Закладка 1
Напрями діяльності » Стипендії і премії вченим »

Стипендії

Державні стипендії видатним діячам науки

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • лист-подання;
 • витяг з рішення вченої ради;
 • характеристика;
 • подання-форма;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • науковий стаж;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів
 • кількість наукових публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних), підручників
 • державні нагороди, почесні звання;
 • досягнення сімдесятирічного віку для кандидатури на призначення довічної стипендії.

Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров′я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери

Іменні стипендії Верховної ради України для найталановитіших молодих учених

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • лист-подання;
 • витяг з рішення вченої ради;
 • копія протоколу таємного голосування вченої ради з підписами членів лічильної комісії, яка засвідчується підписом вченого секретаря наукової установи;
 • копія реєстраційної картки науково-дослідної роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання Стипендії;
 • коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок), яку виконує претендент на отримання Стипендії;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список наукових публікацій, засвідчений вченим секретарем наукової установи;
 • копії авторських свідоцтв, патентів, засвідчені вченим секретарем наукової установи;
 • копія диплома доктора або кандидата наук (витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради про результати захисту або прийняття до розгляду дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук);
 • згода на використання персональних даних.
 • пройшов захист докторської дисертації або підготовлено матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки;
 • загальна кількість публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних).

Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • лист-подання, у якому відзначаються наукові досягнення кандидата в стипендіати, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на здобуття стипендії з відображенням результатів таємного голосування, завірений підписами та печаткою;
 • відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації: прізвище, ім′я та по-батькові, дата народження, повна назва організації, де він працює (навчається), посада, для аспірантів - рік навчання, вчена ступінь, звання(час присудження), повна домашня та службова адреси, телефони;
 • список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за час наукової діяльності (для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту);
 • рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого ученого;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів;
 • загальна кількість публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних).

Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Премії

Премії Президента України для молодих учених

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • Том 1 (2 примірника) у паперовому швидкозшивачі (відповідно до інструкції);
 • Том 2 (2 примірника) у твердій обкладинці (відповідно до інструкції);
 • реферат роботи (додаткові 2 примірника);
 • анотація роботи (1 примірник);
 • дозвіл на опублікування (1 примірник);
 • електронний носій (диск), на який записати: анотацію, реферат, фото всіх виконавців роботи, відомості про претендента;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • наявність наукової праці, опублікованої у закінченій формі не менше ніж за рік до висунення;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів.

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Документи, що подаються до Президії НАПН України:

Критерії відбору кандидатур:

 • Том 1 (2 примірника) у паперовому швидкозшивачі (відповідно до інструкції);
 • Том 2 (2 примірника) у твердій обкладинці (відповідно до інструкції);
 • анотація роботи (5 примірників);
 • резюме (по 1 примірнику українською, російською та англійською мовами);
 • дозвіл на опублікування (1 примірник);
 • електронний носій (диск), на який записати: резюме, відомості про претендента, фото всіх виконавців роботи, анотацію роботи;
 • згода на використання персональних даних.
 • науковий ступінь;
 • теоретичне і практичне значення наукових результатів;
 • загальна кількість публікацій (у тому числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних).

Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ