Закладка 1
Структура НАПН України » Члени НАПН України » Члени-кореспонденти »

ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАПН УКРАЇНИ

Анненков Віктор Петрович
(17.10.1936 р.н.),
кандидат пед. наук, доцент
обраний 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, заступник директора з наукової роботи

Бакіров Віль Савбанович
(08.06.1946 р.н.),
доктор соціол. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення вищої освіти.

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, ректор

Балабанов Костянтин Васильович
(04.10.1949 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Маріупольський державний університет, ректор

Балух Василь Олексійович
(21.11.1955 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри

Березівська Лариса Дмитрівна
(21.09.1965 р.н.),
доктор пед.наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, директор

Бобало Юрій Ярославович
(23.07.1945 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Національний університет «Львівська політехніка», ректор

Боєчко Федір Федорович
(13.05.1934 р.н.),
доктор біолог. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної середньої освіти.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри

Бойко Алла Микитівна
(10.10.1939 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, завідувач кафедри

Бондаренко Віктор Дмитрович
(28.10.1956 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, завідувач кафедрою

Бутенко Володимир Григорович
(29.11.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри

Ващенко Костянтин Олександрович
(24.10.1972 р.н.),
доктор політ. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національне агенство України з питань державної служби, голова агенства

Верлань Анатолій Федорович
(28.01.1934 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України, завідувач відділу

Вільчковський Едуард Станіславович
(19.01.1935 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри

Волков Олег Ігоревич
(08.01.1944 р.н.),
кандидат техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Воробієнко Петро Петрович
(29.08.1942 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, ректор

Гнатенко Петро Іванович
(03.09.1937 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри

Голобородько Євдокія Петрівна
(14.03.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 30.03.1994р.
Відділення загальної середньої освіти.

КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, професор кафедри

Голуб Володимир Володимирович
(09.01.1946 р.н.),
кандидат технічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Адміністрація Президента України, радник Глави

Голубенко Олександр Леонідович
(18.02.1942 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, ректор

Горобець Юрій Іванович
(01.06.1947 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Інститут магнетизму НАН України та МОН України, заступник директора

Гриньова Марина Вікторівна
(10.03.1961 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, завідувач кафедри

Гузик Микола Петрович
(02.11.1941 р.н.),
кандидат педагогічних наук,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

Авторська школа М.П. Гузика, директор

Доброскок Ірина Іванівна
(28.06.1967 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідувач кафедри

Євдокимов Віктор Іванович
(20.07.1942 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, перший проректор

Камишин Володимир Вікторович
(01.05.1963 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор, обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут обдарованої дитини НАПН України, директор

Капелюшний Валерій Петрович
(02.07.1963 р.н.),
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри

Карамушка Людмила Миколаївна
(23.01.1956 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, завідувач лабораторії

Квєтний Роман Наумович
(04.12.1955 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри

Козяр Михайло Миколайович
(19.11.1955 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ректор

Кокун Олег Матвійович
(02.10.1968 р.н.),
доктор псих. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, заступник директора

Колупаєва Алла Анатоліївна
(15.03.1959 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, заступник директора

Костицький Михайло Васильович
(14.01.1948 р.н.),
доктор юр. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри

Кузьмінський Анатолій Іванович
(23.07.1943 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, професор

Култаєва Марія Дмитрівна
(02.11.1947 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, завідуюча кафедри

Кушерець Василь Іванович
(01.02.1948 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Товариство «Знання» України, голова правління

Лозова Валентина Іванівна
(02.03.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 17.11.1992р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, професор кафедри

Лосюк Петро Васильович
(04.03.1936 р.н.),
кандидат пед. наук,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор

Лук′янова Лариса Борисівна
(17.12.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, директор

Малахов Валерій Павлович
(09.07.1941 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри

Мальований Юрій Іванович
(27.11.1939 р.н.),
кандидат пед. наук,
старший науковий співробітник,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президія НАПН України, вчений секретар відділення

Мартинова Раїса Юріївна
(18.02.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обрана 29.01.1997р.
Відділення загальної середньої освіти.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, завідувач кафедри

Матвієнко Ольга Василівна
(08.03.1953 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обрана 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Київський національний лінгвістичний університет, проректор

Морзе Наталія Вікторівна
(26.06.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності

Москаленко Віталій Федорович
(25.01.1949 р.н.),
доктор медичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.


Найдьонова Любов Антонівна
(24.11.1963 р.н.),
доктор психологічних наук
обрана 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, заступник директора

Ніколаєнко Станіслав Миколайович
(09.02.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ректор

Носенко Елеонора Львівна
(06.08.1935 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри

Олексієнко Борис Миколайович
(02.04.1940 р.н.),
доктор військових наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Державна прикордонна служба України, радник Голови

Падалка Олег Семенович
(18.04.1952 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, перший проректор

Пархоменко Володимир Дмитрович
(16.12.1933 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення вищої освіти.

Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія", директор

Пішак Василь Павлович
(03.11.1940 р.н.),
доктор медичних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри

Побірченко Наталія Семенівна
(16.03.1947 р.н.),
доктор педагогічних. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Пометун Олена Іванівна
(06.08.1954 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії

Пономаренко Володимир Степанович
(07.05.1948 р.н.),
доктор економ. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, ректор

Рафальський Олег Олексійович
(21.10.1959 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, директор

Романовський Олександр Георгійович
(26.01.1953 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», проректор з науково-педагогічної роботи

Савченко Сергій Вікторович
(04.09.1958 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, ректор

Саух Петро Юрійович
(25.05.1950 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти

Сидоренко Олександр Леонідович
(27.06.1949 р.н.),
кандидат пед. наук, доктор соціологічних наук, професор,
обраний 29.01.1997р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Сідак Володимир Степанович
(03.02.1938 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", проректор

Скиба Микола Єгорович
(01.01.1950 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти та освіти дорослих.

Хмельницький національний університет, ректор

Скворцова Світлана Олексіївна
(10.09.1965 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, завідувач кафедри

Слюсаревський Микола Миколайович
(02.01.1949 р.н.),
кандидат психол. наук,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, директор

Сологуб Анатолій Іванович
(12.07.1947 р.н.),
кандидат пед. наук,
обраний 29.01.1997р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут обдарованої дитини НАПН України, радник директора

Соф’янц Едуард Матвійович
(27.07.1938 р.н.),
кандидат пед. наук, доцент,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, радник ректора

Співаковський Олександр Володимирович
(28.03.1957 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016 р.
Відділення вищої освіти.

Верховна Рада України, народний депутат

Спірін Олег Михайлович
(21.10.1965 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016 р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут модернізації змісту освіти, директор

Степко Михайло Филимонович
(24.01.1945 р.н.),
кандидат фізико-математичних наук, професор,
обраний 11.04.2003 р.
Відділення вищої освіти.

ЦІППО ДВНЗ "УМО", директор

Татенко Віталій Олександрович
(09.01.1947 р.н.),
доктор психологічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник

Терещук Григорій Васильович
(01.10.1954 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, перший проректор

Титаренко Тетяна Михайлівна
(29.12.1950 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 16.11.2006р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії

Ткаченко Василь Миколайович
(01.01.1944 р.н.),
доктор істор. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.


Топузов Олег Михайлович
(25.09.1964 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президія НАПН України, віце-президент

Троцко Ганна Володимирівна
(15.08.1947 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 16.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педаго-гічний університет ім. Г.С.Сковороди, проректор з навчальної роботи

Удод Олександр Андрійович
(10.05.1957 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.


Хайруліна Василина Миколаївна
(19.05.1943 р.н.),
кандидат пед. наук,
обрана 29.01.1997р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Український колеж ім. В.О.Сухомлинського, директор

Цехмістер Ярослав Володимирович
(18.10.1968 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016 р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, перший проректор

Чалий Олександр Васильович
(17.10.1938 р.н.),
доктор фіз.-мат. наук, професор,
обраний 16.12.1999 р.
Відділення вищої освіти.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Шевцов Андрій Гаррієвич
(04.10.1963 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

МОН України, директор департаменту

Шевчук Віктор Григорович
(16.05.1938 р.н.),
доктор мед. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця, завідувач кафедри

Шищенко Петро Григорович
(08.02.1936 р.н.),
доктор географ. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення загальної середньої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри

Щербак Ольга Іванівна
(24.07.1943 р.н.),
доктор пед. наук, доцент,
обрана 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Київський професійно-педагогічний коледж ім. Антона Макаренка, директор

Ярошенко Ольга Григорівна
(22.09.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 16.11.2006р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут вищої освіти НАПН України, головний науковий співробітник

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ