Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
До 80-річчя від дня народження Миколи Борисовича Євтуха експонується в загальному читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 25.06.2018 до 09.07.2018.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Публікації »

Більше видань ви можете знайти в Електронній бібліотеці НАПН України

Монографії та підручники

 1. Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України, рекомендовані до впровадження: Збірник анотованого переліку наукових розробок. — К., НАПН України, 2018. — 86 с.
 2. Національна академія педагогічних наук України — 25 років [інформаційний довідник]. — К.: Видавничий дім «Сам», 2017. — 144 с.
 3. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. — К.: Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 c.
 4. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)], edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. — 336 p.
 5. Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України, рекомендовані до впровадження: Збірник анотованого переліку наукових розробок. – К., 2017. – 91 с.
 6. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні // НАПН України; за заг. ред. В.Г.Кременя. - К.: Пед. думка, 2016. - 448с.
 7. Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти в Україні // НАПН України; за заг. ред. В.Г.Кременя. - К.: Пед. думка, 2011. - 304с.
 8. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія // [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с.
 9. Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія // [Т.В. Говорун, Н.М. Дембицька, І.К. Зубіашвілі та ін.] ; за наук. редакцією В.В. Москаленко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 10. Синергетика і творчість : монографiя // За ред. В.Г. Кременя. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с.
 11. Синергетика і освіта : монографiя // За ред. В.Г. Кременя. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 348 с.
 12. Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь // За заг. ред. В.Г. Кременя.– К.: НАПН України, 2015.– 118 с.
 13. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.– 100 с.
 14. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) / В.Кремень, В.Ткаченко. – 2-ге вид., допов. – К. : Т-во «Знання» України, 2013. – 471, [1] с.

Наукові статті

 1. Кремень В.Г. Наввипередки із запитами життя Урядовий кур’єр, № 163 від 10 вересня 2013 р.
 2. Кремень В.Г. Освіта: ціннісні орієнтири мережевого суспільства «Дзеркало тижня», № 31 від 30 серпня 2013 р.
 1. Матеріали методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації" том 1.
 2. Матеріали методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації" том 2.
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua