Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
24–28 вересня 2018 р.
Фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України підготували книжкову виставку до 25-річчя виходу в світ першого номеру журналу «Педагогіка і психологія», яка експонується в загальному читальному залі з 10 до 23 вересня 2018 р.
17 вересня 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі».
28 вересня 2018 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, відбудеться Урочисте зібрання, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Відділ наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв`язків » Сектор науково-аналітичної обробки і поширення інформації »
Сектор науково-аналітичної обробки і поширення інформації

Основні завдання й функції Сектору:

За подачею Президії НАПН України, відділень та установ НАПН України поширює наукову та науково-популярну інформацію про діяльність НАПН України, її структурних підрозділів та наукових установ.

Сприяє забезпеченню розвитку вітчизняного й міжнародного інформаційного науково-освітнього середовища (шляхом обміну інформаційних потоків за допомогою мережі Інтернет, з іншими науковими та освітніми установами, органами влади, громадськістю), здійснює з цією метою взаємодію з іншими установами і структурними підрозділами НАПН України.

Взаємодіє з іншими структурними підрозділами і науковими установами НАПН України, структурними підрозділами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та інших галузевих академій наук, відділами Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента України у здійсненні завдань, покладених на Сектор.

Розробляє проекти нормативних документів для системи НАПН України з питань науково-аналітичного оброблення й поширення інформації.

Постійний моніторинг та аналіз інформації  про  результати наукової роботи Президії, відділень та установ НАПН України з метою поширення її в медіа-просторі.

Оперативний збір та оброблення інформації (вся сукупність операцій, що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних) про діяльність НАПН України, Президії НАПН України, відділень та наукових установ НАПН України.

Здійснює науково-організаційну та науково-методичну діяльність з питань підготовки науково-інформаційної продукції в наукових установах НАПН України, орієнтованої на задоволення запитів усіх категорій замовників науково-видавничої сфери, електронних видань та Інтернет-порталів (чи сайтів) та сфери журналістики.

Організовує та здійснює науково-методичний супровід подання інформації на сайт НАПН України, що надходить з Президії, відділень та наукових установ НАПН України, а також здійснює її фахове редагування.

Організовує, здійснює науково-методичний супровід і науково-популярне редагування та поширює інформацію про роботу НАПН України у наукових, науково-популярних, газетних виданнях та на сайтах мережі Інтернет.

Бере участь в організації  й забезпеченні проведення прес-конференцій, брифінгів і протокольних заходів, що проводяться  в НАПН України та її наукових установах.

Організовує та сприяє інформатизації структурних підрозділів апарату Президії НАПН України та впровадженню нових інформаційних технологій в їхню адміністративну діяльність.

Надає структурним підрозділам апарату Президії та установам НАПН України аналітично-консультативну допомогу з питань інформатизації (інформаційні технології, Інтернет, електронна пошта, пропозиції щодо вибору комп’ютерної техніки, ефективності її використання та потреби у вдосконаленні).

Персональний склад сектору

Ткаченко Лідія Іванівна
завідувач сектору, к.п.н., старший науковий співробітник
(44)226-3180
(44)481-3799
press@naps.gov.ua
Дмитренко Сергій Олександрович
науковий співробітник
(44)481-3765
web@naps.gov.ua
Рапіна Лідія Анатоліївна
науковий співробітник
(44)481-3740
ped-gazeta@ukr.net
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua