Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Фінансово-економічний відділ »
Фінансово-економічний відділ

Основні напрями діяльності фінансово-економічного відділу НАПН України

Забезпечення складання проекту кошторису та бюджетного запиту (на підставі проектів підвідомчих установ) та подання їх Міністерству фінансів України, Міністерству економіки України.

Подання пропозицій спільно з науково-організаційним відділом Міністерству економіки України щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта), обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на плановий період.

Доведення граничних обсягів асигнування та лімітних довідок підвідомчим установам.

Надання Державному казначейству України розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету та зведення показників спеціального фонду на поточний рік.

Підготовка та подання Державному казначейству України розподілу відкритих асигнувань і здійснення обліку відкритих асигнувань.

Отримання і розгляд фінансової звітності підвідомчих установ. Складання та подання зведеної фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством.

Проведення аналізу квартальних і річних фінансових звітів підвідомчих установ та підготовка пропозицій щодо вжиття заходів, направлених на поліпшення фінансово-господарської діяльності.

Підготовка проектів постанов Президії з питань, що належать до основних завдань і функціональних повноважень відділу.

Здійснення контролю за роботою бухгалтерських служб підвідомчих установ щодо дотримання ними кошторисної і штатної дисципліни.

Розроблення положень, методичних рекомендацій з питань фінансування, обліку і звітності та надання методичної і практичної допомоги підвідомчим установам у вирішенні питань, що стосуються планування, фінансування, оплати праці та ін.

Участь у розгляді матеріалів та підготовці висновків і пропозицій щодо:

  • затвердження редакції статутів підвідомчих установ;
  • списання майна, яке знаходиться на балансі підвідомчих установ згідно діючого законодавства;
  • безоплатної передачі майна, яке перебуває на балансі однієї установи, на баланс іншої установи Академії;
  • передачі об’єктів майнового комплексу НАПН України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність у співпраці з іншими структурними підрозділами;
  • продажу майна організацій, що перебувають у віданні НАПН України у відповідності до діючого законодавства.

Розроблення спільно з науково-організаційним відділом Президії паспортів бюджетних програм і складання звітів про їх виконання та своєчасне подання їх до Міністерства фінансів України.

Підготовка нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління Національної академії педагогічних наук України та погодження їх з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів України.

Здійснення контролю за встановленням посадових окладів працівникам підвідомчих установ НАПН України та внесенням змін до кошторисів підвідомчих установ.

Надання інформації до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, здійснення контролю за повнотою даних Реєстру та подання щокварталу Фонду державного майна України інформації для внесення змін до Реєстру.

Щоквартальне надання Фонду державного майна України Інформації про стан ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м.Києві, які належать до державної власності

Щоквартальне надання звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Головному межрегіональному управлінню статистики у м.Києві.

Персональний склад відділу

Грицан Валентина Миколаївна
начальник відділу
(44)481-3720
fin_apn@ukr.net
Балабуха Людмила Іванівна
заступник начальника відділу
(44)481-3728
4813865@gmail.com
Градзіон Галина Олексіївна
головний економіст
(44)481-3871
gradzion@gmail.com
Лінива Любов Василівна
головний економіст
(44)481-3892
lubovvasulivna@ukr.net

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua