Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Відділення НАПН України » Відділення загальної середньої освіти »
Відділення загальної середньої освіти

Відділення створено в листопаді 1992 року (до 2008 р. Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті).

Основними напрямами досліджень науковців Відділення є:

 • обґрунтування методологічних і концептуальних засад розвитку загальної середньої освіти;
 • обґрунтування змісту загальної середньої освіти;
 • створення дидактичного і науково-методичного забезпечення навчального процесу;
 • пошук нових ефективних дидактичних та методичних систем і технологій;
 • педагогічні умови формування і використання навчального середовища;
 • проблеми інформатизації освітнього процесу й оцінювання його якості;
 • пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей і молоді;
 • окремі проблеми дошкільної освіти і підготовки вчителя.

Наукову та науково-організаційну діяльність Відділення здійснюють:

 • Інститут педагогіки (17 відділів)
 • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
 • Інститут обдарованої дитини

  Академік-секретарЛяшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.

  Учений секретарМальований Юрій Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України.

  Члени бюро Відділення:

  Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

  Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

  Вашуленко Микола Самійлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

  Верлань Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України

  Камишин Володимир Вікторович,доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент  НАПН України, директор Українського інституту науково-технічної екеспертизи та інформації (УкрІНТЕІ)

  Мацько Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

  Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

  Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент  НАПН України, проректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

  Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Шут Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

  Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувачка відділом інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України

  Дійсні члени (академіки)

  1. Бібік Надія Михайлівна
  2. Богуш Алла Михайлівна
  3. Бурда Михайло Іванович
  4. Вашуленко Микола Самійлович
  5. Довгий Станіслав Олексійович
  6. Жалдак Мирослав Іванович
  7. Ільченко Віра Романівна
  8. Коцур Віктор Петрович
  9. Ляшенко Олександр Іванович
  10. Мартинюк Михайло Тадейович
  11. Мадзігон Василь Миколайович
  12. Мацько Любов Іванівна
  13. Носко Микола Олексійович
  14. Савченко Олександра Яківна
  15. Шут Микола Іванович

  Члени-кореспонденти

  1. Боєчко Федір Федорович
  2. Верлань Анатолій Федорович
  3. Воробієнко Петро Петрович
  4. Голобородько Євдокія Петрівна
  5. Гузик Микола Петрович
  6. Доброскок Ірина Іванівна
  7. Камишин Володимир Вікторович
  8. Мальований Юрій Іванович
  9. Мартинова Раїса Юріївна
  10. Морзе Наталія Вікторівна
  11. Пометун Олена Іванівна
  12. Скворцова Світлана Олексіївна
  13. Сологуб Анатолій Іванович
  14. Соф’янц Едуард Матвійович
  15. Спірін Олег Михайлович
  16. Топузов Олег Михайлович
  17. Удод Олександр Андрійович
  18. Шищенко Петро Григорович
  19. Ярошенко Ольга Григорівна

  Почесні академіки

  1. Бар’яхтар Віктор Григорович
  2. Патон Борис Євгенович
  3. Плахотник Василь Макарович
  4. Хорошковська Ольга Назарівна

  Іноземні члени

  1. Баликбаев Такір Оспанович (Казахстан)
  2. Кіпа Альберт Вадимович  (США)
  3. Самойленко Петро Іванович (Росія)

  Почесні доктори

  1. Пшенічка Паул Францович