Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Стипендії і премії вченим »

Стипендії

Державні стипендії видатним діячам науки

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • лист-подання;
 • витяг з рішення вченої ради;
 • характеристика;
 • подання-форма;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • науковий стаж;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів
 • кількість наукових публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних), підручників
 • державні нагороди, почесні звання;
 • досягнення сімдесятирічного віку для кандидатури на призначення довічної стипендії.

Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров′я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери

Іменні стипендії Верховної ради України для найталановитіших молодих учених

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • лист-подання;
 • витяг з рішення вченої ради;
 • копія протоколу таємного голосування вченої ради з підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря наукової установи;
 • копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії;
 • коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку виконує претендент на отримання Стипендії;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список наукових публікацій, засвідчений вченим секретарем наукової установи;
 • копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем наукової установи;
 • копія диплома доктора або кандидата наук (витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради про результати захисту або прийняття до розгляду дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук);
 • згода на використання персональних даних.
 • пройшов захист докторської дисертації або підготовлено матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки;
 • загальна кількість публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних).

Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • лист-подання, у якому відзначаються наукові досягнення кандидата в стипендіати, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на здобуття стипендії з відображенням результатів таємного голосування, завірений підписами та печаткою;
 • відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації: прізвище, ім′я та по-батькові, дата народження, повна назва організації, де він працює (навчається), посада, для аспірантів - рік навчання, вчена ступінь, звання(час присудження), повна домашня та службова адреси, телефони;
 • список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за час наукової діяльності (для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту);
 • рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого ученого;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів;
 • загальна кількість публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних).

Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Премії

Премії Президента України для молодих учених

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • Том 1 (2 примірника) у паперовому швидкозшивачі (відповідно до інструкції);
 • Том 2 (2 примірника) у твердій обкладинці (відповідно до інструкції);
 • реферат роботи (додаткові 2 примірника);
 • анотація роботи (1 примірник);
 • дозвіл на опублікування (1 примірник);
 • електронний носій (диск), на який записати: анотацію, реферат, фото всіх виконавців роботи, відомості про претендента;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • наявність наукової праці, опублікованої у закінченій формі не менше ніж за рік до висунення;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів.

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • Том 1 (2 примірника) у паперовому швидкозшивачі (відповідно до інструкції);
 • Том 2 (2 примірника) у твердій обкладинці (відповідно до інструкції);
 • анотація роботи (5 примірників);
 • резюме (по 1 примірнику українською, російською та англійською мовами);
 • дозвіл на опублікування (1 примірник);
 • електронний носій (диск), на який записати: резюме, відомості про претендента, фото всіх виконавців роботи, анотацію роботи;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів;
 • загальна кількість публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних).

Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua