесвітнього дня землі) 

квітень

Відділ історії освіти, сектор сухомлиністики

7.

Європейська освіта - крок до якісного життя (до Дня Європи)

травень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків 

8.

Учені Національної академії педагогічних наук України – вітчизняній науці (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) 

травень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

9.

Конституція України  – фундамент правової держави

(до Дня Конституції України)

червень

Відділ науково-документ-ного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

10.

Відродили державність, відновили незалежність, захистимо свободу (до Дня незалежності України)

серпень

Відділ науково-документ-ного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

11.

Освіта визначає майбутнє

(до Дня знань)

вересень

Відділ науково-документ-ного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

12.

Бібліотека – потужний інформаційний центр сучасності(до Всеукраїнсь-кого дня бібліотек)

вересень

Відділ науково-методич-ного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек

13.

Роль шкільних бібліотек в екологічному вихованні учнів (до Всеукраїнського місяч-ника шкільних бібліотек)

жовтень

Відділ науково-методич-ного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек

14.

Педагогічні інновації: від теорії до практики

(до Дня працівників освіти)

жовтень

Відділ науково-документ-ного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

15.

Вивчай! Знай! Рідну мову люби, поважай! (до Дня української писемності та мови)

листопад

Відділ науково-документ-ного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

 Організація персональних книжкових виставок
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

1.

Розвиток сухомлиністики в Україні: Всеукраїнські педагогічні читання: В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю

упродовж року

Відділ історії освіти, сектор сухомлиністики

2.

Науково-методична спадщина Ніли Йосипівни Волошиної у розвитку літера-турної освіти (до 80-річчя від дня народження, 1940–2010) 

січень

Відділ історії освіти

3.

Педагогічна й освітня діяльність Т.Г. Лубенця (до 165-річчя від дня народження Тимофія Григоровича Лубенця,1855–1936) 

лютий

Відділ наукової організації та зберігання фонду

4.

О.М. Біляєв – видатний український учений –методист, лінгводидакт, член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук (до 95-річчя від дня народження, 1925–2006) 

лютий

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

5.

Педагогічний потенціал творчої спадщини Т. Шевченка (до дня народ-ження Тараса Григоровича Шевченка, 1814–1861)

березень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

6.

Ідеї національної школи та виховання у педагогічній спадщині Б.М. Ступарика

(до 80-річчя від дня народження, 1940–2002)

 

березень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

7.

Внесок науково-педагогічної спадщини Є.Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії (до 85-річчя від дня народження, 1935–2007)

березень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

8.

Я.П. Ряппо – засновник нової системи освіти в Україні, історик української школи та педагогіки (до 140-річчя від дня народження, 1880–1958)

квітень

Відділ наукової організації та зберігання фонду

9.

Педагогічна спадщина М.Ф. Даденкова у сучасному дискурсі історії педагогіки (до 135-річчя від дня народження, 1885–1955) 

квітень

Відділ наукової організації та зберігання фонду

10.

С.П. Постернак – педагог, історик освітнього руху та бібліотечної справи в Україні (до 135-річчя від дня народження, 1885–1938)

квітень

Відділ наукової організації та зберігання фонду

11.

Педагогічна концепція Я.Ф. Чепіги (Зеленкевича) у документах з фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухом-линського (до 145-річчя від дня народження, 1875–1938)

травень

Відділ наукової організації та зберігання фонду

12.

В.І. Щербина (1850–1936) – педагог, історик, києвозна-вець (до 170-річчя від дня народження, 1850–1936)

травень

Відділ наукової організації та зберігання фонду

13.

Виховна система М. Монтессорі у документах з фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського(до 150-річчя від дня народження, 1870–1952)

серпень

Відділ наукової організації та зберігання фонду

14.

Потебня О.О. (1835−1891) – видатний мовознавець, філософ, етнограф (до 185-річчя від дня народження, 1835−1891) 

вересень

Відділ наукової організації та зберігання фонду

15.

Михайло Васильович Богданович – відомий учений-методист з проблем початкової математичної освіти (до 95-річчя від дня народження, 1925–2006)

листопад

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

16.

Освітньо-педагогічна діяльність М.І. Пирогова (210-річчя від дня народження, 1810–1881)

листопад

Відділ наукової організації та зберігання фонду

 Організація книжкових виставок із серії
«Ювіляри НАПН України»

 

75 років від дня народження Валерія Юхимовича Бикова (1945)

лютий

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків 

 

70 років від дня народження Олександра Івановича Ляшенка (1950)

березень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків 

 

70 років від дня народження Володимира Іларіоновича Лугового (1950)

травень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків 

 

70 років від дня народження Петра Юрійовича Сауха (1950)

травень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків

 

55 років від дня народження Лариси Дмитрівни Березівської (1965)

вересень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків 

 

80 років від дня народження Івана Дмитровича Беха (1940)

жовтень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків 

 

55 років від дня народження Олега Михайловича Спіріна  (1965)

жовтень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків 

 

70 років від дня народження Георгія Георгійовича Філіпчука (1950)

грудень

Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків