Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал



Напрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Круглі столи »

 №№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

Круглі столи, конкурси,

проведення яких заплановано на 2016 рік

 

 

1.           

Особливості патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону

М. Сватове,

Луганська обл.,

січень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

Відділ освіти Сватівської районної державної адміністрації

2.           

Тарас Шевченко і національне виховання сучасного вчителя

м. Київ,

лютий-березень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

3.           

Взаємодія в малих групах: трав-ма як чинник розвитку

м. Київ,

березень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

4.           

ІІІ Круглий стіл «Ситуаційні чинники особистісного та суспільного розвитку»

м. Київ,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

5.           

Соціальний діалог як інструмент розбудови громадянського суспільства: проблеми та перспективи

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

6.           

Сучасні проблеми психології у контексті історико-психологіч-ного пізнання

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

7.           

Проблеми організації раннього скринінгу та раннього втручання для дітей з особливими по-требами

м. Київ,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Громадська організація «Сонячна сова»

8.           

Відділ історії педагогіки на тлі доби – до 90-річчя від дня створення (з нагоди 90-річчя Інсти-туту педагогіки НАПН України)

м. Київ,

квітень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського

Педагогічний музей України

9.           

Круглий стіл, присвячений 90-річчю В. А. Роменця «Психологія вчинку В. А. Роменця і сучасна психологічна наука» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології 

Інститут психології ім. Г. С. Костюка

10. 

Розроблення стандартів професійно-технічної освіти: компетентнісний підхід (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення прфесійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

11. 

Застосування технології проект-ного навчання у професійній під-готовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення прфесійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Національний транспорт-ний університет

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти

12. 

Навчання дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології

м. Чернівці,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

13. 

Серія міжнародних круглих столів для керівників закладів вищої освіти

м. Київ,

травень –

листопад

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти Консорціум Проекту

Програми TEMPUS

«ELITE»

14. 

Теорія і практика професійної орієнтації та кар’єрного консуль-тування учнівської молоді

 

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут проблем виховання

Інститут професійно-технічної освіти

15. 

Проблеми ресоціалізації випуск-ників інтернатних закладів

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

16. 

Реалізація навчального, корекційно-розвиткового програмового забезпечення основної школи для дітей із затримкою психічного розвитку

м. Трипілля,

Київська обл.,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

17. 

Соціалізація обдарованих старшокласників в інтернет – просторі: стан проблеми і перспективи дослідження

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

18. 

Конкурс педагогічної майстерності «Сходинки до майстерності вчителя-вихователя» у Центрі педагогічної майстерності імені І.А. Зязюна на базі Кременчуцької гімназії №5 імені Т.Г. Шевченка

м. Кременчук, Полтавська обл.,

листопад

 

Відділення прфесійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

19. 

Формування освітніх і професійних траєкторій молоді (в рам-ках виставки «Освіта і кар’єра»)

м. Київ,

листопад

 

 

 

Відділення прфесійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

20. 

Наукова спадщина І.О. Синиці в контексті сучасної педагогічної психології

м. Київ,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

21. 

Конкурс «Разом! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родини»

м Київ,

упродовж року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Інститут Людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Департамент освіти і науки Луганської ОДА

Департамент освіти і науки Тернопільської ОДА

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua