Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення вищої освіти »

Відділення вищої освіти

Діяльність Відділення бере свій початок з листопада 1993 року, коли було створено відділення педагогіки і психології професійної освіти, яке очолив академік АПН України Л.О.Каніщенко. У листопаді 2008 року Відділення отримує свою нинішню назву. З 1997 року до 2017 року Відділення очолював доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Микола Борисович Євтух. З 24 березня 2017 року Відділення очолює доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України Петро Юрійович Саух.

У складі Відділення працюють 17 академіків, 16 членів-кореспондентів, 12 іноземних членів НАПН України, 4 почесних академіка та 2 почесних доктори.

Відділенню підпорядковані Інститут вищої освіти НАПН України (директор – С.А. Калашнікова) та Університет менеджменту освіти НАПН України (ректор – академік НАПН України В.В.Олійник).

Відділення працює над методологічною стратегією модернізації вищої школи, досліджує архітектоніку сучасних процесів трансформації науки і освіти, їх синергію як головний ресурс суспільства знань; здійснює пошук ефективних економіко-управлінських детермінант розвитку вищої освіти та розробляє інноваційні підходи до діяльності вищих навчальних закладів в умовах освітніх змін; досліджує психолого-педагогічні основи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі, організаційні особливості і педагогічні фактори підвищення якості професійної підготовки фахівців та працює над запровадженням нового алгоритму гнучкої системи неперервної освіти; розробляє базові вимоги до освітнього і професійного рівня керівників установ і закладів освіти, вибудовує можливі інноваційні моделі управлінського циклу в умовах децентралізаційних процесів та збалансованого розвитку людського капіталу; здійснює аналіз міжнародної співпраці вишів України із зарубіжними університетськими центрами, готує наукові експертні рекомендації щодо конкретних кроків імплементації Закону України «Про вищу освіту».

Відділення опікується випуском друкованих наукових фахових часописів: “Вища освіта України”, “Філософія освіти. Phylosophy of education”, “Післядипломна педагогічна освіта в Україні”, «ScienceRise», збірників наукових праць “Вісник післядипломної освіти” та «Простір арт-терапії» та електронного фахового видання «Теорія і методика управління освітою».

Академік-секретар  – Саух Петро Юрійович, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Вчений секретар  –    Набок Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени бюро Відділення

Гриньова Марина Вікторівна – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного ун-ту імені В.Г. Короленка;

Драч Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, перший заступник директора Інституту вищої освіти з науково-дослідної роботи;

Євтух Микола Борисович – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;

Маслов Валентин Іванович – доктор педагогічних наук, професор, почесний член НАПН України;

Шевченко Галина Павлівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua