Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
підготовлено книжкову виставку «Відомий науковець у галузі теорії і методики професійної освіти»
27-30 серпня 2018 року Національна академія педагогічних наук України проводить традиційні веб-конференції в режимі онлайн трансляції для вчителів з усіх навчальних предметів.
Відбір учасників буде здійснюватися з 1 по 10 вересня 2018 р. на основі аналізу поданих документів та інтерв′ю (по телефону).
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

 

 НА 2017 РІК

 

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

 

1.      

І Всеукраїнська веб-конферен-ція «Теорія і практика дистан-ційного навчання у професій-ній освіті»

м. Київ,

лютий

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

2.      

Розвиток обдарованості дітей в умовах інноваційного освіт-нього простору

м. Івано-Франківськ,

лютий

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

3.      

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах і критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін»

м. Суми,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макарен-ка

 

4.      

ХVІ Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Простір арт-терапії»

м. Київ,

лютий

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

ГО «Арт-терапевтична асоціація»

5.      

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»

м.Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Католицький університет імені Іоана Павла ІІ (м. Люблін, Польща),

Переяслав-Хмельниць-кий державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

CISES s.r. l. & PSIOP (Італія)

Університет«Lucian Blaga» (Сібіу) & EPIA (Румунія)

6.      

Наукові читання, присвячені річниці з дня народження Т.Г. Шевченка «Діяльнісна самореалізація особистості у житті і творчості»

м.Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

7.      

ХХІІІ  щорічна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі» (звітна сесія)

м. Київ,

березень

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

8.      

Всеукраїнськанауково-прак-тичнаінтернет-конференція «Проблема особистісної ак-тивності в освітньому просто-рі: концептуальний, методологічний та емпіричний аспекти»

м.Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет

Громадська організація «Молодь Сходу України»

9.      

Психолого-педагогічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

м. Київ,

березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

10.                 

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція«На-уково-методичне забезпечення професійно-технічної освіти» (присвячена 25 річчю НАПН України)

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

11.                 

Інтегративна психологія: теорія і практика

м. Запоріжжя, квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Запорізький  національний  університет

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

Національний університет «Києво-Могилянсь-ка Академія»

12.                 

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

м. Бережани, Тернопільська обл.,

квітень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

13.                 

Міжрегіональна інтернет-конференція «Психолого-педагогічні особливості формування професійних компетентностей педагогів, які працюють з обдарованими дітьми» (у режимі он-лайн)

м. Київ - Івано-Франківськ - Миколаїв - Рівне,

квітень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Івано-Франківський та Рівненський регіональні центри

14.                 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Роз-виток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи»

м. Ірпінь, Київська обл.

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Ірпінський державний коледж економіки та права

15.                 

Проблеми вивчення природознавства в старшій школі

м. Полтава,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

 

16.                 

Перша міжнародна науково-практична он-лайн інтернет-конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»

м. Умань,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

17.                 

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал

Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

18.                 

VIII  Міжнародний молодіжний форум «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі»

м. Суми,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макарен-ка

19.                 

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми сприймання»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології,

Інститут психології імені Г.С. Костюка

20.                 

У Міжнародна науково-прак-тична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

21.                 

ІV Наукова конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

22.                 

XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

23.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку»

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

24.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Сучасний під-ручник»(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

25.                 

ІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І.А.Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

26.                 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Ізмаїл,

Одеська обл.,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»

27.                 

І Міжнародна конференція «Європейська стратегія створення освітнього середовища у сучасній вищій технічній школі» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Рівне,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет «Львівська політехніка»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Університет м. Умео (Швеція)

Державний університет «Люблінська політехніка» (Польща)

Технічний університет м. Варна (Болгарія)

Холмська Вища профе-сійна школа (Польща)

ЗО «Поліський державний університет» (Республіка Білорусь)

28.                 

ІІІ Всеукраїнські читання пам’яті академіка С. У. Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

29.                 

ІV Психолого-педагогічні читання, присвячені пам′яті Є.О. Мілеряна та П.С. Перепе-лиці «Проблеми психології праці в освіті різних категорій дорослого населення» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

30.                 

VI Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О. Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

31.                 

VМіжнародна науково-практична конференція«MoodleMootUkraine 2017»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський національний університет будівництва і архітектури

32.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»(у рамках Всеукраїнського фестивалю на- уки)

 

 

м. Кіровоград,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

33.                 

ХІV Міжнародна науково-практична  конференція  «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинсь-кого

34.                 

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освіті (КМІТО’2017)»

м. Кривий Ріг,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

35.                 

IV Всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2017»

м.Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський університет імені Бориса Грінченка

36.                 

Другі соціально-педагогічні читання імені І. Д. Звєрєвої

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

 

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка

37.                 

III Міжнародна конференція «Університет і лідерство»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Консорціум Проекту Програми TEMPUS «ELITE»

38.                 

Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті

м. Київ,

червень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

39.                 

Конференція з міжнародною участю «Медіатравма в умовах інформаційної війни»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

40.                 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослід-женнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

41.                 

Міжнародна науково-практич-на конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

м. Луцьк,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

42.                 

 

43.                 

X Міжнародна науково-прак-тична конференція «Обдаро-вані діти – інтелектуальний потенціал держави»

м. Іллічівськ,

Одеська обл.,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

44.                 

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти»

м. Іллічівськ,

Одеська обл.,

червень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

45.                 

Всеукраїнський освітнійфорум GROWUP

м. Бердянськ,  Запорізька обл., червень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Бердянський державний педагогічний університет

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти»

 

46.                 

ХХVІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Інститут мовознавства ім. О.А. Потебні

47.                 

ХІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку»

м. Харків,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С.Костюка

Інститут прикладної психології(м. Харків)

Українська Асоціація організаціних психологів та психологів праці

48.                 

Всеукраїнський фестиваль плейбек-театрів «Плейбек-БОРЩІ»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Українська школа підготовки спеціалістів плейбек-театру

ГО «Всеукраїнська асоціація плейбек-театрів»

ВГО «Арт-терапевтич-на асоціація»

49.                 

ХVІІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

50.                 

Всеукраїнські  веб-конферен-ції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям»

м. Київ,

серпень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

Інститут проблем виховання

51.                 

Позашкільні заклади освіти: педагогічний пошук – 2017

м. Київ,

серпень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

52.                 

VII Польсько-український/українсько-польський форум «Освіта для майбутнього»

Республіка

Польща,

Варшава,

Бидгоща,

вересень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Комітет педагогічних наук Польської академії наук

Міжнародне наукове товариство «Польща – Україна»

Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської уВаршаві

УніверситетКазмира Великогов Бидгощі

53.                 

Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість (до 25 річниці створення НАПН України)

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

54.                 

Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій

м. Київ,

вересень

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

55.                 

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL – 2017

м. Одеса,

вересень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Південноукраїнський національний педаго-гічний університет ім. К.Д.Ушинського

56.                 

X Міжнародні та XXIV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (бібліотечна секція)

м. Житомир,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського

57.                 

ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені М. В. Остроградському

м. Полтава,

вересень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

58.                 

Міжнародна інтернет-кон-ференція «Актуальні проблеми сучасної освіти»

м. Київ,

м. Мінськ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь

59.                 

V Всеукраїнська конференція «Музейна педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи»

м. Київ,

вересень

 

 

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Національний Києвсько-Печерський історико-культурний заповідник

60.                 

Всеукраїнська on-line конференція «Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів»

м. Київ,

м. Одеса,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Департамент професій-ної освіти МОН України

Одеське ВПУ торгівлі та технологій харчування

61.                 

IIМіжнародна науково-прак-тична конференція «Розбудо- ва економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань»

м. Київ,

вересень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Інститут модернізації змісту освіти МОНУкраїни

Нацбанк України

62.                 

III Міжнародна  науково-прак-тична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»

м. Херсон,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Херсонський державний університет

63.                 

Вибір та прийняття дитиною дошкільного віку соціально значущих цінностей

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

64.                 

Інноваційні психолого-педаго-гічні технології компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

65.                 

Міжрегіональна он-лайн конференція «Інклюзія у дошкіллі»

м.Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

66.                 

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Асоціація політичних психологів України

67.                 

XVIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Осві-та і доля нації»

м. Харків,

жовтень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Ско-вороди

68.                 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організації економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Київський національний університет технологій та дизайну

69.                 

ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, спеціальної психології та реабілітології

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Міністерство освіти і науки України

Педагогічні вищі навчальні заклади

Інститути післядипломної педагогічної освіти

70.                 

Парадигмальні основи української психології: історія розвитку

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

71.                 

Стратегії мислення і знання в сучасній Україні

 

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

 

72.                 

Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до юності(до 25 річниці створення НАПН України)

Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

73.                 

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»

м. Львів,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

74.                 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

жовтень

 

 

 

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

75.                 

Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я

м. Вінниця,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

76.                 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України: політика та врядування в контексті забезпечення якості»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти НАПН України

Національний Еразмус+ офіс в Україні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

77.                 

ІХ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Професій-не становлення особистості: проблеми, перспективи»

м. Хмельницький,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Хмельницький національний університет

78.                 

Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний авіаційний університет

79.                 

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2017»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

80.                 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»

м. Київ,

грудень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

81.                 

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства: досвід, виклики, стратегії»

м. Київ,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

82.                 

ХІV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії»

м. Київ,

грудень

 

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

83.                 

ІV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»

м. Суми,

грудень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua