Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення вищої освіти »

Відділення вищої освіти

Діяльність Відділення бере свій початок з листопада 1993 року, коли було створено відділення педагогіки і психології професійної освіти, яке очолив академік АПН України Л.О.Каніщенко. У листопаді 2008 року Відділення отримує свою нинішню назву. З 1997 року до 2017 року Відділення очолював доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Микола Борисович Євтух. З 24 березня 2017 року Відділення очолює доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України Петро Юрійович Саух.

У складі Відділення працюють 17 академіків, 16 членів-кореспондентів, 10 іноземних членів НАПН України, 4 почесних академіка та 1 почесний доктор.

Відділенню підпорядковані Інститут вищої освіти НАПН України (директор – С.А. Калашнікова) та Університет менеджменту освіти НАПН України (ректор – М.О. Кириченко).

Відділення працює над методологічною стратегією модернізації вищої школи, досліджує архітектоніку сучасних процесів трансформації науки і освіти, їх синергію як головний ресурс суспільства знань; здійснює пошук ефективних економіко-управлінських детермінант розвитку вищої освіти та розробляє інноваційні підходи до діяльності вищих навчальних закладів в умовах освітніх змін; досліджує психолого-педагогічні основи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі, організаційні особливості і педагогічні фактори підвищення якості професійної підготовки фахівців та працює над запровадженням нового алгоритму гнучкої системи неперервної освіти; розробляє базові вимоги до освітнього і професійного рівня керівників установ і закладів освіти, вибудовує можливі інноваційні моделі управлінського циклу в умовах децентралізаційних процесів та збалансованого розвитку людського капіталу; здійснює аналіз міжнародної співпраці вишів України із зарубіжними університетськими центрами, готує наукові експертні рекомендації щодо конкретних кроків імплементації Закону України «Про вищу освіту».

Відділення опікується випуском друкованих наукових фахових часописів: “Вища освіта України”, “Філософія освіти. Phylosophy of education”, “Післядипломна педагогічна освіта в Україні”, «ScienceRise», збірників наукових праць “Вісник післядипломної освіти” та «Простір арт-терапії» та електронного фахового видання «Теорія і методика управління освітою».

Академік-секретар  – Саух Петро Юрійович, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Вчений секретар  –    Набок Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени бюро Відділення

Гриньова Марина Вікторівна – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного ун-ту імені В.Г. Короленка;

Драч Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, перший заступник директора Інституту вищої освіти з науково-дослідної роботи;

Євтух Микола Борисович – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;

Маслов Валентин Іванович – доктор педагогічних наук, професор, почесний член НАПН України;

Шевченко Галина Павлівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua