Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Публікації »

Більше видань ви можете знайти в Електронній бібліотеці НАПН України

Монографії та підручники

 1. Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України, рекомендовані до впровадження: Збірник анотованого переліку наукових розробок. — К., НАПН України, 2018. — 86 с.
 2. Національна академія педагогічних наук України — 25 років [інформаційний довідник]. — К.: Видавничий дім «Сам», 2017. — 144 с.
 3. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. — К.: Видавничий дім «Сам», 2017. – 400 c.
 4. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)], edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. — 336 p.
 5. Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України, рекомендовані до впровадження: Збірник анотованого переліку наукових розробок. – К., 2017. – 91 с.
 6. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні // НАПН України; за заг. ред. В.Г.Кременя. - К.: Пед. думка, 2016. - 448с.
 7. Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти в Україні // НАПН України; за заг. ред. В.Г.Кременя. - К.: Пед. думка, 2011. - 304с.
 8. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія // [М.Л. Смульсон, Ю.І. Машбиць, М.І. Жалдак та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 240 с.
 9. Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія // [Т.В. Говорун, Н.М. Дембицька, І.К. Зубіашвілі та ін.] ; за наук. редакцією В.В. Москаленко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 10. Синергетика і творчість : монографiя // За ред. В.Г. Кременя. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с.
 11. Синергетика і освіта : монографiя // За ред. В.Г. Кременя. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 348 с.
 12. Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь // За заг. ред. В.Г. Кременя.– К.: НАПН України, 2015.– 118 с.
 13. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.– 100 с.
 14. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) / В.Кремень, В.Ткаченко. – 2-ге вид., допов. – К. : Т-во «Знання» України, 2013. – 471, [1] с.

Наукові статті

 1. Кремень В.Г. Наввипередки із запитами життя Урядовий кур’єр, № 163 від 10 вересня 2013 р.
 2. Кремень В.Г. Освіта: ціннісні орієнтири мережевого суспільства «Дзеркало тижня», № 31 від 30 серпня 2013 р.
 1. Матеріали методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації" том 1.
 2. Матеріали методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації" том 2.
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua