Закладка 1
Напрями діяльності » Видавнича діяльність » Наукова періодика »

Наукові періодичні видання, засновником або співзасновником
яких є Національна академія педагогічних наук України та її підвідомчі установи,
за установами

НАПН України та її підвідомчі установи є засновником і співзасновником 58 наукових періодичних видань, у тому числі 52 друкованих (22 наукових журнали і 30 збірників наукових праць) та 6 електронних видань (Додатки, табл. 9). До Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, внесено 60 відсотків наукової періодики НАПН України (35 найменувань), зокрема: педагогічні науки – 27 видань, психологічні – 16 видань, філософські – 1 видання, економічні – 1 видання. З них 10 видань мають фахову реєстрацію у декількох галузях наук.

Засновник (співзасновник) періодичних видань

Усього

Журнали*

Збірники наукових праць*

Електронні видання*

Національна академія педагогічних наук України

2

 • Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України (ISSN 2304-0629)
 • Директор школи, ліцею, гімназії

Інститут педагогіки

8

 • Комп’ютер у школі та сім’ї (ISSN 2307-9851)
 • Порівняльно-педагогічні студії (ISSN 2306-5532)
 • Українська література в загальноосвітній школі
 • Українська мова і література в школі
 • Педагогічна освіта: теорія і практика
 • Педагогічний дискурс (ISSN 2309-9127)
 • Проблеми сучасного підручника

Народна освіта

Інститут психології імені Г.С. Костюка

9

 •  Освіта та розвиток обдарованої особистості (ISSN 2309-3935)
 • Психологія і особистість (ISSN 2226-4078)
 • Актуальні проблеми психології, у 12 томах (ISSN 2072-4772)
 • Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (ISSN 2310-2470)
 • Проблеми загальної та педагогічної психології (ISSN 2077-2289)
 • Проблеми сучасної психології
 • Проблеми сучасної психології (ISSN 2227-6246)
 • Проблеми сучасної психології
 • Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика (ISSN 2310-1598)

Технології розвитку інтелекту (ISSNOnline2223-0521)

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

4

 • Порівняльна професійна педагогіка (ISSN 2308-4081)
 • Педагогіка і психологія професійної освіти (ISSN 2218-5186)
 • Естетика і етика педагогічної дії (ISSN 2226-4051)
 • Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (ISSN 2308-6386)

Інститут проблем виховання

2

Мистецтво та освіта (ISSN 2308-8885)

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (ISSN 2308-3778)

Інститут спеціальної педагогіки

9

Особлива дитина: навчання і виховання (ISSN 2307-4876)

 • Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами
 • Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання
 • Жестова мова і сучасність
 • Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови
 • Спеціальна педагогіка та психологія (педагогічні науки)
 • Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології
 • Український логопедичний вісник

Спеціальна педагогіка та психологія

Інститут соціальної та політичної психології

5

 • Психологічні перспективи (ISSN 2227-1376, ISSNOnline2308-3743)
 • Психодрама и современная психотерапия
 • Наукові студії із соціальної та політичної психології
 • Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави
 • Психологічні науки: проблеми і здобутки

Інститут вищої освіти

5

 • Вища освіта України (ISSN 2078-1016)
 • Філософія освіти (ISSN 2309-1606)
 • Ÿ Економіка і управління
 • Філософія освіти: університетські студії

 • Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

3

Комп’ютер у школі та сім’ї (ISSN2307-9851)

Інформаційні технології в освіті(ISSN 1998-6939, ISSN Online2306-1707)

Інформаційні технології і засоби навчання (ISSNOnline2076-8184)

Інститут професійно-технічної освіти

7

Професійно-технічна освіта

 • Ÿ Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи
 • Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (ISSN 2223-5752)
 • Професійна освіта: проблеми і перспективи
 • Професійне навчання на виробництві (ISSN 2224-0195)
 • Професійно-художня освіта України

Теорія і методика професійної освіти

Інститут обдарованої дитини

2

Освіта та розвиток обдарованої особистості (ISSN 2309-3935)

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика(ISSN 2310-1598)

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

6

Горизонти освіти (ISSN 2310-1520)

Післядипломна освіта в Україні

 • Вісник післядипломної освіти (ISSN 2218-7650)
 • Простір арт-терапії
 • Інформаційні технології і засоби навчання (ISSN Online 2076-8184)
 • Теорія і методика управління освітою

Південний науковий центр

1

Наука і освіта

Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти

1

Педагогіка і психологія професійної освіти (ISSN 2218-5186)

Усього

58

22

30

6

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ