Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 25 жовтня 2017 року
Відбудеться 24-26 жовтня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Прийом документів претендентів здійснюється НАПН України протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення вищої освіти »

Відділення вищої освіти

Діяльність Відділення бере свій початок з листопада 1993 року, коли було створено відділення педагогіки і психології професійної освіти, яке очолив академік АПН України Л.О.Каніщенко. У листопаді 2008 року Відділення отримує свою нинішню назву. З 1997 року до 2017 року Відділення очолював доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Микола Борисович Євтух. З 24 березня 2017 року Відділення очолює доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України Петро Юрійович Саух.

У складі Відділення працюють 17 академіків, 16 членів-кореспондентів, 10 іноземних членів НАПН України, 4 почесних академіка та 1 почесний доктор.

Відділенню підпорядковані Інститут вищої освіти НАПН України (директор – С.А. Калашнікова) та Університет менеджменту освіти НАПН України (ректор – академік НАПН України В.В.Олійник).

Відділення працює над методологічною стратегією модернізації вищої школи, досліджує архітектоніку сучасних процесів трансформації науки і освіти, їх синергію як головний ресурс суспільства знань; здійснює пошук ефективних економіко-управлінських детермінант розвитку вищої освіти та розробляє інноваційні підходи до діяльності вищих навчальних закладів в умовах освітніх змін; досліджує психолого-педагогічні основи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі, організаційні особливості і педагогічні фактори підвищення якості професійної підготовки фахівців та працює над запровадженням нового алгоритму гнучкої системи неперервної освіти; розробляє базові вимоги до освітнього і професійного рівня керівників установ і закладів освіти, вибудовує можливі інноваційні моделі управлінського циклу в умовах децентралізаційних процесів та збалансованого розвитку людського капіталу; здійснює аналіз міжнародної співпраці вишів України із зарубіжними університетськими центрами, готує наукові експертні рекомендації щодо конкретних кроків імплементації Закону України «Про вищу освіту».

Відділення опікується випуском друкованих наукових фахових часописів: “Вища освіта України”, “Філософія освіти. Phylosophy of education”, “Післядипломна педагогічна освіта в Україні”, «ScienceRise», збірників наукових праць “Вісник післядипломної освіти” та «Простір арт-терапії» та електронного фахового видання «Теорія і методика управління освітою».

Академік-секретар  – Саух Петро Юрійович, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Вчений секретар  –    Набок Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени бюро Відділення

Гриньова Марина Вікторівна – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного ун-ту імені В.Г. Короленка;

Драч Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, перший заступник директора Інституту вищої освіти з науково-дослідної роботи;

Євтух Микола Борисович – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;

Маслов Валентин Іванович – доктор педагогічних наук, професор, почесний член НАПН України;

Шевченко Галина Павлівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua