Анонси та оголошення
5 грудня 2014 р. у Педагогічному музеї України відбудеться відкриття виставки «Джерела творчості Григорія Костюка», що присвячена 115-й річниці від дня народження видатного українського психолога, педагога, засновника української психологічної школи.
Відбудуться 3-4 грудня 2014 р. о 10 год. у приміщенні Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Національна академія педагогічних наук України повідомляє, що матеріали Методологічного семінару "Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації" видано у двох частинах
Запрошуємо вас 17 і 18 листопада 2014 року (понеділок і вівторок) взяти участь у роботі Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»
Насиченою подіями і важливими заходами стала для Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України осінь 2014 року.
До участі в проведенні заходу запрошені представники Департаменту ПТО Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики, Федерації роботодавців, Державної служби зайнятості, науковці, керівники методичних служб різних областей України, працівники професійно-технічних навчальних закладів.
Науково-практична on-line конференція 15 жовтня 2014 р. 10,00 - 13,30


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Відділ наукових і керівних кадрів »

Відділ наукових і керівних кадрів

Основні напрями діяльності

Добір, розстановка, вивчення і використання наукових і керівних кадрів в установах НАПН України відповідно до номенклатури посад.

Аналіз, моніторинг, контроль якісного складу та результативних показників наукової діяльності наукових працівників підвідомчих установ НАПН України (кількість опублікованих статей, монографій, виданих підручників та посібників), чисельність підготовлених ними науково-педагогічних кадрів вищої наукової кваліфікації (аспірантів, докторантів).

Координація, методичне та консультаційне забезпечення виборів керівників наукових установ НАПН України, їх заступників.

Підготовка матеріалів та безпосередня участь у проведенні атестації наукових працівників апарату Президії НАПН України.

Координація та контроль роботи наукових установ НАПН України щодо проведення атестації наукових працівників.

Контроль щодо дотримання вимог діючого законодавства при поданні установами НАПН України матеріалів про присвоєння почесних звань старшого наукового співробітника, доцента, професора науковим працівникам НАПН України та аналіз отриманих результатів.

Облік наукових і керівних кадрів НАПН України, включаючи персональний облік дійсних членів, членів-кореспондентів, іноземних членів, почесних академіків НАПН України, наукових та керівних працівників установ НАПН України.

Спільно з відділеннями НАПН України та підрозділами апарату Президії розробка і внесення на розгляд Президії НАПН України пропозицій щодо поліпшення та організації роботи з науковими кадрами в наукових установах.

Підготовка, узгодження з відповідними установами, відділеннями НАПН України і підрозділами апарату Президії НАПН України та внесення на розгляд Президії проектів постанов про призначення (затвердження), переміщення та звільнення наукових і керівних працівників згідно з номенклатурою посад.

Аналіз стану й ефективності роботи наукових кадрів, внесення пропозиції щодо її удосконалення.

Підготовка довідок, характеристик, інформаційно-довідкових матеріалів щодо наукової діяльності працівників НАПН України, дійсних членів, членів-кореспондентів НАПН України.

Підготовка подань до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінету Міністрів України, адміністрації Президента, Верховної Ради України щодо відзначення відомчими та державними нагородами наукових і керівних кадрів НАПН України.

Участь у розробці Статуту Академії, наукових установ та внесення необхідні доповнення до них.

Участь у створенні, реорганізації та ліквідації підвідомчих наукових установ.

Організація та проведення виборів дійсних членів і членів-кореспондентів НАПН України.

Звітування щодо наявності та переміщення докторів та кандидатів наук апарату Президії Академії.

Організація та контроль за виконанням підвідомчими установами НАПН України рішень державних органів і Президії НАПН України з питань, що належать до компетенції відділу.

Персональний склад відділу

Мушка Оксана Вікторівна
к.п.н., с.н.с., начальник відділу
(44)481-3727
hr@naps.gov.ua
Тарасенко Ірина Анатоліївна
науковий співробітник
(44)481-3721
Вовк Ната Петрівна
науковий співробітник
(44)481-3796

вул. Артема, 52-А, Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua