Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Круглі столи »

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МАСОВІ  ЗАХОДИ
на 2020 рік
Круглі столи, конкурси

1.    

Тренінг «Навчання просторовому орієнтуванню і мобільності дітей з порушеннями зору»

м. Київ,

лютий

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

2.    

Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри

м. Київ,

лютий

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

3.    

Тренінг «Адаптація загальноосвітнього простору для дітей з порушеннями зору»

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

4.    

Громадсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України

м. Київ,

лютий-березень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національний музей Тараса Шевченка

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

5.    

Збірки творів В.О. Сухом-линського: літературно-педа-гогічний дискурс

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України

ім. В.О. Сухомлинського 

6.    

Роль батьків у впровадженні інклюзивної навчання. Співробітництво і партнерство

м. Вишгород, Київської обл.,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 

7.    

Еколого-психологічні детер-мінанти суб’єктивного благополуччя особистості

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

8.    

Проблеми та перспективи реалізації сучасних ідей освіти в новій українській школі

м. Полтава,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут педагогіки Полтавський ОІППО ім.

М.В. Остроградського

9.    

Реалізація стратегії сталого розвитку та педагогічна спадщина О.А. Захаренка: нове прочитання

с. Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»

Всеукраїнська екологічна ліга

10.                    

Зміст формування креатив-ності у вихованців закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва 

11.                    

Всеукраїнський конкурс для педагогічних працівників професійно-технічної освіти на кращий електронний осві-тній ресурс «Планета-ІТ»

м. Київ,

червень-листопад

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

12.                    

Щорічний круглий стіл «Наукова спадщина української психології: єдність минулого та теперішнього»

м. Київ,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка 

13.                    

Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку дитини раннього віку у взаємодії дошкільного закладу з родинами

м. Київ,

серпень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

14.                    

Психолого-педагогічний супровід учнів з комплексними порушеннями розвитку: реалізація практичних кейсів

м. Київ,

вересень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

Спеціальна школа №26 м. Києва 

15.                    

Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової Української Школи. Присвячений творчій спадщині І.О. Синиці

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

16.                    

Основи діагностичної діяльності фахівців в роботі з дітьми з комплексними порушеннями розвитку

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

17.                    

Мистецька освіта очима педагогів, митців, учених

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут сучасного мистецтва

18.                    

Формування успішної зростаючої особистості в сучасних соціальних реаліях

м. Переяслав,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем

виховання

19.                    

Теорія та практика сприяння особистісному становленню науковця в українському суспільстві

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

20.                    

Громадянська компетентність української молоді: особливості, проблеми, вектори розвитку з презентацією результатів емпіричного дослідження

м. Київ,

листопад,

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

21.                    

Психологічна майстерня: «Психолого-педагогічне діагностування дітей з особливими освітніми потребами різних вікових груп»

м. Київ,

листопад

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка

22.                    

Забезпечення якості фахової передвищої освіти: сучасний стан та перспективи вдосконалення

смт. Немішаєве  Київської обл.,

грудень

 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Немішаївський агротехнічний коледж Національ-ного університету біоресурсів та природокорис-тування 

 Інше

23.                    

Всеукраїнський конкурс-рейтинг закладів загальної середньої освіти по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів»

м. Київ,

січень–травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

24.                    

VІІІ Всеукраїнський конкурс

«Творчий вчитель – обдарований учень» 

м. Київ,

січень –

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

25.                    

Конкурс-відбір обдарованих дітей до участі в міжнарод-них конференціях юних дослідників

м. Київ,

січень –

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

26.                    

Всеукраїнська наукова конференція «Фахова передвища, професійна освіта: теорія, методика, практика»

м. Київ

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти МОН України

Німецький проєкт «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України»

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»

27.                    

ІІ Міжнародна науково-прак-тична конференція «Технологічна і професійна освіта в умовах ринку праці»

м. Глухів,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Федеральний інститут професійної освіти

(Німеччина)

Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові

(Республіка Польща)  

Вища школа в Резекні

(Латвійська Республіка)

Республіканський інститут професійної освіти

(Республіка Білорусь)

Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна

(Республіка Білорусь)