Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Видавнича діяльність » Наукова періодика »

Наукові періодичні видання, засновником або співзасновником
яких є Національна академія педагогічних наук України та її підвідомчі установи,
за установами

НАПН України та її підвідомчі установи є засновником і співзасновником 58 наукових періодичних видань, у тому числі 52 друкованих (22 наукових журнали і 30 збірників наукових праць) та 6 електронних видань (Додатки, табл. 9). До Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, внесено 60 відсотків наукової періодики НАПН України (35 найменувань), зокрема: педагогічні науки – 27 видань, психологічні – 16 видань, філософські – 1 видання, економічні – 1 видання. З них 10 видань мають фахову реєстрацію у декількох галузях наук.

Засновник (співзасновник) періодичних видань

Усього

Журнали*

Збірники наукових праць*

Електронні видання*

Національна академія педагогічних наук України

2

 • Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України (ISSN 2304-0629)
 • Директор школи, ліцею, гімназії

Інститут педагогіки

8

 • Комп’ютер у школі та сім’ї (ISSN 2307-9851)
 • Порівняльно-педагогічні студії (ISSN 2306-5532)
 • Українська література в загальноосвітній школі
 • Українська мова і література в школі
 • Педагогічна освіта: теорія і практика
 • Педагогічний дискурс (ISSN 2309-9127)
 • Проблеми сучасного підручника

Народна освіта

Інститут психології імені Г.С. Костюка

9

 •  Освіта та розвиток обдарованої особистості (ISSN 2309-3935)
 • Психологія і особистість (ISSN 2226-4078)
 • Актуальні проблеми психології, у 12 томах (ISSN 2072-4772)
 • Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (ISSN 2310-2470)
 • Проблеми загальної та педагогічної психології (ISSN 2077-2289)
 • Проблеми сучасної психології
 • Проблеми сучасної психології (ISSN 2227-6246)
 • Проблеми сучасної психології
 • Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика (ISSN 2310-1598)

Технології розвитку інтелекту (ISSNOnline2223-0521)

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

4

 • Порівняльна професійна педагогіка (ISSN 2308-4081)
 • Педагогіка і психологія професійної освіти (ISSN 2218-5186)
 • Естетика і етика педагогічної дії (ISSN 2226-4051)
 • Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (ISSN 2308-6386)

Інститут проблем виховання

2

Мистецтво та освіта (ISSN 2308-8885)

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (ISSN 2308-3778)

Інститут спеціальної педагогіки

9

Особлива дитина: навчання і виховання (ISSN 2307-4876)

 • Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами
 • Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання
 • Жестова мова і сучасність
 • Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови
 • Спеціальна педагогіка та психологія (педагогічні науки)
 • Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології
 • Український логопедичний вісник

Спеціальна педагогіка та психологія

Інститут соціальної та політичної психології

5

 • Психологічні перспективи (ISSN 2227-1376, ISSNOnline2308-3743)
 • Психодрама и современная психотерапия
 • Наукові студії із соціальної та політичної психології
 • Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави
 • Психологічні науки: проблеми і здобутки

Інститут вищої освіти

5

 • Вища освіта України (ISSN 2078-1016)
 • Філософія освіти (ISSN 2309-1606)
 • Ÿ Економіка і управління
 • Філософія освіти: університетські студії

 • Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

3

Комп’ютер у школі та сім’ї (ISSN2307-9851)

Інформаційні технології в освіті(ISSN 1998-6939, ISSN Online2306-1707)

Інформаційні технології і засоби навчання (ISSNOnline2076-8184)

Інститут професійно-технічної освіти

7

Професійно-технічна освіта

 • Ÿ Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи
 • Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (ISSN 2223-5752)
 • Професійна освіта: проблеми і перспективи
 • Професійне навчання на виробництві (ISSN 2224-0195)
 • Професійно-художня освіта України

Теорія і методика професійної освіти

Інститут обдарованої дитини

2

Освіта та розвиток обдарованої особистості (ISSN 2309-3935)

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика(ISSN 2310-1598)

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

6

Горизонти освіти (ISSN 2310-1520)

Післядипломна освіта в Україні

 • Вісник післядипломної освіти (ISSN 2218-7650)
 • Простір арт-терапії
 • Інформаційні технології і засоби навчання (ISSN Online 2076-8184)
 • Теорія і методика управління освітою

Південний науковий центр

1

Наука і освіта

Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти

1

Педагогіка і психологія професійної освіти (ISSN 2218-5186)

Усього

58

22

30

6

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua