Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
22 травня 2017 року (з 9 до 21 години) в Київському планетарії відбудеться Великий «Шевченко-фест», присвячений річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі.
Термін подачі заявок – до 23 травня 2017 р.
До 75-річчя від дня народження Олександри Яківни Савченко - доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, триває книжкова виставка «Відомий учений у галузі дидактики та методики початкової освіти»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Конференції »

 №№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

Міжнародні  та  всеукраїнські  конференції,  читання

 

 

1.            

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Особитість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»

 

м. Суми,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

 

2.            

Досвід та перспективи впровадження медіативних практик у навчальних закладах. Забезпечення участі дітей і жінок у розв’язані конфліктів і миробудування

м. Київ,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково–методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»

3.            

ХІІ Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Простір арт-терапії»

м. Київ,

лютий –

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

ВГО «Арт-терапев-тична асоціація»

4.            

Міжнародна науково-практич-на конференція «Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів у загальноосвітніх закладах України»

м. Суми,

березень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

5.            

Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи

м. Київ,

лютий

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6.            

Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання

м. Київ,

березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

7.            

ХХІІ Щорічна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі»

м. Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

8.            

Міжнародна конференція «Практики подолання історичних травм у спільнотах прикордонних регіонів України»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Український інститут національної пам′яті Українська миротворча школа

Посольство Великої Британії в Україні

9.            

Всеукраїнський on-line форум «Використання програм з корек-ційно-розвиткової роботи для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами»

м.Київ,

березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Міністерство освіти і науки України

Педагогічні вищі навчальні заклади 

Інститути післядипломної педагогічної освіти

10.   

XІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Соціалізація особистості в умовах систем-них змін: теоретичні та приклад-ні проблеми»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Католицький університет імені Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща)

11.   

IV міжнародна науково-мето-дична конференція «Практич-на медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Міністерство освіти і науки України

Міжнародний благодійний фондАкадемія української преси

12.   

Міжнародна конференція «Проблеми соціальної роботи в контексті соціокультурних змін»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут психології ім. Г.С.Костюка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Український католицький університет м. Львова

13.   

Всеукраїнський психологічний тиждень, присвячений 70-річчю Інституту психології імені Г.С. Костюка

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г. С. Костюка

14.   

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених та фахівців у галузі психології «Актуальні питання сучасної психології»

м. Суми,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

15.   

Міжнародна науково-практич-на конференція «Соціальна політика: концепції, технології, перспективи»

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогіч-ний університет імені М.П. Драгоманова

Східноукраїнський націо-нальний університет імені В. Даля

Національний унверситет «Львівська політехніка»

Вища Лінгвістична школа  (м. Ченстахово, Польща)

Університет Гуманітас            (м. Сосновиці, Польща)

Манітобський університет (Канада)

16.   

Міжнародна науково-практич-на конференція «Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, досягнення, перспективи»

м. Миколаїв,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Український медіаосвітній консорціум

17.   

VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»

м. Кременець, Тернопільська обл.,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

18.   

III Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2016)»

м. Черкаси,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів на-вчання

Черкаський державний технологічний університет

19.   

Міжрегіональна інтернет-кон-ференція «Психолого-педаго-гічні особливості формування професійних компетентностей педагогів, які працюють з обдарованими дітьми» (у режимі он-лайн)

м. Київ,

квітень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

20.   

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійного удос-коналення»

м. Чернігів,

травень

Відділення вищої освіти

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

21.   

ХІІI Всеукраїнські Захаренківські педагогічні читання

м. Черкаси,

с. Сахнівка Черкаської обл.,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

22.   

Міжнародна науково-практич-на конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Кіровоград,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Кіровоградський держав-ний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

23.   

Міжнародна науково-практич-на конференція «Сучасний підручник»

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки

24.   

Психологічні проблеми сприймання

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

25.   

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Мелітополь,

Запорізька обл.,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ВГО «Арт-терапевтич-на асоціація»

26.   

IVМіжнародна науково-прак-тична інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

27.   

І Всеукраїнський фестиваль студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

28.   

XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології»

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

29.   

Стратегія розвитку безперервної освіти керівних і педагогічних кадрів: наукові підходи та шляхи реалізації 

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

30.   

Студентська наукова конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

 

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

31.   

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інновації партнерської взаємодії у системі інститутів соціальної сфери»

м. Ніжин,

Чернігівська обл.,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Ніжинський державний університет імені М. Гоголя

32.   

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Університет і лідерство»

м. Київ,

травень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Консорціум Проекту

Програми TEMPUS

«ELITE»

33.   

Педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

34.   

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

м. Вінниця,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Вінницький державний педагогічний університет  імені

М. Коцюбинського

35.   

ІІІ Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Є.О. Мілеряна і П.С. Перепели-ці «Проблеми і перспективи роз-витку психопедагогіки і психології праці» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

36.   

VІ Міжнародні психолого-педагогічні читання «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», присвячені пам′яті Б.О. Федоришина (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

37.   

ХІІ Науково-практична конференція «Психологія праці та управління»

м. Київ,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

38.   

ХІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція ICTERI «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»

м. Київ,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

39.   

Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті видатного вченого Олени Степанівни Дубинчук «Освіта впродовж життя: вимоги часу» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

40.   

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

м. Луцьк,

червень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

41.   

Психологічні чинники формування готовності педагогів до розвитку духовного потенціалу учнів

м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.,

червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

42.   

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта дорослих в умовах цивілізаційних змін: досвід, проблеми, пер-спективи»

м. Мелітополь, Запорізька обл.,

червень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

43.   

ХХІV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура ім. проф. Сергія Бураго»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут мовознавства ім. О.А. Потебні

44.   

IX Міжнародна науково-прак-тична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потен-ціал держави»

м. Іллічівськ,

Одеська обл.,

липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

45.   

ХVІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості»

м. Київ,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

46.   

Міжнародна науково-практич-на конференція «Психологія посттравматичного оновлення: правовий організаційний та соціальний аспект»

м. Одеса,

липень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Військова академія (м. Одеса)

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці

47.   

IX Міжнародна науково-прак-тична конференція та XXIII всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина»

м. Луцьк,

вересень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки Українська асоціація Василя Сухомлинського

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Волинський інститут пслядипломної педагогіч-ної освіти

 

48.   

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інтеграція вищої освіти та науки»

м. Київ,

вересень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Національний Еразмус+-офіс в Україні

49.   

Соціально-психологічні закономірності самовизначення особи в сучасному світі

м. Старобільськ, Луганська обл., вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

50.   

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань»

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Інститут педагогіки

ДВНЗ «Університет   менеджменту освіти»

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Нацбанк України

51.   

Міжнародні Дні освіти дорослих на Житомирщині

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

52.   

Управління розвитком професійної освіти в сучасних умовах

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Департамент професійно-технічної освіти МОН України

53.   

Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Дніпропет-ровськ,

жовтень

 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

54.   

VIII Міжнародна науково-прак-тична конференція «Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності»

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості

55.   

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи»

м. Умань,

Черкаська обл.,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

56.   

Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів

 

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

57.   

Розвиток обдарованості дітей в умовах інноваційного освітнього простору

м. Івано-Франківськ,

жовтень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

58.   

Міжнародна історико-педаго-гічна наукова конференція «Педагогічна наука в Україні» (до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України) 

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

59.   

ХVІ Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Ідея розвитку університету в загальноєвропейському вимірі: традиції, сьогодення перспективи»

м. Львів,

жовтень

Відділення загальної педа-гогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Львівський національний університет імені Івана Франка

60.   

ІІ Всеукраїнський конгрес із соціальної психології

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

61.   

VІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Ефективність організації економічного механізму інноваційного роз-витку вищої освіти України»

м. Київ,

жовтень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Київський національний університет технологій та дизайну

62.   

XV Міжнародна науково-прак-тична конференція «Освіта і доля нації»

м. Харків,

вересень

 

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Відділення загальної педагогіки та філософії

Харківський національний педагогічний унвер-ситет імені Г.С. Сковороди

63.   

Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

64.   

Х Міжнародна науково-прак-тична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості»

м. Нова Каховка, Херсонська обл.,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

65.   

Парадигмальні основи української психології: історія розвитку (до 90-річчя від дня народження В.А. Роменця)

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

66.   

Міжнародний конгрес зі спеціальної освіти, психології та реабілітації

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Міністерство освіти і науки України

Педагогічні вищі навчальні заклади

Інститути післядипломної педагогічної освіти

67.   

Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності

м. Київ,

листопад

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Національний авіаційний університет

68.   

Міжнародна науково-прак-тична конференція «Організація й методика створення галузевих бібліотечно-інформацій-них ресурсів для освітянської галузі України»

м. Київ,

листопад

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсь-кого

69.   

Бібліотекознавчі читання, при-свячені пам’яті директора Державної науково-педагогічої бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського П.І. Рогової

м. Київ,

листопад

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсь-кого

70.   

V Міжнародна науково-прак-тична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Національний Еразмус+–офіс в Україні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71.   

ІІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Університет і лідерство»

м. Київ,

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

Консорціум Проекту

Програми TEMPUS

«ELITE»

72.   

Культурна самореалізація особистості в освітньому процесі

м. Суми,

листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

73.   

ХІV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії»

м. Київ,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

74.   

І Міжнародна науково-прак-тична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

м. Київ,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Департамент професій-но-технічної освіти Міністерства освіти і науки України

75.   

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Генеза буття особистості»

м. Київ,

грудень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

76.   

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми прикладної психології»

м. Київ,

грудень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Балтійський інститут психології та менеджмен-ту Балтійської міжнародної академії, Латвія

77.   

VII Міжнародна науково-прак-тична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»

м.Київ,

грудень

 

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

ДВНЗ «Університет   менеджменту освіти»

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

78.   

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь – 2015»

м. Київ,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 

 

 

  

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua