Закладка 1
Структура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення загальної педагогіки та філософії освіти »

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Створено у листопаді 1992 року.

СКЛАД:
  • Інститут проблем виховання (8 лабораторій),здійснює свою науково-дослідницьку діяльність на базі 105 експериментальних майданчиків;
  • Інститут педагогіки (за науковою проблематикою Відділення працює 4 відділи), науково-дослідницька діяльність здійснюється на базі 32 експериментальних майданчиків;
  • Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О.Сухомлинського;
  • Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи (спільно з Луганським національним педагогічним університетом імені Тараса Шевченка);
  • Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини);
  • Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти й виховання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
  • Науково-дослідний центр інноваційних технологій виховного процесу (Рівненський державний гуманітарний університет)

Академік-секретар – Сисоєва Світлана Олександрівна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Вчений секретар – Титаренко Інна Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени бюро Відділення:

Сисоєва Світлана Олександрівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.

Сухомлинська Ольга Василівна - дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Бех Іван Дмитрович –дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

Бондар Володимир Іванович– дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, кафедри педагогіки і психології, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Кузнєцов Юрій Борисович– дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Березівська Лариса Дмитрівна– член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського

СПИСОК

дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів

Дійсні члени 

1. Бех Іван Дмитрович Доктор психологічних наук, професор
2. Бондар Володимир Іванович Доктор педагогічних наук, професор
3. Будак Валерій Дмитрович Доктор технічних наук, професор
4. Кремень Василь Григорович Доктор філософських наук, професор
5. Кравець Володимир Петрович Доктор педагогічних наук, професор
6. Кузнєцов Юрій Борисович Доктор філологічних наук, професор
7. Кузь Володимир Григорович Доктор педагогічних наук, професор
8. Курило Віталій Семенович Доктор педагогічних наук, професор
9. Мельниченко Володимир Юхимович Доктор історичних наук, професор
10. Огнев’юк Віктор Олександрович Доктор філософських наук, професор
11. Прокопенко Іван Федорович Доктор педагогічних наук, професор
12. Сисоєва Світлана Олександрівна Доктор педагогічних наук, професор
13. Сухомлинська Ольга Василівна Доктор педагогічних наук, професор
Член-кореспонденти
1. Балух Василь Олексійович Доктор історичних наук, професор
2. Березівська Лариса Дмитрівна Доктор педагогічних наук, професор
3. Бойко Алла Микитівна Доктор педагогічних наук, професор
4. Бутенко Володимир Григорович Доктор педагогічних наук, професор
5. Євдокимов Віктор Іванович Доктор педагогічних наук, професор
6. Капелюшний Валерій Петрович Доктор історичних наук, професор
7. Култаєва Марія Дмитрівна Доктор філософських наук, професор
8. Лозова Валентина Іванівна Доктор педагогічних наук, професор
9. Лосюк Петро Васильович Кандидат педагогічних наук, професор
10. Побірченко Наталія Семенівна Доктор педагогічних наук, професор
11. Рафальський Олег Олексійович Доктор історичних наук, професор
12. Савченко Сергій Вікторович Доктор педагогічних наук, професор
13. Сидоренко Олександр Леонідович Доктор педагогічних наук, професор
14. Терещук Григорій Васильович Доктор педагогічних наук, професор
15. Троцко Ганна Володимирівна Доктор педагогічних наук, професор
16. Хайруліна Василина Миколаївна Кандидат педагогічних наук, професор
17. Цехмістер Ярослав Володимирович Доктор педагогічних наук, професор
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ